Funktioner

Differentieret undervisning itslearning giver adgang til forløb og materialer, der dækker bestemte læringsmål - altsammen med ét login!

Læs mere

Rapportering og Analyse itslearnings rapporteringsmodul giver dig mulighed for at spore alt og føjedata til specifikke initiativer. Du vil få et samlet overblik, der giver dig mulighed for bedre planlægning og læring.

Læs mere

Differentieret undervisning Tilpas din undervisning til hver enkelt elev. Med itslearning kan lærere engagere de studerende og give dem mulighed for at deltage og engagere sig i deres individuelle læreplaner. Det vil i sidste ende lette den enkelte elevs skoledag og succes med læring.

Læs mere

Kommunikation og samarbejde Intuitive værktøjer til interaktion og deling; med itslearning kan du sømløst samarbejde med elever, lærere og skolekammerater. Du kan endda matche det rigtige værktøj med de rigtige opgaver.

Læs mere

Integrer med næsten alt... Kobl itslearning til dine softwareprogrammer, værktøjer og indholdsleverandører! Som en af verdens førende læringsplatforme arbejder vi med software og indholdsleverandører over hele verden for at sikre, at vi kan integrere med hinanden.

Læs mere

Kvalitet og feedback

Sørg for kvalitet i din undervisning

Kommuner og uddannelsesinstitutioner er ofte afhængige af flere værktøjer, og mange ønsker at være i stand til at sikre kvaliteten og følge op. I itslearning, kan du tilføje planlæggeren, fag, vurderinger og dele materialer – alt sammen med et enkelt login. Dette vil sikre, at al undervisning i din kommune følger de samme retningslinjer, og kan præcist  måle og sammenligne de enkelte elevers udvikling og fremskridt.

En samlingsplads: Værktøjer til kvalitetssikring og opfølgning, samt materialer er samlet i en enkelt platform – med et enkelt login.

Lagring og søgning: Biblioteket er et centralt sted til lagring af indhold, der er skabt af lærere, pædagoger, skoler og kommuner. Alt er søgbart ved hjælp af nøgleord.

Planlægger: Planlæggeren giver læreren mulighed for at bygge sine egne fagskabeloner, som indeholder materiale fra biblioteket.

Vurdering: Vurderinger er tilpasset i forhold til indholdet af dine lektioner.

Deling af planlæggeren: Del og kopier lektioner fra et fag til et andet.

Rapportering: Brugerdefinerede rapporter indgår automatisk.

Brug data til læring

Velkommen til itslearnings rapporteringsmodul – en verden af omfattende dashboards og rapporter, der kan hjælpe din uddannelsesinstitution og kommune til at træffe mere velfunderede beslutninger. 

Fordyb dig i detaljer som brugerstatistik og de studerendes udvikling, eller skab det nødvendige overblik. itslearnings rapporter er baseret på fleksibilitet og kan tilpasses dine behov og ønsker, så du får et bedre overblik over de områder, du ønsker at fokusere på: Den studerendes succes.

Rapporter om brug 

 • Få overblik over anvendelsen og identificér uddannelsesinstitutioner og skoler, medarbejdere og brugere, som har brug for støtte
 • Opdag i hvilket omfang, itslearning anvendes i arbejdet med blended learning i undervisningen
 • Udforsk detaljeret information om deltagelse og anvendelse.

Rapporter for ledere

 • Få et klart overblik over, hvordan eleverne og de studerende præsterer i forhold til læringsmål
 • Se brugsmønstre for at se hvilke typer indhold, der anvendes mest og mindst
 • Følg hvordan udviklingen skrider frem indenfor bestemte fagområder og specifikke færdigheder, og identificér områder, der har brug for ekstra opmærksomhed.

Rapporter om elevernes og de studerendes udvikling

 • Sammenlign de studerendes udvikling i forhold til læringsmål på tværs af skoler, fag og emner
 • Få et detaljeret billede af vurderinger og status over tid
 • Få et overblik over hver enkelt elevs udvikling i forhold til læringsmål.

Værktøj til kommunikation

Kommunikér gennem nyhedsstrømmen, beskedsystemet, fag og kalenderen med mere. Mulighederne er mange.

Planlægningsværktøjet

Med itslearnings planlægningsmodul kan undervisere planlægge og sammensætte undervisningsforløb og arbejde struktureret med læreprocessen. Undervisere kan sammensætte det forløb, de ønsker og koble det med bl.a. lektioner, aktiviteter og materialer. Disse forløb kan altid genbruges eller sendes til andre.

Værktøj til at vurdere, bedømme og evaluere

itslearning indeholder en række muligheder for at lave bedømmelser, evalueringer, vurderinger og rapporter for hver studerendes udvikling.

Fleksible værktøjer

På tværs af itslearnings platform findes der forskellige fleksible værktøjer:

 • Biblioteket med digitalt indhold gør det nemt for undervisere at finde relevant undervisningsmateriale, der kan tilpasses fag.
 • blogfunktionen gør det muligt for eleverne at skrive blogs
 • med lyd- og videofunktionen kan alle undervisere og studerende nemt oprette og dele videoer.

En brugerdefineret profil for hver elev indeholder vigtige oplysninger om planlæggeren, vurdering, information og kommunikation mellem studerende og underviser.

En række muligheder for forskellige enheder 

Der er flere muligheder for at bruge itslearning på forskellige enheder og med forskellige muligheder for understøttelse. Du kan:

 • Bruge vores mobil app (iOS, Android)
 • integrere med Google Drev og OneDrive, samt vi
 • støtter LTI-baserede værktøjer.

Individuelt tilpasset undervisning

Det er en stor udfordring for nutidens undervisere at kunne tilpasse deres undervisning til den enkelte elev. itslearning har værktøjerne til at støtte en bred vifte af undervisningsmetoder, alle for at støtte differentieret undervisning. Vores læringsplatform understøtter undervisningsmetoder såsom:

 • Peer learning eller læring mellem ligestillede
 • universelt tilgængelig læring
 • formativ bedømmelse
 • blended learning og mange flere.

Med itslearning kan undervisere tilpasse undervisningen individuelt ved at bruge materialer fra biblioteket eller gøre brug af anbefalingerne til at give de studerende opgaver, der er skræddersyet til dem.

Underviserne kan give et personligt svar gennem matricer eller tillade den studerende at skabe, vurdere og analysere resultaterne. Undervisere kan også give de studerende en stemme i klasseværelset via undersøgelser, diskussionsforum eller individuelle læreplaner. Desuden er der større mulighed for, at de studerende vil vise deres forståelse af begreber og viden.

Kommunikation og samarbejde

Styrk skolens fællesskab ved at skabe sikre rum for grupper af elever, lærere og pædagoger til at interagere i uden for klasseværelset.

Skab læringsfællesskaber for elever, lærere og pædagoger til at hjælpe med at udvikle deres færdigheder og fremme arbejdsglæden. Hold forældrene engageret i deres børns skolegang i grundskolen gennem en dertil egnet forældreportal med automatiske opdateringer om faglige fremskridt, adgang til opgaver med mere.

Lærer og pædagoger imellem

 • Communities: Lærere og pædagoger kan bruge projekter til at samarbejde, på karakterniveau, eller fagområde. Andre kan deltage i fællesskaber i forhold til særlige eller pædagogiske interesser.
 • Bibliotek: Lærere og pædagoger kan dele materialer i biblioteket, samarbejde om fælles materialer, samt vurderings og evalueringsværktøjet.
 • Materialer eller sandkassefag: Lærere og pædagoger kan oprette særlige fag uden elever, hvor de kan samarbejde om opbygning af fagforløb, lektioner og vurderinger.


Lærer og pædagoger til elever

 • Planlægger: Lærere og pædagoger bruger ikke kun planlæggeren til at planlægge, organisere og tilpasse lektioner, men også til at kommunikere med andre lærere, pædagoger og elever.
 • Opslag: Send opslag til elever som tekst, video eller lyd—kan ses på alle enheder, herunder gennem vores mobile app.
 • Beskeder: Send beskeder til hele klassen, en gruppe, eller til enkeltpersoner. Send beskeder gennem anbefalings-værktøjet, informer eleverne om individuelle opgaver, eller gennem afleveringer, og mind dem om kommende afleveringsdatoer.
 • Tegn på læring og evaluering: Lærere bruger ikke kun tegn på læring til at se resultater, men til at give eleverne konkret, handlingsorienteret feedback på afleveringer.
 • Opgaveværktøj på dashboard: Ved hjælp af opgaveværktøjet kan eleverne en liste over alle opgaver de skal udføre i prioriteret rækkefølge, herunder individuelle opgaver.


Elev til elev

Indenfor fag:

 • Diskussionsfora: Elever kan sende ideer eller samarbejde om emner ved at bruge teksteditoren til at optage lyd og video, eller til at integrere eksterne medier.
 • Undersøgelser: Elever kan få tilladelse til at oprette undersøgelser og analysere resultater.
 • Faggruppe-mappe: Grupper kan have deres egne mapper til at tilføje materialer, eller de kan kommunikere via diskussionsfora, direkte beskeder og videokonferencer.
 • Vurderinger: Lærere kan give elever tilladelse til at oprette tests og opgaver, og analysere resultaterne. Dette kan medvirke til at skabe aktive elever samt lægge op til kritisk refleksion.

An LMS must seamlessly live in your existing environment. This means bringing together all the necessary digital content and data from key software applications such as Student Information Systems (SIS), into one, complete solution. No fumbling for the right passwords. No data silos. Nice and easy.

onedrive-250x125
With itslearning you can integrate with your SIS, content vendors, apps and external learning resources, giving your students, parents and teachers one login that meets all their needs.

Take Office 365, used by millions of students and teachers all over the world. With itslearning plus Office 365 you can of course get access to your e-mail account, but you can also integrate with OneDrive, meaning you can easily upload resources and students can submit assignments. You can add Office Mix or OneNote to your courses, to have Mix playlists and a class notebook. The possibilities are endless.logo_drive_64px

Opted for Google instead of Office365? No worries; we also integrate with Google Drive. That way teachers can upload Google files to a course, or share their uploaded Google files through our Library.

Dropbox fan? We’ve got you covered too.dropbox_blue-2

We integrate easily with other systems because we comply with Learning Tools Interoperability® (LTI®), a trademark of the IMS Global Learning Consortium, Inc. (www.imsglobal.org), and a standard which defines the communication between a learning management system and a third party application.

ims

Since LTI is a global standard, you can easily integrate with many apps and content providers.

Smooth integrations with leading SIS providers mean we fetch user and class information to populate the course hierarchy in itslearning. Compare to the alternative of manually creating and updating users and groups, the time savings are massive.

 

Education is a team sport and an LMS cannot be an island. The most successful customers ensure that their LMS is well integrated into the rest of their digital environment. This drives greater adoption, and higher student performance.

Opdag fordelene

Tilpas din undervisning til hver enkelt elev. Med itslearning kan lærere engagere eleverne og give dem mulighed for at deltage og engagere sig på mange måder, blandt andet med individuelle læreplaner, eportfolio og progression. Det vil i sidste ende lette den enkelte elevs skoledag og succes med læring.