Eleverne og studerende bruger vores læringsplatform

Skabt til at understøtte gode undervisningsprosesser

Læringshjulet - eleven i centrum

 • Planlæg – Planlæg og del fag og lektioner individuelt og i teams. Dokumentér eksternt, løbende og automatisk.
 • Engagér – Engagér eleverne med redskaber, der er bedst egnede til deres behov.
 • Undervis – Undervis med dine foretrukne pædagogiske og didaktiske strategier, samtidig med at du drager fordele af optimerede workflows til læringsaktiviteter.
 • Vurdér – Vurdér og giv feedback på aktiviteterne i forhold til definerede mål.
 • Reflektér – Reflektér over læringen med peer assessment og portfolioer.
 • Analysér – Rapporteringsværktøjer til indsigt om faglig progression, aktivitetsniveau og præstationer.

Planlæg

FÅ FULD KONTROL OVER HVAD, DER SKAL SKE HVORNÅR

Med itslearnings planlægningsværktøj kan undervisere planlægge og sammensætte undervisningsforløb og arbejde struktureret med læreprocessen. Undervisere kan sammensætte det undervisningsforløb, de ønsker og koble det sammen med bl.a. lektioner, aktiviteter og materialer. Disse forløb kan altid genbruges eller sendes til andre. Samtidig har eleverne let adgang til at se, hvad der sker og de kan hele tiden se planen.

Andre værktøjer du kan bruge:

 • Link aktiviteter automatisk til læringsmål og læseplan
 • Forbind ressourcer til forskellige grupper af elever
 • Opbevar alle dine ressourcer i itslearning
 • Knyt individuelle læringsplaner til pensum
 • Del og kopier lektioner fra et fag til et andet
 • Lav planer for individuelle lektioner, gruppe af elever eller fag

Engagér

SKAB ENGAGEMENT I DIN KLASSE

itslearning er en fleksibel og metodefri platform, hvor du finder alverdens værktøjer til at understøtte en bred vifte af undervisningsmetoder, som kan bruges til at engagere eleverne både inden, under og efter undervisningen. Med vores platform kan du tilpasse din undervisning til hver enkelt elev. Med itslearning kan undervisere engagere eleverne og give dem mulighed for at deltage og engagere sig i deres individuelle læreplaner.

Andre værktøjer du kan bruge:

 • Brug projekt- og samarbejdsværktøjer til at hjælpe dine elever med at arbejde sammen effektivt
 • Brug lyd- og videofunktionen til nemt at oprette og dele videoer
 • Motiver dine elever med uddannelsesværktøjer og strategier til elev-centreret undervisning
 • Opret og del dine læringsressourcer med andre på skolen

Undervis

FÅ MERE TID TIL DINE ELEVER

Undervis med dine foretrukne pædagogiske og didaktiske strategier, samtidig med at du drager fordele af optimerede workflows til læringsaktiviteter. Brug nemt og enkelt multimedieværktøjer og interaktive ressourcer til at understøtte en alsidig læringsoplevelse. Hjælp også hinanden med at skabe spændende og engagerede undervisning ved at vedligeholde og dele ressourcer i biblioteket.

Andre værktøjer du kan bruge:

 • Brug tredjepartsapplikationer og multimedieressourcer
 • Tildel materialer og aktivteter til enkeltpersoner eller grupper
 • Skræddersy hjemmearbejde, der passer til forskellige undervisningsmetoder, så som blended learning, peer review og mobil læring
 • Brug dine foretrukne webressourcer og applikationer
 • Genbrug indhold, materialer og undervisningsforløb oprettet af dig selv eller andre

Vurdér

GIV FEEDBACK TIL DINE ELEVER

itslearning indeholder en lang række muligheder til at vurdere, bedømme og evaluere. Med itslearning kan du nemt give feedback på aktiviteterne i forhold til definerede mål. Desuden tilbyder platformen et bredt udvalg af forskellige feedbackmuligheder, som kan bruges på bl.a. lektier, opgaver og tests.

Andre værktøjer du kan bruge:

 • Vurdér og evaluér med udgangspunkt i fælles eller individuelle mål
 • Knyt elevernes præstationer til læringsmål og læseplaner
 • Brug værktøjer til formativ og summativ vurdering
 • Giv øjeblikkelig feedback til enkeltpersoner og grupper
 • Kommunikér med dine elever når som helst og hvor som helst på din foretrukne enhed

Reflektér

GIV ELEVERNE MULIGHED FOR AT REFLEKTERE OVER DERES ARBEJDE

itslearning gør det muligt at arbejde med differentiering for at imødekomme den enkelte elevs behov. Ved hjælp af egne blogs, personlige e-portfolioer, peer assessment og individuelle læringsplaner, har eleverne mulighed for at reflektere over deres læring og progression.

Andre værktøjer du kan bruge:

 • Brug selvvurderingsværktøjer sammen med dine elever
 • Dokumentér elevernes progression, mål og resultater
 • Brug ePortefolio og blogs for at opmuntre eleverne til at tage ansvar for deres egen læring
 • Opret individuelle udviklingsplaner for dine elever

Analysér

OPFØLGNING, PROGRESSION OG DOKUMENTATION GJORT NEMT

Brug itslearnings rapporteringsværktøj til at samle data og få indsigt om faglig progression, aktivitetsniveau og præstationer. Fordyb dig i brugerstatistik eller elevernes udvikling ved hjælp af vores rapporteringsmodul. Få et samlet overblik i rapporteringsmodulet, som iøvrigt kan tilpasses dine behov og ønsker.

Andre værktøjer du kan bruge:

 • Visualisér målopfyldelse af fælles mål og individuelle mål
 • Fremhæv læringsresultater for individuelle elever og grupper
 • Brug standardrapporter til at analysere elevernes resultater til f.eks. at mindske frafald
 • Analysér rapporter for videre planlægning og udvikling
 • Dokumentér lokale uddannelsesplaner eller læseplaner nemt og hurtigt

”Der er ingen tvivl om at digitalisering er kommet for at blive, og med de nedskæringer vi har været igennem på erhvervsskoleområdet, har vi været nødt til at effektivisere nogle ting. Vi er nødt til at videndele og samarbejde noget mere, og det giver platformen langt bedre muligheder for, end hvis vi skulle have mapper stående på biblioteket eller andre steder.”

– Claus Bojsen Pedersen, Pædagogisk Konsulent, NEXT Uddannelse København

Kontakt os