Chat with us, powered by LiveChat
itslearning opdatering 100

Vi er stolte over at lancere vores produktopdatering #100!

God fornøjelse med de nye forbedringer!

1. Universel karaktergivning

Universel karaktergivning gør det muligt for lærerne at se og vurdere opgavesvar i én arbejdsgang. Funktionen giver dig mulighed for at bedømme og kommentere opgaver og give eleverne grundig feedback via ÉT SKÆRMBILLEDE. Funktionen er nem at navigere i, så du hurtigt kan gennemgå den enkelte elevs arbejde.

Du kan bruge den sammen med Google Docs, Office Online og itslearnings egen dokumentfremviser til at få vist det indsendte dokument direkte. Hvis eleverne har indsendt en multimediefil, for eksempel en video, kan den hurtigt afspilles.

Lærerne kan selv vælge, om de vil bedømme svarene ved hjælp af point, karakterer, bedømmelsesskalaer eller rubrikker. Det er også muligt at give feedback i RTF-format, herunder video- eller lydoptagelser.

2. Ny medieoptager

En række undersøgelser viser, at lyd – og videofeedback effektivt kan nedbringe rettetiden. Derudover er det et populært værktøj til brugere med læsevanskeligheder, og sidst men ikke mindst kan det være med til at gøre fjernundervisning – eller asynkron undervisning mere nærværende.

Vi har nu opgraderet medieoptageren, så den virker på alle platforme og enheder, uden at det er nødvendigt at installere plug-ins. Medieoptageren er tilgængelig i editoren overalt i itslearning.

Den nye medieoptager vil blive aktiveret for alle brugere efter den 17. september. Hvis du vil have dette aktiveret til dit websted før denne dato, bedes du kontakte din lokale itslearning support repræsentant.

3. Du har sikkert tænkt over,
hvordan dine fag ser ud set med elevernes øjne?

Har du nogensinde tænkt over, hvordan dit fag ser ud set med elevernes øjne? Denne nye funktion viser dig det! Menuen “Vis som” findes øverst til højre på skærmen. Når du vælger at få vist faget som en anden profil end din egen, vises et blåt banner øverst på siden. Banneret informerer medarbejderne om, at de ser faget som f.eks. elev, og at det er årsagen til, at redigeringsfunktionerne mangler.

Lærerne kan se elevernes opgavelister, men ikke de opgaver, der er tildelt bestemte elever eller grupper.

4. Forbedret filoverførsel
Vi har foretaget to forbedringer af den måde, filer overføres på

Forbedret oplevelse af filoverførsel

For at tydeliggøre forskellen mellem “overfør” og “link” er der nu kun én kolonne ved navn “Tilføj fra”.

Cloudindstillingerne i denne kolonne kan aktiveres eller deaktiveres af administratoren. (Bemærk, at muligheden for at overføre en hel mappe kun er tilgængelig i elementet ”Fil eller mappe”).

Ved brug af OneDrive kan du stadig vælge, om du vil overføre filen eller oprette et link til den, men valgmuligheden er flyttet til overførselsdialogboksen. Der oprettes som standard et link til filen, så de ændringer, der foretages på OneDrive, afspejles i itslearning, men brugeren kan vælge “Overfør en kopi til itslearning”.

Ved brug af Google Docs opretter vi altid et link til filen for at sikre, at filen kan vises i Googles egne dokumentfremvisere. Bemærk: I opgaveværktøjet er det nu kun muligt at tilføje et dokument fra Google Docs, hvis administratoren har tilknyttet et G Suite-domæne.

Aktivering af Fil eller mappe for alle kunder

For at sikre, at alle kunder får den nye og forbedrede oplevelse af filoverførsel, aktiverer vi “Fil eller mappe” for alle kunder, når de tilføjer ressourcer til faget, og denne funktion erstatter “Fil eller link”. Nye kunder og kunder, som allerede er begyndt at bruge “Fil eller mappe”, vil ikke mærke nogen forskel, men kunder, som hidtil har brugt elementet “Fil eller link”, vil opleve følgende ændringer:

  1. Elementet “Fil eller link” erstattes med elementet “Fil eller mappe” på siden Tilføj under faget.
  2. Som noget nyt vises elementet “Link” på siden Tilføj under faget.

Brugere som hidtil har brugt “Fil eller link”, vil nu få en mere ensartet oplevelse, når de overfører filer i itslearning.

Bemærk: Brugere, som stadig bruger det gamle filelement, har nu to filelementer på siden Tilføj.

5. Opgave: forbedrede filfunktioner

Vi har forbedret den måde, filer tilføjes og præsenteres på, og den måde filhandlinger kan udføres på.

Tilføjelse af filer

Når du opretter eller besvarer en opgave, har du adgang til den nye funktion til filoverførsel.

Visning af filer

Når du klikker på filnavnet, åbnes filen. Alle andre handlinger kan findes under knappen til højre for filnavnet.

Når Office Online er aktiveret, kan lærerne for eksempel redigere og kommentere det dokument, som eleverne har indsendt. Hvis læreren ved et uheld kommer til at ændre for meget eller slette en del af indholdet, er der nu mulighed for at “Se seneste indsendte version”. Denne handling er ikke den primære handling, men er kun beregnet til særlige tilfælde. Det er derfor, handlingen nu findes under knappen. Det gør det lettere at forstå, hvad den primære handling er.

6. Forbedrede læringsstier

Vis indhold i træmenu

Læringsstiens indhold vises nu i træmenuen. Det har vi valgt af to årsager:

  • Nogle gange har du brug for at foretage ændringer i en ressource i læringsstien. Nu kan brugerne åbne en ressource ved at klikke på dens navn i træmenuen og ved at klikke på dens navn i trinnet.
  • Ved at vise ressourcerne i en læringssti i træmenuen har vi tydeliggjort, at hvis du sletter læringsstien, sletter du også dens indhold, præcis ligesom med en almindelig mappe.

Gem dit indhold, når du sletter en læringssti

Hvis der er ressourcer i en læringssti, giver vi nu mulighed for, at du kan lave læringsstien om til en almindelig mappe, hvis brugeren sletter den.

7. Karakterbog Plus

Bliv super fokuseret og giv karakter hurtigt ved hjælp af Karakterbog Plus. For at forbedre lærerbedømmelseserfaringen er Karakterbog Plus blevet re-indregnet til at indlæse mere indhold på en side med en hurtigere sideindlæsningstid.

Værktøjstip vises i kolonneoverskrifter og celler for at give mere indsigt i indholdet. Tilgængelighedsforbedringer er blevet tilføjet for at sikre nøjagtigheden af skærmlæsning og forbedre tastaturnavigering.

8. Tydeligere feedback ved deling af tredjepartsindhold i biblioteket

Ved hjælp af IMS LTI kan du indlejre LTI Deep Content-link i RTF-editoren. Editoren er et af de værktøjer, der kan deles i biblioteket, f.eks. en opgave eller en side. Det betyder, at lærere fra en skole med en licens til at bruge et tredjepartsværktøj kan dele det med skoler, der ikke har en licens.

I stedet for at fjerne indholdet eller stoppe delingen af det har vi besluttet at informere lærere, som genbruger indholdet, om, at det udgør et potentielt problem, og samtidig minde dem om, at de muligvis kan kopiere værktøjet og fjerne tredjepartspluginet eller erstatte det med en version med licens.

Kontakt os

Har du spørgsmål til den nye opdatering? Så udfyld formularen nedenfor.