Chat with us, powered by LiveChat

Hvad er nyt i version 103?

Få de seneste produktopdateringer, nyheder og begivenheder relateret til EdTech

Følg os

Nemmere arbejde med G Suite

Vi har forenklet arbejdsgangen for tilføjelse af Google-ressourcer til itslearning. Vælg Google Drev, og tilføj filer, du kan redigere, men ikke ejer. Dette omfatter filer fra dit Team Drive (hvis din organisation har forbundet G Suite-domænet med itslearning) eller ressourcer, der er “Delt med mig”.

  • Når lærere tilføjer en fil fra Google Drev, uploader vi den ikke længere til itslearning, men bevarer den på Google Drev, så den kan vises i Googles filfremviser. Hvis du har redigeringstilladelser, kan du opdatere dokumenter direkte fra itslearning. Det vil gøre arbejdet med G Suite-ressourcer hurtigere for alle vores brugere.
  • For vores Chromebook-kunder gælder det, at når der uploades en fil, bruges der som standard G Suite, hvilket sparer tid, når der arbejdes med G Suite-ressourcer. Dette gælder kun, hvis din organisation har valgt at deaktivere andre skyløsninger som DropBox eller Microsoft OneDrive, da de ellers forbliver valgmuligheder.

Siden den sidste itslearning-version har vi lanceret to apps til Google:

  • G Suite Marketplace-app til at forbinde dit G Suite-domæne med itslearning.
  • Google Webshop-app til Chromebooks, der automatisk logger dig på itslearning, når du bruger en Chromebook.

Disse apps kan findes på Google Marketplace. Automatisk login på itslearning sparer en masse tid for lærere og elever under undervisningen, da de kan begynde at arbejde på itslearning-platformen, så snart de åbner deres Chromebooks.

Øget fleksibilitet i registreringsværktøjet

Hvis læreren har tilladt redigering, kan eleverne nu ikke alene redigere, men også fjerne deres valg i vores registreringsværktøj. På den måde kan de frigøre pladser eller ressourcer, de ikke skal bruge. Vi har også øget grænsen for antal valgmuligheder, så de ikke længere er begrænset til 20. Registreringen kan bruges som en del af et læringsforløb.

Forbedringer af læringsforløb

Eleverne skal nu registrere deres valg, før de kan fortsætte, for at forbedre vores håndtering af registreringer i læringsforløb. Vi har føjet et maksimalt antal trin til læringsforløbet. Når der er 30 trin, er det ikke længere muligt at tilføje flere.

Det har vi gjort for at sikre en god ydeevne, når eleverne arbejder sig gennem forløbet.

Større sikkerhed ved ændring af e-mail

Vi har øget sikkerheden for alle brugere, når e-mailadressen ændres i itslearning. Når du ændrer eller tilføjer en e-mailadresse i indstillingerne, sender vi en e-mail til dig for at bekræfte, at denne adresse tilhører dig. Dette gælder ikke, når oplysningerne stammer fra et SIS eller opdateres af administratoren, men vi sender stadig en e-mail til din tidligere adresse for at fortælle, at administratoren har ændret din e-mailadresse.

Opdateringer af filvisning for opgaveværktøjet

Opgaveværktøjet er blevet forbedret, så det stemmer bedre overens med, hvordan vi håndterer filer i opgaveværktøjet. Det gør det tydeligere og nemmere at bruge. “Øje”-ikonet er væk, og hver fil har en lille menu med alle tilgængelige handlinger. Når der klikkes på denne fil, åbnes den til visning i en ny fane, hvis det understøttes.

Automatisk oprettelse af kursusgrupper

Vi har afprøvet en funktion til at hjælpe lærere, når de opretter klasse-/kursusgrupper. Du kan randomisere eleverne i grupper og bruge disse grupper i planlægningen og til opgaver eller andre aktiviteter. Læreren kan vælge enten at fordele eleverne jævnt baseret på et maksimalt antal grupper eller fastsætte det maksimale antal elever i hver gruppe. Dette kan spare tid, når der arbejdes med store kursusgrupper.

Søgning efter kursusressourcer

Vi introducerer nu søgning efter kursusressourcer, så det er nemmere for brugerne at finde en ressource. Brugere har en rulleliste, der kan klikkes på, og som viser deres søgeresultater. Dette vil være meget nyttigt for kurser med mange ressourcer.

Forbedringer af opgaver

Vi har tilføjet tydeligere meddelelser til eleverne, når opgaverne bruger plagiatkontrol og/eller anonym evaluering, for at hjælpe med at forstå status for opgaver og forbedre læsbarheden. Bedre brug af farve informerer hurtigt eleverne, hvis deadlinen er overskredet, så de ikke længere kan indsende deres svar, eller så det bliver markeret som forsinket.

Vi har gjort elevlisten tydeligere og status (f.eks. ikke indsendt, indsendt) nemmere at læse. Dette er især nyttigt ved større klasser.

Der er bedre understøttelse af visning af PDF-filer for vores kunder ved hjælp af de indbyggede Microsoft Office-værktøjer. Hvis din organisation bruger dem, viser vi nu PDF-filer i Office-dokumentfremviseren i browseren.

Understøttelse af SHA-256-hashalgoritme for IMS LTI

IMS Global Organization har besluttet at udfase brugen af SHA-1 i Learning Tools Interoperability® og OneRoster®-standarden inden 1. januar 2020. Det erstattes af et mere robust hashing-system (SHA-256). Fra denne version understøtter itslearning SHA-256 for LTI-links. Administratorer kan konfigurere LTI-links til at bruge de nyere sikkerhedssystemer, og vi har tilføjet understøttelse af SHA-256 i vores API’er. Da nogle LTI-partnere/-værktøjer muligvis ikke understøtter SHA-256 endnu, vil vi fortsætte med at understøtte begge dele i 2019, så der er tid til at skifte.

Kontakt dit lokale supportteam, hvis du har spørgsmål.

Andre opdateringer

I kalenderen

Det er nu lettere at skelne mellem pædagogiske ressourcer og fysiske ressourcer, der kan bookes. Vi har ændret terminologien for ressourcebooking.

Vi bruger nu begrebet “Book lokaler og udstyr” til at beskrive alle fysiske ressourcer.

For kunder, der afprøver Test 3.0

Lærerne kan prøve testene, som eleverne får dem vist. Det gør det muligt at foretage og afprøve forbedringer, før de frigives til eleverne.

For brugere af GradeBook+

Det er nu nemmere at se opgaver, der afleveres for sent, i GradeBook-gitteret.

Vi har tilføjet understøttelse af SIS-karakteroverførsel, så brugere af den eksisterende GradeBook nu kan opgraderes til GradeBook+. Vores lokale teams samarbejder med kunderne om dette.

Problem med lagerrapport løst

Vi har nu rettet lagringsrapporten, så søjlediagrammerne skaleres korrekt, så de svarer til værdierne for “organisation” og “projekter og kurser”.

Vi har også rettet visningen af tal, så der afrundes til 2 decimaler i hele rapporten.