Chat with us, powered by LiveChat
itslearning opdatering 97 billede

Hvad er nyt i Release 97?

Forbedrede 360-graders rapporter

Vores omfattende 360-graders rapporter bliver endnu bedre for alle kunder. Vi har tilføjet faggruppefiltre til oversigtssiden, der viser aktivitet, fremskridt og karakterer, så man kan få endnu mere skræddersyet feedback om et bestemt udvalg af studerende.

Oven i det, hvis man navigerer til et område, hvor der ikke er nogen data endnu (for eksempel graf over udviklingstendens i karakterer), vil man se en besked eller specifik infografik. Dette hjælper med at fremhæve tilfælde, hvor der ikke er nogen data, i modsætning til de tilfælde, hvor data er ufuldstændige eller kun har begrænset værdi.

Fagenes opslagstavler er nu tilgængelige for alle.

Hvis man vil have adgang til sine oplysninger til brug i analyser eller i sit eget rapporteringsværktøj, kan man finde dem i Data Warehouse. I denne version har vi udvidet omfanget af tilgængeligt materiale i dette arkiv:

  • Man kan nu se, hvor meget tid en elev har brugt på hvert element, aktivitet eller ressource.
  • Der kan hentes flere data i hvert batch – man kan nu hente op til 2.000.000 rækker data på én gang, hvilket for mange kunder betyder flere måneders informationer.
  • Vi har forbedret datadokumentationen for vores Data Warehouse, så man bedre kan forstå modellen og dybden af data, der kan tilgås via developer.itslearning.com.

Ændringer i brugeradministrationen

Den nye EU-forordning om databeskyttelse, GDPR, trådte i kraft d. 25. maj 2018, og vi tager reglerne meget alvorligt. Man kan læse alt om, hvad vi gør for at sikre, at vores hjemmeside og produkt er i topform, ved at besøge denne side.

Som en del af vores arbejde for at leve op til GDPR viser vi nu advarselsmeddelelser om, at udvidelser kan sende personlige data til tredjemand, når man opretter/registrerer udvidelser i Developer-portalen. Den samme advarsel vises også i Admin – Administrer programmer – Administrer menuer og Standard tilgængelighed, hvor kundens systemadministratorer kan konfigurere udvidelser til deres hjemmeside.

For at hjælpe vores kunder med at overholde den registreredes rettigheder har vi tilføjet et “GDPR-værktøj” for systemadministratorer, så de kan få vist, eksportere, opdatere, begrænse og slette alle personlige data for en itslearning- bruger.

Roller og ansvar i henhold til GDPR

Alle GDPR-anmodninger skal sendes fra den registrerede (en itslearning-bruger) til den dataansvarlige (en itslearning-kunde), som så kan vælge eller at bruge eller ikke at bruge vores funktionalitet eller bede itslearning om hjælp til at udøve retten til itslearning-platformen. Hver enkelt anmodning skal overvejes og behandles, før der handles. Den registreredes rettigheder er beskrevet i kapitel 3 i GDPR (https://gdpr-info.eu/chapter-3/ ). Disse rettigheder er ikke absolutte og bør behandles på baggrund af både GDPR og lokale bestemmelser.

Bemærk, at i henhold til GDPR er der undtagelser til udøvelsen af den registreredes rettigheder, når oplysningerne anses for nødvendige:

  • at udøve retten til ytrings-og informationsfrihed for andre registrerede
  • at overholde retlige forpligtelser eller udføre en opgave, der udføres i offentlighedens interesse
  • til arkivering, historiske eller statistiske formål

I henhold til GDPR er de registreredes rettigheder mellem vedkommende og den dataansvarlige. Alle registreredes forespørgsler fra slutbrugere til itslearning vil blive overdraget til kunden. itslearning vil samarbejde i god tro med kunderne for at sikre, at de straks kan udøve de registreredes rettigheder.

Ud over administrative og andre funktioner, der allerede er tilgængelige i itslearning-systemet, står itslearnings databeskyttelsesansvarlige og serviceteam til rådighed med hjælp til vores kunder, når de dataansvarlige udøver den registreredes rettigheder.

Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan nogle af rettighederne kan udøves ved hjælp af itslearning-funktionalitet.

Opdaterede globale indstillinger for bibliotek og LTI

I opdateringsmeddelelse 96 tilføjede vi en hjemmesideindstilling til aktivering/deaktivering af LTI-værktøjet på siden Tilføj ressource for kunder. Systemadministratorer vil nu bemærke, at denne indstilling af hjemmesiden nu afspejles i Inkluder LTI-værktøjet på siden Tilføj ressource i Globale indstillinger – Funktioner og sikkerhed i Værktøjer og indhold. De kan også sætte det op, så brugerne kun kan oprette nye LTI-værktøjer med Anonyme fortrolighedsniveauer ved at aktivere den relevante indstilling. Hvis brugeren derefter forsøger at redigere et eksisterende LTI-værktøj med et hvilket som helst andet fortrolighedsniveau og klikker på Gem, vil de få vist en bekræftelsesdialogboks om, at LTI-værktøjet i stedet vil blive gemt med Anonymt fortrolighedsniveau. Brugeren kan vælge at fortsætte ved at klikke på OK eller Annuller for at afbryde.

Derudover afspejler hjemmesideindstillingen Aktiver adgang til app-biblioteket nu et nyt sted: Globale indstillinger – Funktioner og sikkerhed i menupunktet Værktøjer og indhold. Nu kan hver systemadministrator bestemme, om app-biblioteket skal være tilgængeligt for brugerne.

Bedre forbindelse mellem lektioner og læring

Det er nu lettere at få et overblik over kriterier, der er knyttet til læringsmål, ved at udvide læringsmålene på det relevante fags side.

Det er nu muligt – ligesom det var for det gamle opgaveværktøj – at overføre opgavesvar fra arbejdsporteføljen til evalueringsporteføljen. For svar, der er skrevet i Rich Text Editor, vil en HTML-fil blive oprettet. Dette gælder også for lærer-feedback.