Jacob Brøndum Pedersen

Jacob har en baggrund som Cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet og før han stiftede Center for digital dannelse arbejdede han som kommunikationskonsulent i Rambøll.

En af Danmarks førende eksperter i spændingsfeltet mellem digital dannelse, netetik, digitale normer og virtuelle fællesskaber, Jacob Brøndum Pedersen, kommer på besøg og holder oplæg med workshop i netop dette.
Med over 100 foredrag og workshops om året er Jacob en af de mest aktive foredragsholdere i Danmark.
Med en målgruppe fra 10 til 95 år har han fingeren på pulsen i forhold til emner som forstyrrelser i undervisningen, virtuelle fællesskaber, digital dannelse, teknologi og læring samt nye digitale trends.

Et forløb med Jacob er kendetegnet ved den energiske og inspirerende tilgang til området samt den lette kobling fra tanke til handling.

Oplæg & workshop: Digital Modenhed
Det digitale har vundet indpas (også) i skolerne, hvor elevers digitale kultur og skolens fællesskab er blevet to sider af samme sag. Man kan med andre ord sige, at skolerne har fået en digital rygrad. Det kræver en digital modenhed i organisationen. Fokus er ikke kun på hardware og software, men derimod også på den digitale dannelse der nødvendigvis må ledsage en teknologisk udvikling. Vi må spørge os selv, hvilken overordnet rolle digitaliseringen spiller for vores fællesskaber, værdigrundlag og samvær.

Hvilken indsats kræver det så at sikre en rød tråd mellem online og offline politik? Hvilke aktører skal aktiveres for at sikre at organisationens værdier bevares? Og hvad er en digital ambassadør egentlig? Det og meget mere bliver der sat fokus på gennem workshoppen. Her sættes der fokus på hvor de digitale udfordringer ligger begravet og der gives inspiration til fremtidige digitaliseringsindsatser.

Med dette udgangspunkt dykker Jacob Brøndum Pedersen ned i de unges digitale hverdag og hvordan denne påvirker skolens digitale fællesskab og daglige trivsel. Der gives konkrete værktøjer til at tale om digital dannelse og  kompetenceudvikling med medarbejdere og elever samt konkrete hands-on øvelser.