Jesper Knoop-Henriksen

Business Development Manager, Google

Jesper Knoop-Henriksen arbejder i dag for Google. Han mener, at vi ikke i dag kan være sikre på, hvad fremtiden bringer og derfor heller ikke med sikkerhed kan vide, hvad der er vigtigt for eleverne at lære i dag. Derfor er det måske i højere grad universelle kompetencer eleverne skal have fremfor meget specifikke.

På baggrund af citatet: ”En sund skepsis over for det umulige!”, forklarer Jesper at eleverne skal have en grundholdning om, at INTET er umuligt. Som lærere skal vi have denne tanke i hovedet hele tiden. Vi må lade eleverne eksperimentere med det umulige, men dermed også give dem en bevidsthed om at ikke alt vil lykkes – heller ikke i undervisningen. Vi skal som lærere klæde dem på til at kunne håndtere at fejle, og i stede for at blive slået ud, så lære dem at se på, hvad der gik godt i processen.

Oplæg: Hvordan kan vi skabe en innovationskultur i skolen?

Vi ved, at verden bevæger og udvikler sig hurtigere end nogensinde – eksponentielt, siger en del. Skolen skal i højere grad end tidligere være en del af det omgivende samfund i skolen, så hvordan får vi skabt en stærk innovations- og læringskultur i skolen, som forbereder både elever og medarbejdere på det 21. århundrede, som for længst er ankommet?

Hør mere om Googles innovationskultur og hvordan vi kan fostre større kreativtet, samarbejde, ejerskab og åbenhed i skolen med – og uden – teknologi.