Katrine Bjergved

Profil

Er uddannet folkeskolelærer i 2000, og har været lærer, vejleder og projektleder på Rådmandsgades Skole, ydre Nørrebro, frem til 2016. Fra 2014 var hun ligeledes læringskonsulent i undervisningsministeriet, indtil hun i 2016 startede sin egen konsulent- og ed-tech virksomhed Knowmio. I dag arbejder hun som freelance konsulent og oplægsholder.

Oplæg

Digitalisering er afgørende for udviklingen af en sammenhængende og effektiv læringspraksis i lærende organisationer. Men det forudsætter, at man som organisation har etableret de fora, systematikker og processer, der rammesætter en sådan læringspraksis. Ellers risikerer man, at teknologien bliver styrende og et mål i sig selv, frem for at understøtte læring. Faren er, at lærerne mister ejerskabet til de læringsprocesser, de sætter i gang, og ikke har øje for om læringen lykkes.

Med baggrund i erfaringer som læringsdirektør i ed-tech virksomheden Knowmio og i viden fra følgeforskningen i projektet Den lærende skole, støttet af A.P Møller Fonden, vil oplægget konkretisere:

  • Hvordan digitale teknologier er afgørende for et effektivt samspil mellem de 3 kerneelementer i god læringspraksis; 1) at kunne identificere læringsbehovet 2) at kunne tilrettelægge og gennemføre læringsprocesser der møder dette behov og 3) at kunne evaluere i hvilken grad læringsprocessen lykkes. Fokus vil være på de 3 trends learning analytics, network learning og camebased learning.
  • Et bud på hvilke forudsætninger der skal være tilstede for at kunne bruge digital teknologi hensigtsmæssigt. Fokus vil især være på brug af digital data til evaluering.
  • Perspektiver på samspillet mellem skoleverden og ed-tech industrien, som vil gavne brug af digitale teknologier i skolen til at understøtte den lærende organisation