Lis Zacho

Profil

Lærer, matematikvejleder PD og Cand. Pæd. i IT-didaktisk design, med stor nysgerrighed over for teknologi i skolen.

Er i min fritid aktivt medlem gennem flere år af Coding Pirates, hvor vi leger og undersøger teknologien, samt skaber IT-kreative digitale og analoge produktioner i fællesskab.

Motto: Vi skal gøre eleverne til digitale producenter, kritiske tænkere og kompetente forbrugere af teknologi

Oplæg: Digital sundhed og teknologiforståelse i skolen

Der er store diskussioner om børnenes liv og teknologien. Nogen mener, at teknologien ødelægger det gode barneliv og andre at teknologien skal begrænses i børnenes dagligdag.

Men kan teknologien skabe mere læring i skolen og sætte eleverne i stand til at forstå nutidens samfund og betingelserne for deltagelse. Kan teknologiforståelse gøre at eleverne bliver digitalt myndiggjort og give dem mulighed for at handle hensigtsmæssigt med teknologi.

Hvordan sikrer vi, at vores børn får en god og sund tilgang til teknologien. At deres demokratiske rettigheder bliver sikret, ved at de er i stand til at være aktive medborgere i et efterhånden temmelig digitalt samfund.

Jeg vil med udgangspunkt i ovenstående og gennem eksempler fra min hverdag komme med bud og muligheder på, hvordan vi får nogle digitalt sunde elever, der kan agere med forståelse for teknologi i deres eget liv, når vi underviser dem i teknologiforståelse i skolen.