Marianne Riis

Lektor, Ph.d.

Marianne Riis er Lektor, Ph.d., og hendes arbejdsområder er undervisning, forskning og konsulentarbejde inden for det erhvervspædagogiske felt med særlig fokus på brug og betydning af it i undervisnings- og læreprocesser.

Et af hendes forskningsprojekter undersøger transferforståelser og -praksis gennem brug af it som redskab til at skabe kobling og transfer mellem skole- og praktikperioder på erhvervsuddannelsers hovedforløb.

Oplæg: Læringsplatforme, hvis det skal give mening?
Digitale læringsplatforme fylder mere og mere – på godt og ondt – i de fleste uddannelsers hverdag. Der er mange forventninger forbundet med implementering og ibrugtagning af digitale læringsplatforme, men ofte kan det være vanskeligt at få indløst potentialerne i praksis.

Marianne vil give et kritisk, men konstruktivt overblik over, hvad forskellige forsknings- og udviklingsprojekter peger på i forhold til at gøre læringsplatforme til pædagogiske-didaktiske meningsfulde redskaber – både for elever, lærere og ledere. I oplægget gives der også eksempler på meningsfuld brug af ItsLearning fra erhvervsuddannelsespraksis.