Chat with us, powered by LiveChat
Business people using electronic devices

Book et møde

og få en demo-fremvisning

Book nu

 Book et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle jer mere om, hvordan vi kan samarbejde om elevernes læring og udvikling

Vores pædagogiske konsulenter kan facilitere jeres faglige drøftelser omkring brugen af læringsmål, taksonomier og evalueringskriterier, der kan nedskrives i metatekster til eleverne, som er med til at skabe tydelighed, hvad opgaven går ud på og kræver. Det kan være med til at nedbringe den usynlige pædagogik, som kan være særligt svær at forstå, hvis man som elev kommer fra et hjem, hvor ens forældre ikke har en lang skolegang.  Vi kan dermed understøtte jer i arbejdet med at styrke den lige adgang til uddannelse og sikre, at alle elever modtager undervisning af høj kvalitet.

Herefter kan vi skræddersy praksisnære kompetenceudviklingskurser, så I kan komme godt fra start og følge op med workshops, så I sikres den bedste implementering og anvendelse af vores samarbejds- og læringsplatform. Det gør overgangen til itslearning nem og enkel for jer.

Læs mere om itslearning her

Styrk den digitale dannelse med itslearning

Anvendelse af it og digitale læremidler har en lang række potentialer i forhold til at understøtte elevernes læring.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på de barrierer, der også kan være ved anvendelsen af it og digitale læremidler.

itslearning kan hjælpe med den digitale dannelse, idet undervisningen kan tilrettelægges, så den har værdi for elevernes læring.

Book et møde her eller bestil en demo

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt for at aftale nærmere