Kategorier: Nyheder

Flipped Classroom


Posted on

Brug mindre tid på at gentage dig selv – og mere tid med eleverne

”Flipped Classroom” eller ”Flip teaching” bygger på en tankegang om, at underviserne skal bruge mere tid sammen med eleverne og mindre tid på at forklare. Med andre ord dækker begrebet over undervisning, hvor der inddrages videomateriale med forklaringer om forskellige emner med det formål at øge interaktionen og aktiviteten i klasseværelset.Flipped Classroom med its learning

Det centrale element af begrebet Flipped Classroom er selve ”flippet”, som betyder, at man vender undervisningen, således elevernes lektier og opgaver laves i klassen og den traditionelle undervisning ved tavlen gives til eleverne som videolektier. Tavleundervisningen i klassen afløses altså af en mere aktiv elevundervisning, og den normale tavleundervisning digitaliseres og lægges ud som online videoer i stedet. Altså gennemgås centrale begreber, teorier og arbejdsmetoder foran computeren, så der bliver mere tid til diskussioner, gruppearbejde og projekter i klasselokalet. Dermed kan eleverne arbejde med Blooms laveste taksonomiske niveauer derhjemme, som er at forstå, lytte og huske, og så er der tid til at arbejde med de højere taksonomiske niveauer i klasselokalet, som er at analysere, anvende, vurdere og perspektivere, hvor underviseren og de andre elever er tilstede og kan hjælpe og give feedback.

Ved at give eleverne mulighed for at få gennemgået læringsmaterialet derhjemme ved hjælp af korte videoer, der forklarer de aktuelle emner, har de mulighed for at være bedre forberedte til undervisningen, og de har mulighed for at være mere aktive i skolen. Videoer kan også bruges i selve undervisningen, så eleverne kan gå i gang med at få forklaret det aktuelle emne, uanset om underviseren er optaget, eller der er vikar på.

Kort sagt giver tilgangen bag Flipped Classroom forskellige fordele:

  • Eleverne får mere tid til aktiv læring ved brug af diskussioner og gruppearbejde i timerne.
  • Underviseren får mere tid til at vejlede eleverne på deres individuelle niveauer og give dem feedback på forskellige aktiviteter.
  • Underviseren kan være til stede flere steder på samme tid og kan dermed hjælpe flere elever – uanset elevernes niveau.
  • Eleverne kan selv bestemme, hvornår de vil se forklaringer på video og de kan spole i videoerne eller se dem igen og igen.

Hvordan kan du bruge Flipped Classroom i itslearning?

Vores læringsplatform itslearning kan hjælpe dig som underviser med at organisere, planlægge og optimere din undervisning ved brug af videoer til forskellige faglige formål, så du får mere tid til eleverne og kan højne niveauet i klassen.

Optag dine egne videoer

Med få klik kan du ved hjælp af itslearning registrere og integrere videoer i dine fag, så dine elever kan få adgang til alt materiale på ét og samme sted og se videoforklaringer og videomateriale om forskellige emner, som I skal arbejde med på klassen.

Se, hvem der har klikket

Med vores sofistikerede rapporter, som er tilgængelige på din personlige side, kan du som underviser se, hvem der har klikket på forskellige materialer og videoer og dermed kan du få et indblik i elevernes aktivitetsniveau.

Understøt elevernes refleksion

Med itslearning kan du integrere videoer i bl.a. blogs, diskussionsfora, undersøgelser, og på den måde opfordre eleverne til at reflektere over deres læring.

Brug indhold fra internettet

I itslearning har du mulighed for at tilføje relevant indhold fra eksterne websites som YouTube, Vimeo og SoundCloud til dine fag for at skabe en mere interaktiv oplevelse for eleverne.

Giv konstruktiv feedback

Opgaver kan oprettes, besvares og bedømmes online, og faktisk er det muligt for undervisere at tilføje en video med feedback, som eleverne kan besvare eller kommentere på. Du kan også uploade en video til dine fag, hvor du forklarer formålet med næste lektion og bede eleverne besvare eller stille eventuelle spørgsmål, før lektionen begynder.

Frem den aktive deltagelse i undervisningen

Lad eleverne se en video før undervisningen og opfordre dem til at reflektere over, hvad de har set for at kunne arbejde bedre med emnet i klasseværelset og anvende det, som de har set og lært.

Styrk kommunikationen og samarbejdet i klassen

Brug gruppearbejde, diskussionsfora, projekter og videokonferencer i undervisningen for at styrke elevernes kompetencer til at samarbejde. Du kan også opfordre eleverne til at kommunikere bedre sammen – både i og uden for klasseværelset – ved hjælp af vores instant-messaging-system, hvor de kan sende hinanden beskeder.