Slider

Webinar: Skabelonfag som løftestang for øget kvalitet, team-samarbejde og trivsel på TEC

Tirsdag 8. september | kl. 13:00 

Camilla Løkkegaard, Leder af Sekretariatet for digitalisering hos TEC, fortæller om hvordan skolen er i gang med at implementere master-/skabelonfag, der skal auto-oprettes som fag i itslearning, samt hvordan dette bruges som løftestang til at optimere kvalitet, arbejdsgange, styrke team-samarbejdet, skabe bedre trivsel, samt forbedre muligheden for dataanalyse ift. måle kvalitet og forudsige elevfrafald. I samme proces har fokus også været på kompetenceudvikling, for at sikre at organisationen var klædt på til forandringen.

Læs mere og se optagelsen »

Webinar: Implementeringsstrategi og overvejelser ifm. udrulning af itslearning på AARHUS TECH

Torsdag 10. september | kl. 10:00 

Chester Folming, Chef for Kvalitet og Udvikling hos AARHUS TECH, opridser sine erfaringer med brugen af masterfag samt arbejdet med at få organisationen med ombord, når de strategiske målsætninger omkring styrkelse af teamsamarbejde og kvalitet gennemføres.

Læs mere og se optagelsen »

Workshop med Steven Threadgold, itslearning

Tirsdag 15. september | kl. 14:00 – 15:30 

Steven Threadgold, udviklingschef hos itslearning, præsenterer de nyeste udviklinger og gennemgår udviklingsplanerne for itslearning. Diskussion og input til udvikling af itslearning i forhold til at understøtte digitalisering og brug af LMS på EUD-området. Workshoppen er rettet mod erhvervsskoler som bruger itslearning i dag.

Bemærk! Denne workshop foregår på engelsk.

Læs mere og se optagelsen »

Webinar: itslearning som rygrad i SOSU Nords digitale campus

Onsdag 23. september | kl. 10.00

Lærings- og digitaliseringskonsulent, Kenneth Brandborg, gennemgår hvordan SOSU Nord bruger itslearning som rygrad i skolens digitale campus og fortæller om de strategiske tanker bag.

For at reducere antallet af platforme som medarbejderne skal orientere sig på og for at styrke bestræbelserne omkring opbygningen af det digitale campus, benytter SOSU Nord også itslearning som indgang til al information for medarbejdere.

Itslearning er en del af det daglige workflow hos underviserne, og for dem giver dette god mening. For det administrative personale er det ikke alle, der har itslearning som deres daglige workflow, men ved at benytte itslearning får de et bedre kendskab til læringsplatformen, og dette styrker samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationen.

Læs mere og se optagelsen »