Webinar: itslearning som rygrad i SOSU Nords digitale campus

Lærings- og digitaliseringskonsulent, Kenneth Brandborg, gennemgår hvordan SOSU Nord bruger itslearning som rygrad i skolens digitale campus og fortæller om de strategiske tanker bag.

For at reducere antallet af platforme som medarbejderne skal orientere sig på og for at styrke bestræbelserne omkring opbygningen af det digitale campus, benytter SOSU Nord også itslearning som indgang til al information for medarbejdere.

itslearning er en del af det daglige workflow hos underviserne, og for dem giver dette god mening. For det administrative personale er det ikke alle, der har itslearning som deres daglige workflow, men ved at benytte itslearning får de et bedre kendskab til læringsplatformen, og dette styrker samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationen.