Chat with us, powered by LiveChat
Gymnasie Event 2018

Digital videndeling i ungdomsuddannelserne: øget elevfastholdelse og lederens rolle

5. september 2019 | NEXT Uddannelse København

Få inspiration til, hvordan I kan skabe ekstra værdi for jeres organisation ved at strømline den digitale videndeling.

Det vil glæde os at se jer til vores gratis event på NEXT Uddannelse København torsdag den 5. september 2019 kl. 11.30-16.00.

Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med andre skoler og få et nyt blik på, hvordan samarbejde og videndeling kan højnes inden for en digital ramme til gavn for skolens økonomi og undervisernes arbejdsdag.

Program

Post Thumbnail

11:30 – 12:15
Velkommen og mål for dagen. Fælles frokost.

Angelique byder velkommen og fortæller om dagens program, mens der spises frokost.

Angélique Espensen, Administrerende Direktør, itslearning

Angélique Espensen er cand. mag. fra Københavns Universitet og har en MBA fra Henley Business School. Før hun kom til itslearning, var hun administrerende direktør hos Lionbridge. Før dette havde Angélique forskellige ledende stillinger hos bl.a. Bowne & Co og Berlitz. Angélique er optaget af at hjælpe pædagogiske ledere med at nå deres strategiske mål og maksimere udbyttet for eleverne. Visionen er at forbedre Uddannelsesverdenen ved hjælp af effektiv brug af teknologi, og som direktør for itslearning ønsker Angélique at være med til at forbedre og forenkle den måde, opgaverne løses på, således at der bliver mere tid til fokus på læring.

Post Thumbnail

12:15 – 13:00
Digital metodefrihed og videndeling. Lederens rolle.

Philip holder oplæg om lederens rolle i at sikre at man som organisation høster værdien af digitaliseringen samtidigt med at man gør plads til metodefrihed. Philip vil blandt andet vise, hvordan læringsplatformen kan skabe værdi hos den enkelte institution i forhold til at reducere frafald, give et fuldkomment overblik over elevernes progression og give lærerne mere tid til undervisningen.

Philip Elberling, Pædagogisk Konsulent, itslearning

Som implementeringskonsulent hjælper Philip Elberling dagligt forskellige skoler og uddannelsesorganisationer til at få succes med at udrulle læringsplatformen itslearning. Philip har en særlig evne til at synliggøre, hvordan læringsplatformen kan skabe værdi hos den enkelte institution i forhold til at opfylde strategiske og pædagogiske behov. I oplægget vil Philip blandt andet komme ind på lederens rolle ift. styre den digitale metodefrihed, således at man som organisation får fuldt udbytte af digitaliseringen. Philip har en baggrund som underviser, teamleder, skemalægger og uddannelseskonsulent, hvor han har testet, udviklet og undervist i forskellige didaktiske og administrative systemer, heriblandt itslearning.

Post Thumbnail

13:00 – 14:00
Brug af datadrevet læring og ledelsesrapportering til at sikre elevfastholdelse.

Steven demonstrerer hvordan itslearning gennem 360 graders rapportering og Advanced Reporting understøtter genereringen af værdiskabende data og input til ledelsesrapporteringen – herunder også hvordan data for elevernes progression kan bruges til at sikre at frafaldstruede elever bliver identificeret og fulgt op på i tide.

Steven Threadgold, Head of Global Product Management, itslearning

Steven Threadgold har arbejdet hos itslearning siden 2011, først som Product Manager og sidenhen som Head of Global Product Management. Dermed har han dybdegående teknisk kendskab til platformen samt de nye features, som introduceres. Steven arbejder i samarbejde med sit team hårdt for at udvikle og forbedre funktioner i itslearning som skaber værdi for uddannelsesinstitutionerne og hjælper brugerne med at løse de udfordringer, som de står med i hverdagen.

Pause: 14:00-14:15

Post Thumbnail

14:15 – 15:00
Videndeling er det mindste problem: Antropologiske observationer på de kulturelle udfordringer.

Pernille fortæller i sit omlæg om de kulturelle udfordringer, der eksisterer og ofte hindrer videndeling i organisationer.

Pernille Ekhorst, Chef for Kvalitet og Udvikling, AARHUS TECH

Hvis det var så nemt at vidensdele og vi har alle perfekte it-løsninger, værktøjer, metoder, hvorfor er det så, så svært? Jeg vil se bag om, og se på, hvilken kultur der er hos medarbejderne og i min organisation. Jeg vil kort præsentere, hvorfor/hvordan jeg bruger antropologi. Dernæst vil jeg tale ind i forskellen på data, information og viden – og så vil jeg udfolde tre observationer: én hos underviserne, én hos it-folk og én generelt, hvor jeg vil belyse hvilke udfordringer og dilemmaer jeg ser i forhold til at, hvordan vi fremadrettet kan/skal tænke over omkring digital videndeling og lederens rolle.

Post Thumbnail

15:00 – 16:00
Videndeling, præstation og samarbejde fra elitesportens verden.

Tom fortæller om sine erfaringer med videndeling og samarbejde fra et coaching perspektiv. Hvordan skærper vi fokus? Hvordan håndterer vi pres udefra? Hvordan skaber vi motivation?

Tom Johansen, Talentudvikling og Karrierecoach

Tom Johansen er specialiseret i at hjælpe organisationer, virksomheder og mennesker i erhvervslivet og i sportens verden med talentudvikling. Hans fokus er på udvikling af kompetencer og personlig udvikling samt organisationers måde at strukturere og målrette medarbejderes læring og udvikling, så den balancerer individuelle ønsker og virksomhedernes behov. Tom Johansen er af den overbevisning, at vi alle har talenter. Det handler om at få disse talenter ordentligt i spil via videndeling og samarbejde.

Du får inspiration til:

  • at arbejde med digital videndeling og IT-pædagogik
  • at forstå ledelsesmæssige og kulturelle udfordringer
  • at anvende ledelsesrapportering som input til at sikre tidlig indsats i forbindelse med:
    – elevfastholdelse og trivsel
    – fagligt indhold og ministerielle krav
    – underviserpraksis og motiveret samarbejde
  • at skærpe dit budskab som leder i mødet med mange forventninger og pres udefra

Derudover vil der på dagen være mulighed for at udveksle erfaringer med andre skoler.

Praktisk information:

Tid: Den 5. september 2019 kl. 11:30-16:00

Sted: NEXT Uddannelse København

Adresse: Carl Jacobsens Vej 25, 2500 København

Pris: Deltagelse er GRATIS.

Transport: NEXT ligger få minutter fra Ny Ellebjerg Station.
S-togslinje A, E & F stopper ved Ny Ellebjerg Station.

Parkering: Der er begrænset parkering i området.

Gratis tilmelding!

Når du har tilmeldt dig, vil du kort efter modtage en bekræftigelsesmail.