Chat with us, powered by LiveChat

Det nye i version 102

Få de seneste produktopdateringer, nyheder og begivenheder relateret til EdTech

Følg os

Opgaver er blevet bedre!

En af de mest brugte ressourcer i itslearning har fået nogle fantastiske opgraderinger, der forbedrer oplevelsen for lærere samt støtter undervisningen, engagementet og bedømmelsesprocessen.

Nogle af forbedringerne omfatter meddelelser i opgaveindgivelsen.
Når en elev eksempelvis har afleveret en opgave efter deadline, vil et udråbstegn være synligt i statuskolonnen.
Der vises også et udråbstegn ved siden af statussen Ikke afleveret som den opdaterede indikator for ‘Gem som kladde’.

 • En funktion ikke kan aktiveres – Før man kan bruge visse funktioner, skal man gennemføre de nødvendige trin. Hvis man ikke gør det, får man tydelig og omgående besked, når man holder musemarkøren hen over den funktion, der ikke er aktiveret, som viser, hvad man skal gøre for at aktivere den. For eksempel, når man bruger peer assessment, skal man angive en deadline, før man opretter opgaven.
 • Afleverede opgaver, der åbnes fra Gradebook, vises fra alt-i-en-karaktergivning. Det sker også, når opgaven åbnes fra en notifikation, hvis eleven har tilføjet en kommentar eller et diskussionsindlæg i afleveringen.
 • Når en lærer ændrer status for aflevering af en opgave til ‘Gennemført’, kan andre elever ikke længere bedømme opgaven eller ændre allerede anførte bedømmelser. Hvis en lærer ønsker at bruge både andre elevers givne bedømmelser og deres modtagne bedømmelser til den endelige bedømmelse, anbefales det først at gennemgå alle besvarelser.
 • For bedre at kunne understøtte lærerens arbejdsgang er der nogle små ændringer i sidebaren i opgaveværktøjet. Afsnittet ‘Resultater’ er flyttet længere nede i sidebaren, under afsnittet ‘Afleveringsstatus’. Lærerne vil nu få de mest relevante oplysninger først i sidebaren, såsom synlighed og deadline.
 • Man kan nu se og aflevere en opgave som elev ved hjælp af funktionen ‘Vis som’.

Feedback via tale-/videobesked i alt-i-en-karaktergivning

Feedback med lydfiler

Det er nu muligt hurtigt at optage tale- eller videobeskeder med feedback, når man gennemgår en opgave med alt-i-en-karaktergivning. Den talebesked, som læreren indtaler, tilføjes som en vedhæftet fil, der kan omdøbes, hvis det ønskes. Eleverne kan se eller lytte til optagelsen ved at klikke på dens navn.

Bemærk: kun tilgængelig for kunder, der har den nye plug-in gratis medieoptager fra Ziggeo aktiveret (alle kunder uden for Europa og kunder, der har tilvalgt den).

Forbedringer i læringsforløb


Få vist læringsforløb som elev

For at støtte bedømmelsen og afspejle processen for lærerne er ‘Vis som elev’-funktionen blevet forbedret, så nu kan man aflevere en opgave eller prøve (2.0) og få en bedre forståelse af oplevelsen. De statusopdateringer, som en lærer foretager i læringsforløbet, forhindrer heller ikke længere redigering.


Rediger læringsforløb med statusopdatering

Nu kan læreren kun redigere i et læringsforløb, når statusopdateringer er fra en ‘Vis som elev’-handling.
Når statusopdateringer er fra en elev på kurset, vil læreren blive underrettet. Hvis læreren er i tvivl, kan denne altid kontrollere opgaverne eller prøverne i læringsforløbet for at se, hvilke(n) elev(er) der er startet.


Bedre støtte til diskussioner og undersøgelser

Det var allerede muligt at medregne diskussioner og undersøgelser i et læringsforløb, men en elev kunne fortsætte uden at bidrage til diskussionen eller gennemføre undersøgelsen. Nu, hvis en diskussion er medregnet, skal eleven tilføje mindst én tråd eller ét svar. For undersøgelser skal man have gennemført en undersøgelse, før man kan fortsætte.


Når en ressource ikke kan tilføjes

Værktøjstippet til at oplyse en bruger, hvis en ressource ikke kunne medregnes i læringsforløbet, er blevet forbedret. Nu vises det straks og på en tydeligere måde.

Man kan godt oprette en ressource i itslearning men føje indhold til den senere. For eksempel når en side oprettes, har den ingen indholdsblokke endnu. For at undgå, at elever støder på tomt indhold, vil lærerne få vist en advarsel, hvis der registreres en tom ressource. Nu vises en advarsel, hvis en lærer afslutter et læringsforløb, hvor der er registreret en tom ressource.

Upload fra Google-drev ændres

Nogle forbedringer, der giver en bedre og mere ensartet oplevelse, mens du tilføjer filer fra Google-drev:
Tilføjelse af en fil som ressource til faget – det forbliver på Google-drevet og kan ses med Googles filfremviser. For at sikre, at alle kursusdeltagere har adgang, oprettes et permanent link til det.
Ensartet oplevelse for lærere, der bedømmer et dokument i alt-i-en-karaktergivning i tre forskellige scenarier.

 • Hvis der er forbundet med et G Suite-domæne, forbliver den afleverede fil på Google-drevet, og der kobles tilladelser på filen ud fra status for aflevering. Hvis man som elev for eksempel har afleveret sin opgave, kan man kun få vist den. Hvis man har brug for at aflevere en ny version, kan man redigere filen igen.
 • Hvis G Suite ikke er tilsluttet, men Office Online er aktiveret, vil afleverede opgaver så vidt muligt blive vist i Office Online. Det betyder, at hvis en elev afleverer et Google-dokument, vil det blive uploadet til itslearning som Word-dokument.
 • Hvis både G Suite og Office Online er deaktiveret, bruges vores egen dokumentfremviser. Det betyder, at indsendte dokumenter konverteres til PDF.

forbedringer af at arbejde med filer

Indstillingerne er blevet samlet for at tilføje filer fra Google-drev. Tidligere kunne administratorer vælge, om upload og/eller link fra Google-drev var tilladt. Nu kan de beslutte, om de vil tillade filer at blive tilføjet fra Google-drev eller ej.

 • Der vises en advarsel, når der tilføjes et Google-format, der ikke er kompatibelt med opgaveværktøjet. Det gælder for Google Forms, Google Maps og Google Sites. Lærere kan bruge fil- eller mappeværktøjet til at tilføje disse typer ressourcer.
 • Hvis man flytter en opgave med en afleveringsfil fra Google-drev til vurderingsporteføljen, oprettes der en PDF-kopi af filen. Dette sikrer, at afleveringsfilen er synlig for alle, og at den ikke kan ændres efter overførsel.

Forbedringer af Google-drev

Forbedringer af Google Drive

Opgradering af test-mode browser (TMB)

Efter denne opgradering skal brugere have mindst version 2.0.3.4 installeret (Windows og Mac, både elev- og laboratorie-versioner).

Dette gælder ikke for TMB-apps på iPad og Chromebook, men vi opfordrer alle brugere til altid at bruge den nyeste version. Afhængigt af indstillingerne vil apps automatisk opdatere, når nye versioner bliver tilgængelige.

Aktivér dashboard-branding

Administratorer kan vælge, om de vil aktivere branding på deres dashboard eller ej, ved hjælp af en ny knap på siden Indstillinger for dashboard-branding.

Forbedringer af Gradebook Plus

To ændringer er tilgængelige nu: Brugerne kan eksportere alt indhold i Gradebook til Excel, og man kan se flere elevdata på en enkelt side takket være værktøjslinjen, som forbliver synlig, når man scroller, hvilket giver plads til flere rækker på en side.

Forbedringer af Gradebook Plus

Kopiér et emne

Kopiér et emne fra én plan til en anden

Nu kan lærerne beslutte, hvilket emne der skal kopieres, når de kopierer en plan fra ét fag til et andet. Det er rigtigt godt, når de deler et fag med en kollega men ønsker at tilpasse det.
Bemærk: ressourcer og aktiviteter i forbindelse med denne plan vil også blive kopieret til mappen for det valgte emne.

Forbedret kalenderdesign

For at kunne vise flere oplysninger har kalenderen ikke længere en maksimumbredde i Modern Design men vil blive udvidet til at fylde hele bredden. Lærere og elever kan vælge, om de vil skjule eller vise weekender i deres kalendere. Den grønne ‘Tilføj’-knap er blevet omdøbt til ‘Tilføj begivenhed’. Brugerne kan nu finde denne knap i øverste højre hjørne af siden, ved siden af afkrydsningsfeltet ‘Vis weekend’. Højden af cellerne i kalendergitteret og bredden af kalenderens pop-up er også blevet større.
Det er nu muligt at tilføje titler til kursusbegivenheder og personlige begivenheder. Titler giver eleverne en idé om, hvad der sker, uden at de skal åbne begivenheden i uge- og månedsvisning.
For lærere, der bruger den nye ‘Tilføj ressource’-knap i kalenderen, er det nu muligt at tilføje ressourcer fra biblioteket.

Forbedret kalender-design

Ændringer i datoformatet

Fra 15/10 til 15 okt. Datoformatet vil nu vise måneden med en forkortelse på 3 bogstaver, som er standardvisningen. Alle steder, hvor der bruges samme type format (dag + måned), opdateres, så brugerne får en mere ensartet oplevelse.

nyt datoformat

Andre opdateringer

 • Administratorer – Nemmere sortering i Brugere og Adgangsrettigheder Administratorer kan sortere brugere i en hvilken som helst kolonne ved at klikke på overskriften. Det første klik giver A-Z-sortering, og det andet klik giver den modsatte retning (Z-A).
 • Data Warehouse / OData API På grundlag af kundefeedback og for at give mulighed for en mere dybtgående analyse af elevernes adfærd er to nye datakilder blevet føjet til Data Warehouse, der åbnes via OData API. Yderligere oplysninger findes her: developer.itslearning.com
  • MIME-typer for filer – Analyse af de typer af filer, som elever har adgang til i et fag, er nu tilgængelig.
  • Mappestruktur i fag – For de kunder, der har bestemte mappestrukturer for deres fag, vil dette give dem mulighed for at søge efter elevers adgang til bestemte ressourcer i navngivne mapper.
 • Avanceret rapportering Vi har opdateret avanceret rapportering, så ‘brugerdefineret aktivitet’ kaldes ‘opgaver’, så det passer til navngivningskonventionerne, som brugerne ser på brugergrænsefladen.
 • Ændringer i elevplaner – Vi har opdateret avanceret rapportering, så ‘brugerdefineret aktivitet’ kaldes ‘opgaver’, så det passer til navngivningskonventionerne, som brugerne ser på brugergrænsefladen.
  • Lærere kan nu tildele eleverne en opgave på selv at bedømme deres nuværende præstationsmål – En ny opgave vises på opgavelisten. Efter at have åbnet elevplanen vil en vejledning hjælpe eleven gennem de mål, de gerne vil bedømme. Lærerne vil se status for alle elever i deres fag.
  • Opdateringer af brugergrænsefladen – Overskriften er nu mindre snæver for yderligere at fremhæve indholdet.
  • Træk og slip – Når de bedømmer et præstationsmål, kan brugerne nu trække og slippe skyderen på en touch-enhed.