Chat with us, powered by LiveChat
Deltag i kurser

Implementering

Få implementeret itslearning i hverdagen.

Klar vision. Hurtigt resultat.

En helhedsorienteret, gennemtænkt implementeringsplan er nøglen til en succesfuld implementering med varig værdiskabelse. I itslearning er vi fokuseret på kundernes succes, og vi er jeres samarbejdspartner i hele implementeringsprocessen. Sammen arbejder vi med en overordnet strategi, projektplaner og gennemførelse, sådan at I får realiseret jeres vision.

Nøglen til succesfuld implementering

  • Målretning
  • Strategi
  • Udførelse
  • Evaluering

Kortlæg strategiske mål

Teknologi alene skaber ikke succes, men sammen med god planlægning og en vision, kan den være med til at skabe store positive ændringer på kort tid. I denne proces ser vi på din strategiske vision, mål og succeskriterier for en god implementering baseret på samtaler med dit team. For nogle organisationer vil der være stor fokus på elevernes resultater, mens der for andre er fokus på at sikre, at den implementering man laver, dækker fremtidige behov. Uanset din vision har du brug for en samarbejdspartner, som hjælper dig med at styre retningen.

Implementering - plan

Strategi

Med en god plan og og kortlagte behov og mål kan vi kortlægge vejen til succes. Resultatet af denne fase er en kort- og langsigtet implementeringsplan, der dækker alle faser af implementeringen, fra integration til uddannelse og mål for brugertilpasning – og som indeholder milepæle, mål og tilpassede services til jer.

Implementering - Strategi

Udførelse

Som i ethvert projekt er det vigtigt at vise fremgang hurtigt ved at skabe resultater for hver gruppe aktører (deltagere, lærere, administration) tidligt i processen. Vores implementeringsplan vil blive udviklet omkring dette koncept, så der tidligt skabes en positiv indstilling til projektet. Dette vil hjælpe til at bibeholde fremgangen gennem hele projektet.

Implementering - Udførelse

Evaluer resultatet

Det er altid vigtigt at måle, evaluere og eventuelt lave justeringer undervejs. Undervejs i implementeringen vil vi planlægge løbende opfølgninger for at sikre, at fremgangen er som forventet, og at resultaterne er gode. Opfølgningen vil også sikre, at vi er i tråd med jeres strategiske mål, og at I får maksimalt udbytte af jeres investering.

Implementering - Evaluering