Hopwood Hall College Students
Top banner

Hvordan sikrer man den gnidningsløse implementering af en læringsplatform under en sammenlægning

“En vigtig del af vores samarbejde er, at alle undervisere har adgang til samtlige kurser, herunder deres kollegers kurser, så de kan lære af hinanden. Hvordan løser min kollega dette, og hvordan kan jeg lære af det? Det kan være inspirerende, hvilket er en værdi i sig selv.”
Mathilde Romme Eliasson

Mathilde Romme Eliasson

Udfordringen:

Gnidningsløs implementering af en ny læringsplatform samtidig med, at der opretholdes en uddannelsesmæssig oplevelse af høj kvalitet for de studerende og deres undervisere.

Sammenlægningen af institutionerne kræver integration af systemer og procedurer. De forskellige arbejdsfunktioner skal ændres, nye systemer og procedurer skal introduceres, og medarbejderne – nye som gamle, og i nye roller – skal oplæres til at bruge og tilpasse sig de nye systemer og procedurer.

Inden sammenlægningen anvendte SOSU C ‘itslearning’ og SOPU et andet system. Det blev under sammenlægningsprocessen besluttet, at itslearning skulle implementeres på hele det nyetablerede SOSU H. Det var en stor udfordring, at SOSU H ikke havde noget pædagogisk IT-personale.

Nogle af refleksionerne var blandt andet:

  • Hvordan kunne den netop sammenlagte institution sikre sig accept fra personalet, som skulle tilpasse sig et nyt system?
  • Hvad var de vigtigste kriterier for en vellykket implementering af LMS (Learning Management System) på hele den nye uddannelsesinstitution?
  • Hvilken oplæring var nødvendig for at sikre en vellykket implementering?
Hopwood Hall College Students
Metis Quote 1
"Vi har nu en platform, der integrerer alle de værktøjer, de studerende har brug for, og som forbedrer den samlede uddannelsesoplevelse. Vi er glade for, at itslearning gør dette muligt."

Troels Hviid Pedersen, pædagogisk IT-koordinator, SOSU H

Processen

Anvendelse af bedste praksisser, tildeling af ressourcer samt tilstrækkelig oplæring af personalet

Implementeringen af læringsplatformen fandt sted trinvist, hvor itslearning gav tidligere SOSU H-medarbejdere platformsoplæring.

Der blev nedsat en implementeringsprojektledelsesgruppe bestående af undervisere fra forskellige afdelinger på SOSU H. De mødtes regelmæssigt for at udveksle erfaringer om, hvordan forskellige teams bruger og strukturerer platformen, tager sig af spørgsmål og forbedrer brugen inden for hele organisationen.

Institutionen har et ganske entusiastisk og engageret personale, der arbejder med implementering og deler bedste praksis. itslearning anvendes i øjeblikket på et grundlæggende niveau, men skolens strategi fokuserer på at udvikle platformens potentiale sammen med kollegaer.

Hopwood Hall College Students
Metis - Quote 2
"itslearning har i den grad forbedret og harmoniseret vores kommunikation og samarbejde – både mellem lærere og studerende."

Troels Hviid Pedersen, pædagogisk IT-koordinator, SOSU H

Resultatet:

Vellykket implementering og målet om at få det fulde udbytte af platformen

Det er lykkes SOSU H at implementere itslearning på hele institutionen og arbejder nu på at øge brugernes ibrugtagning af systemet og den fulde udnyttelse af platformen. Platformen er med til at strukturere de daglige opgaver og undervisningstimerne for undervisere og studerende og er blevet et knudepunkt for undervisningen. Det har været med til at give SOSU H teamstruktur, opgaver og tests med hybrid læring – med et online team, der kører alt gennem itslearning.

“Vi har nu en platform, der integrerer alle de værktøjer, de studerende har brug for, og som forbedrer den samlede uddannelsesoplevelse. Vi er glade for, at itslearning gør dette muligt.”
Troels Hviid Pedersen, pædagogisk IT-koordinator, SOSU H

De studerende bruger itslearning til at få et overblik over deres skemaer og opgaver. Næsten 80 % af de studerende bruger itslearning-mobilappen, som forbedrer deres aktive deltagelse uden for klasseværelset. Lærere samarbejder med deres kolleger om at dele ressourcer og skabeloner, som de nemt kan kopiere og genbruge. Det er både inspirerende og tidsbesparende.

“itslearning har i den grad forbedret og harmoniseret vores kommunikation og samarbejde – både mellem lærere og studerende.”
Troels Hviid Pedersen, pædagogisk IT-koordinator, SOSU H

Besøg website: SOSU H

  • Ansatte: 460
  • Antal studerende: 2.400
  • Lokation: København, Danmark
  • Implementerede itslearning: 2017

FÅ EN DEMO