Ammatillinen kehittyminen

Alustamme avulla on mahdollista valmistaa materiaalia joka tukee asiakkaitamme käyttöönottovaiheessa sekä varmistaa henkilökunnan ammatillisen kehittymisen myös jatkossa. Voimme toimia kumppanina, joka tarjoaa valmiita kursseja tukemaan ammatillista kehittymistä tai voimme olla mukana suunnittelemassa laajamittaista henkilökunnan kehittämisohjelmaa, jolla taataan kaikille riittävä osaaminen – pedagogiikassa ja teknologian käytössä.

Perustoiminnot itslearningin käyttö alkaa tutustumalla käyttöliittymän perustoiminnallisuuksiin. Kun näkymät tulevat tutuiksi, voidaan alkaa muokata ympäristöä omia tarpeita vastaavaksi, luoda kursseja, tutustua suunnitelmatyökaluun ja ottaa oppimistavoitteet käyttöön.

Oppimisprosessin suunnittelu Kun perustoiminnot ovat tulleet tutuiksi, on aika suunnitella oppimisprosessi ja alkaa tuottaa sisältöä. Kursseille voidaan luoda resursseja, oppimistehtäviä ja muita aktiviteetteja. Lisäksi tutustutaan syvemmin erilaisiin kurssin asetuksiin, kuten viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksiin.

Kehittyneemmät toiminnot Kaksi edellistä tasoa kattavat kurssien perustoiminnallisuuden. Kehittyneempien toimintojen myötä käyttäjät oppivat hahmottamaan eri roolien väliset toiminnot - mitä oppijat, opettajat ja vanhemmat tekevät? Tässä vaiheessa paneudutaan syvemmin arviointiin, ohjaukseen ja palautteen antoon sekä erilaisiin tapoihin osoittaa osaamistaan. Rohkeimmat jakavat sisältöjään muille Kirjaston kautta.

Kouluta kouluttajia Kun kaikki edelliset tasot on käyty läpi, osallistuja voi ilmoittautua Kouluta kouluttajaa -moduliin. Tässä vaiheessa tutustutaan itslearningin asetuksiin ja hallinnointiin. Jakaminen kirjastossa, arvosanat ja pisteytys, oppimistavoitteiden luonti ja kurssien mallipohjat tulevat tutuiksi. Samalla opetellaan kouluttamaan muita käyttäjiä.