Chat with us, powered by LiveChat

Me kysyimme, te vastasitte

Aiemmin tänä vuonna joukko asiakkaitamme vastasi kyselyyn, jolla halusimme koota palautetta tuotteistamme ja palveluistamme ja – mikä tärkeintä – selvittää, miten voimme parantaa niitä.

Pyrimme säilyttämään hyvän kommunikaatioyhteyden asiakkaidemme kanssa. Se auttaa meitä tavoitteessamme tulla mahdollisimman hyväksi. Emme halua olla vain palveluntarjoaja – haluamme olla asiakkaan kumppani Tietenkin se auttaa, että meillä on yhteinen tavoite: auttaa opiskelijoita saavuttamaan potentiaalinsa.

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme avoimesta ajatustenvaihdosta. Erityiset kiitokset osoitamme niille, jotka vastasivat kyselyyn.

Yksi palautteen keruumenetelmistä oli Net Promoter Score -pisteytys (NPS). NPS mittaa asiakkaidemme lojaaliutta ja sisältää yhden kysymyksen: Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme/tuotettamme/palveluamme ystävälle tai kollegalle

Edellä mainitun tiedon lisäksi kysely auttoi meitä tunnistamaan tuotteidemme ja palveluidemme vahvuudet ja heikkoudet. Teemme kaikkemme vahvuuksien ylläpitämiseksi ja heikkouksien voittamiseksi.

itslearning-ominaisuudet
Palautteenne vahvisti, että uudet ominaisuudet ja työn alla olevat parannukset ovat oikean suuntaisia. Se on myös nostanut esille asioita, joita on tarpeen parantaa.

Katsotaanpa tarkemmin, mitä kyselyn vastaukset kertoivat meille…


Jotkut teistä ilmaisivat huolensa pilvisovellusintegraatioista, kuten G Suite. Iloksemme voimme ilmoittaa, että julkaisemme parannuksia Google-integraatioihin siihen mennessä, kun koulu alkaa taas syksyllä 2018!

Saumaton Google Cloud -integraatio tehtävätyökalussa

Nykyistä tehtävätyökalun Google-integraatiota laajennetaan niin, että opettajat voivat paitsi valita Google-tiedostoja liitteiksi, myös luoda Google-tiedostosta kopion jokaiselle opiskelijalle tai ryhmälle tehtäväpohjaksi. Opiskelijat voivat ”täyttää” kopion ja lähettää siitä oman versionsa. Arviointiprosessiakin kehitetään niin, että vastauksen voi arvioida samalla kun tarkastelet lähetettyä tiedostoa.


Jotkut kyselyyn vastanneista kaipasivat parempaa yleiskuvaa opiskelijoiden edistymisestä. Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme äskettäin julkaisseet raportointiominaisuuden, joka antaa opettajille paremman kuvan siitä, miten yksittäisillä opiskelijoilla menee:

360°-raportit

360°-raportit antavat opettajille ajantasaista tietoa kolmesta avainalueesta: opiskelijan edistymisestä, aktiivisuudesta ja saavutetusta osaamisesta. Kurssin kaikkia opiskelijoita voi nopeasti vertailla, ja yksittäisen opiskelijan keskeisiin tietoihin pääsee syventymään helposti selkeiden infografiikoiden avulla. Raportit auttavat pysymään kärryillä yksittäisten opiskelijoiden osallistumisesta ja edistymisestä tietyllä kurssilla, jolloin on helpompi esimerkiksi laatia lisätehtäviä opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet vähän tai ei lainkaan kurssiin tai tehtävään.


Kyselyvastauksista ilmeni myös, että asiakkaat haluaisivat meiltä alustaan integroituja vertaisarviointityökaluja. Olemme ottaneet tämän ehdotuksen vakavasti ja julkaisemme ennen syyslukukauden alkua seuraavan toiminnon:

Vertaisarviointi

itslearningiin tulee mahdollisuus käyttää tehtävässä vertaisarviointia (tai ”tarkistamista”). Opettajan työn helpottamiseksi itslearning jakaa automaattisesti lähetetyt työt opiskelijoiden kesken. Opettajan tarvitsee kertoa meille vain, kuinka monta vastausta jokaisen oppilaan tulee arvioida. Opettaja näkee jokaisen opiskelijan kohdalla tähän kohdistuneet vertaisarvioinnit sekä opiskelijan tekemät vertaisarvioinnit.


Monet teistä ovat ilmaisseet kiinnostuksensa oppimispolkuja kohtaan. Tällainen ominaisuus julkaistaan lsyyslukukauden alkuun mennessä:

Oppimispolut

Oppimispolku voidaan määritellä lukemattomilla eri tavalla, mutta itslearningin tapa on seuraava: meidän Oppimispolkumme on sarja oppimateriaaleja, joita opiskelija voi suorittaa omaan tahtiin. Polku voi olla lineaarinen (materiaalista toiseen) tai haarautuva, jossa seuraava materiaali riippuu opiskelijan edellisen oppimateriaalin tuloksesta. Opettajat voivat järjestää aineistoa portaittain ja asettaa säännöt vaihtoehdoille, vapaalle navigoinnille ja aineistojen avaamiselle. Lyhyesti sanottuna opettaja tai opetussuunnitelmavastaava määrittelee ehdot, joiden perusteella uusia materiaaleja ja toimintoja julkaistaan käyttäjälle. Ehtona uusien materiaalien avaamiselle voi olla vaikkapa tehtävän suorittaminen tai tietyn pistemäärän saavuttaminen. Oppimispolkuja voidaan jakaa ja käyttää uudelleen, ja opettajat voivat mukauttaa jaettuja polkuja edelleen. Opettaja näkee, missä opiskelija on menossa polulla ja voi antaa lisätukea tarvittaessa. Opiskelijat voivat säätää itse etenemisvauhtiaan oppimispolulla, tarkkailla edistymistä ja tarkistaa, mitä tarvitaan seuraavaan vaiheeseen siirtymistä varten.


Syyslukukauden alussa julkaisemme lisäksi parannuksia, jotka vaikuttavat opettajien päivittäiseen työnkulkuun, esimerkiksi:

All-in-One-arvostelutyökalu

Nyt lähetetyn tehtävän tai vastauksen arvioiminen onnistuu samalla kun tarkastelet lähetettyä tiedostoa.

Arviointityökalussa opettajat voivat tarkastella ja arvioida tehtäviä yhdessä paikassa.

Sillä voi tarkastella palautettuja töitä Google Docs- ja Office Online -ympäristöissä ja itslearningin omassa katseluohjelmassa Jos oppija on palauttanut multimediatiedoston, esimerkiksi videon, on sen katsominen nopeaa.

Opettajat voivat käyttää arviointiin omien mieltymystensä mukaisesti pisteytystä, arvosanoja, arviointiasteikkoja tai jopa matriisiarviointia. Lisäksi palautteeseen voi liittää rikastettua tekstiä, kuten ääni- ja videotallenteita.


Audio-/Video-tallennus

Olemme ottamassa käyttöön uutta äänen ja videon tallennusta, joka perustuu WebRTC-tekniikkaan (Web Real-Time Communication) ja jota varten ei tarvitse asentaa Flashiä. Päivitämme myös nykyistä ”Flash-pohjaista” mediatallenninta toimimaan paremmin sellaisissa laitteissa, jotka tukevat Flashiä. Loppukäyttäjien kannalta se tarkoittaa enemmän tuettuja laitteita äänen ja videon tallentamiseen.

Jos haluat lisätietoja tulevista ominaisuuksista ja parannuksista, jaamme mielelläsi kanssasi koko tuotteen roadmapin.

Tuki ja palvelut

Olemme tehneet palautteen perusteella parannuksia myös tuki- ja palvelutarjontaamme. Päivitämme parhaillaan kaikkia alueellisia tukisivustoja sekä online-ohjejärjestelmäämme. Lisäksi pilotoimme inline chat -viestintää syksyllä.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia idea-portaalissa, jossa voit myös tukea toisten ideoita äänestämällä.

Vielä kerran – olemme kiitollisia siitä, että käytätte aikaa meidän kanssamme kommunikointiin. Ehdotuksenne auttavat meitä parantamaan tuotettamme – ja viime kädessä tekemään opettamisesta ja oppimisesta helpompaa!