Chat with us, powered by LiveChat

Tarinamme

Fronter toimittaa Pohjoismaiden koulutusmalleihin perustuvia oppimisympäristöjä kouluille, yliopistoille ja koulutuslaitoksille eri puolilla maailmaa. Vuodesta 2015 lähtien Fronter on osa itslearningia. Fronterin ydinliiketoimintaa on oppimisympäristöjen toimittaminen kouluttajille ja opiskelijoille SaaS-palvelujen, tuen ja asiantuntijapalvelujen yhdistelmänä.

2015 - itslearning osti Fronterin

Fronterin omistaa nyt Euroopan suurin verkko-oppimisympäristöjen tarjoaja, itslearning.

Fronterin oppimisympäristön idea ja peruskäsitteet luotiin norjalaisyliopistojen ja Fronterin perustajien yhteistyönä. Visiona oli luoda erityisesti korkeakoulutussektorin opetukseen ja oppimiseen suunniteltu järjestelmä. Vuosien mittaan yliopistosektorin ja Fronterin yhteistyöryhmä on tuottanut ne monenlaiset työkalut ja toiminnot, jotka nyt muodostavat Fronter-oppimisympäristön. Tämä korkeakoulutuksen Fronter-käyttäjien ryhmä toimii edelleen aktiivisesti.

Nykyään Fronterin oppimisympäristö on otettu menestyksekkäästi käyttöön monissa koulutuslaitoksissa ja kouluissa, joista osassa on tarvittu laaja, monimutkaista mukautusta vaativa toteutus. Joka päivä suuri joukko opettajia, opiskelijoita, työntekijöitä ja vanhempia hyötyy pedagogisiin prosesseihin kehitetyn digitaalisen keskusjärjestelmän yhteistyömahdollisuuksista.

Fronterin oppimisympäristö perustuu ajatukseen siitä, että opettaja on avainasemassa opiskelijoiden oppimisessa ja että erityisesti oppimiseen suunnitellun työnkulun antaminen opettajien ja opiskelijoiden käyttöön parantaa tuloksia ja lisää oppimisen iloa. Fronter-alusta antaa myös oppimiskontekstin suojattuna digitaalisena keskuksena, joka sisältää opetuslaitoksen jäsenet ja ryhmät (Fronterissa ”rakennukset”) ryhmä- ja aihekohtaisissa oppimisympäristöissä (Fronterissa ”huoneet”). Lisäksi käytettävissä on joustavia hallintaominaisuuksia.

Fronterin tiedetään tukevan monenlaisia opetustapoja ja -käytäntöjä. Oppimisympäristö kattaa koko oppimisprosessin suunnittelusta opetustoimintoihin, arviointeihin ja oppiaine- tai aihealuekohtaisiin analyyseihin.

Fronter kehittää jatkuvasti uusia, nykyaikaisia työkaluja, joiden avulla opetus- ja oppimisprosesseja on helppo käyttää myös mobiililaitteissa. Monipuoliset integrointimahdollisuudet muihin pilvipalveluihin laajentavat opetuksen työnkulussa käytettävien ominaisuuksien valikoimaa.