Fronter työnkulku

Opettajien kohdalla Fronter tukee työnkulkua, opettajat pystyvät tehokkaammiin suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oppimista.

Fronter kyvyt

 • Suunnittele
 • Opeta
 • Arvioi
 • Analysoi

Tavoitteet | Suunnittelu | Mukauttaminen

Suunnittelu aloitetaan yleensä oppimistavoitteesta, sillä siihen oppilaiden etenemistä loppupelissä verrataan. Fronterissa voit käyttää kansallisia tai paikallisesti mukautettuja oppimistavoitteita.

Fronterissa on myös kalenteri, jonka avulla voit helposti suunnitella oppitunteja ja tarkistaa kollegojen, oppilaiden, huoneiden ja resurssien saatavuuden.

Sivut | Oppimispolut | Kurssit

Hyvät opettajat auttavat oppilaita oppimaan uusia asioita käyttämällä erilaisia työkaluja sekä menetelmiä ja ohjaamalla heidän etenemistään opetusohjelmassa. Voit käyttää Fronteria ”kuuntelevien opiskelijoiden”, ”näkevien opiskelijoiden” ja ”kokeneiden opiskelijoiden” saavuttamiseen.

Opettajat eri puolilla maailmaa ovat luoneet miljoonia sivuja, joilla on järjestelmällistä kurssisisältöä, kuten tekstiä, kuvia, ääntä, videokuvaa sekä linkkejä muihin resursseihin. Näitä sivuja voidaan jakaa, parannella ja käyttää yhä uudelleen.

Koe on paljon muutakin kuin pelkkä arviointityökalu. Pikatesti, joka muistuttaa mieleen aikaisemmat tiedot aiheesta ennen opetuksen aloittamista, voi olla sekä hyödyllinen että hauska. Toinen tapa selvittää, miten paljon oppilaat jo tietävät aiheesta, ovat foorumit. Foorumeissa voit myös järjestää yhteisiä pohdintaistuntoja tai kerätä kaikkien oppilaiden osaamisen yhteen paikkaan.

Yhdistämällä sivut ja kokeet voit luoda oppimispolun. Voit lisätä opetusmateriaalisivujen väliin kokeita, jotka oppilaiden täytyy läpäistä voidakseen jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Jos he reputtavat kokeessa eli eivät ole oppineet sitä, mitä halusit opettaa, voit halutessasi esittää materiaalin uudella tavalla.

Fronterissa voit helposti käyttää muiden luomia kursseja, kunhan ne ovat SCORM-muodossa tai muussa standardimuodossa. Fronter tekee yhteistyötä monien erittäin hyvien oppimistyökalujen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi matemaattisten ongelmien ratkaisuohjelma Kikora ja luova video- ja animaatioratkaisu Creaza.

Tehtävä-toiminnon avulla voit asettaa erilaisia kurssi- ja kotitehtäviä. Oppilaasi voivat palauttaa tehtävät monenlaisilla tavoilla Microsoft-asiakirjoista kuviin, äänitallenteisiin ja videoihin. Tehtävä-toiminnon suunnittelussa on ajateltu kiireisiä opettajia, ja se on kehitetty tukemaan tehokasta vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat saavat aina ajan tasalla olevan yleiskuvan uusista, nykyisistä ja aikaisemmista tehtävistä. Opettaja puolestaan näkee jatkuvasti päivittyvästä tilanäkymästä, keiden opiskelijoiden oppimista tulisi seurata.

Oppimistulokset | Tehtävät | Kokeet

Oppimisen jatkuva arviointi kurssin aikana on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin kurssin tai aihealueen lopuksi tehtävä arviointi. Fronterissa voit joustavasti tehdä kumpaakin.

Tiedämme myös, että oppilaille on valtavasti hyötyä itsearvioinnista, ja annamme paljon mahdollisuuksia siihen. Yhdessä opettajat ja opiskelijat voivat löytää strategioita, jotka auttavat heitä saavuttamaan seuraavan oppimistasonsa.

Kun arvioit oppilaan tai oppilasryhmän palauttamaa tehtävää, voit lisätä lyhyitä tai pitkiä kommentteja ja arvioita kohtiin, joissa niistä on eniten hyötyä oppimisen kannalta. Vaikka voi olla helppoa ja jopa houkuttelevaa kopioida toisten oppilaiden työ, on selvää, että oppilaat oppivat enemmän tekemällä tehtävät itse. Ephorus-plagioinninvalvonta on Fronterin kumppani, joka havaitsee kopioidut työt ja esittää tulokset yksinkertaisessa koontinäytössä.

Kaikkien kokeiden ja tehtävien kirjallisen arvioinnin tulokset tallentuvat oppilaan portfolioon yhdessä oppilaan tekemän työn kanssa.

Kun liität oppimistavoitteet tehtäviin, kokeisiin ja foorumeihin, voit seurata oppilaidesi edistymistä paitsi kurssin lopussa myös koko kurssin aikana. Automaattisesti pisteytetyt kokeet antavat oppilaille palautetta heti. Kysymykset voidaan tallentaa kysymystietokantaan uudelleenkäyttöä varten.

Portfolio | Tilastotiedot | Henkilökohtainen oppimissuunnitelma

Kullakin oppilaalla on Fronterissa oma portfolio. Se sisältää kopion kaikista koulutöistä ja aktiviteeteista, joihin hän on osallistunut, sekä tehtävien arvioinnit ja kokeiden tulokset. Kaikki nämä tiedot järjestetään tulosmatriisiksi.

Oppilas voi tarkastella kaikkia omia töitänsä ja aktiviteettejansa. Opettajana saat yleiskuvan kaikista oppilaidesi töistä ja tuloksista, mistä on hyötyä henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien luonnissa.

Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman avulla voit arvioida oppilaiden suorituskykyä asetettuja tavoitteita vasten. Tiedät, miten tärkeää oppilaille on nähdä oma etenemisensä oppimisprosessin eri vaiheissa, joten kutsu heidät mukaan arvioimaan omaa osaamistaan. Ota myös heidän vanhempansa mukaan tavoitteiden asettamiseen ja suorituksia parantavien menetelmien tunnistamiseen.

Kun kaikki nämä tiedot näkyvät selkeässä yleiskuvassa, seuraavien vaiheiden suunnitteleminen on helppoa. Jos haluat selvittää oppilaidesi osaamisen ennen siirtymistä uudelle alueelle, voit luoda pikatestin. Liittämällä testin oppimistavoitteeseen saat nopeasti selville, miltä tasolta kannattaa aloittaa.

Ratkaisumme

Fronterissa on kyse oppimisesta. Haluamme parantaa oppimista ja saada laajemman käyttäjäkunnan ulottuville oppimisympäristöjä, joita opettajien ja oppijoiden on helppo käyttää. Tarjoamamme palvelun avulla opettajien on aiempaa helpompi saada oppijat osallistumaan aktiivisesti omaan oppimiseensa.

Pluspaketit

 • Tekstiviestit
 • Integraatio
 • Rajaton tallennustila
 • Kikora
 • Webfronter

Tekstiviestit

Matkapuhelimet ovat muuttaneet tavan, jolla ihmiset pitävät yhteyttä toisiinsa. Puhelimista tulee koko ajan älykkäämpiä, ja useimmilla on jo älypuhelin. Tekstiviestit ovat edullinen ja tehokas tapa lähettää tärkeitä viestejä opettajille, työntekijöille, vanhemmille ja oppilaille.

Tekstiviesteistä

 • Tekstiviestitoiminnon avulla opettajat voivat ilmoittaa oppilaille ja kollegoille aikataulu- tai paikkamuutoksista ja lähettää muistutuksia tai rohkaisuviestejä ennen tärkeää koetta.
 • Oppilaat saavat ajantasaisia tietoja oppituntien kellonajoista sekä erilaisten kerhojen ja muiden vapaa-ajan tapahtumien aikatauluista.
 • Vanhemmat saavat muistutuksia ja ilmoituksia koulun toiminnasta sekä tulevista tapahtumista tai tiedotustilaisuuksista.

Miten tekstiviestitoiminto toimii

 • Fronter-pääkäyttäjät määrittävät, kuka voi lähettää tekstiviestejä ja kenelle niitä voidaan lähettää.
 • Koulu tilaa kiinteän määrän tekstiviestejä.
 • Tekstiviestejä voidaan lähettää yksittäisille henkilöille tai ryhmille, ja ne lähetetään suoraan Fronterista.
 • Tekstiviestityökalu antaa raportin lähetetyistä ja vastaanotetuista tekstiviesteistä.

Fronterin integrointi oppilashallintojärjestelmään

Fronterin voi integroida monenlaisiin tietojärjestelmiin, joten voit määrittää käyttäjätilit ja -ryhmät Fronteriin automaattisesti.

Osana tätä palvelua:

 • Varmistamme, että import-ajot tehdään yöaikaan määritysten mukaan.
 • Ratkaisemme mahdolliset Fronter-integrointiympäristön aiheuttamat ongelmat.
 • Lopetamme importit kesäksi ja käynnistämme uudelleen lukuvuoden alussa.
 • Seuraamme käyttöympäristöä ja ratkaisemme ongelmat ennakoivasti.
 • Autamme integraation muutoksissa.
 • Annamme käyttöösi päivittäiset import-lokit.
 • Kehitämme jatkuvasti standardien tukea sekä ympäristön skaalattavuutta ja käytettävyyttä.

Joskus sinulla saattaa olla erityistarpeita tai olosuhteita, joissa tarvitset jotakin lisämaksua vastaan tarjoamistamme palveluista (tarkista saatavuus ja yksityiskohdat Fronter-kontaktiltasi), kuten:

 • Apu tietojärjestelmänne vientitoimintojen käyttöönotossa.
 • Tietojärjestelmän vientitietojen muokkaaminen haluamaasi tarkoitukseen.
 • Muut vuoden alussa tarvittavat toimet, kuten huoneiden arkistointi tai vanhojen käyttäjien ja ryhmien poistaminen.
 • Tietojärjestelmän datasta johtuvien ongelmien ratkaiseminen.
 • Merkittävät muutokset tietojen vientimuodossa tai vientimäärityksissä (jos esimerkiksi taustalla oleva oppilashallintojärjestelmä on muuttunut kokonaan tai tiedonsiirtomenetelmää on muutettu).
 • Tuontien testaaminen erillisessä testiasennuksessa.

Rajaton tallennustila

Tarjoamme rajattoman tallennustilan, jotta oppimisympäristössäsi on aina käytettävissä riittävästi tilaa kaikkien tarvitsemiesi resurssien lisäämiseen silloin, kun haluat.

Kikora

Kikora on uusi verkkotyökalu matematiikan opetuksen tukemiseen. Voit käyttää Kikoraa Fronterin kautta. Oppitunnit ja opiskelijat on helppo reflektoida Kikora Quickiin, ja ohjelman käyttö sujuu näppärästi ilman hallintatoimia ja rekisteröitymistä. Fronter hallinnoi kaikkia tietoja ja kirjautumisia, eikä ylimääräisiä salasanoja tai kirjautumisia tarvita. Kikorasta löydät huoneesi tai kurssisi helposti.

Webfronter

Nosta koulusi online-näkyvyyttä – lisää koulusi ja toimintasi tunnettuutta paikallisessa ja globaalissa yhteisössä. Voit luoda koululle ja itsellesi verkkosivustot nopeasti ja helposti suoraan Fronter-ympäristössä.

Miten se toimii…

Webbisivun sisältö tuotetaan Fronter-huoneessa sivutyökalulla. Webfronter-huoneen kansiorakenteista ja sivuista tulee sivustosi valikkovälilehtiä ja sivuja. Sivuston muokkaaminen on nopeaa ja helppoa – sinun tarvitsee vain kirjautua Fronteriin. Valitsemalla jonkin valmiista suunnittelumalleistamme saat sivustosi käyttöön hetkessä. Lisää verkkosivuillesi animaatioita, kuvia ja videoita tai käytä erilaisia valmiita suunnitteluelementtejä ja värejä.

Kumppanituotteet

 • Creaza
 • Ephorus

Creaza

Creaza antaa lasten mielikuvitukselle ja luovuudelle siivet. Anna oppilaiden luoda digitaalisia tarinoita erilaisten multimediatyökalujen avulla ja tehdä historiasta ja saduista vieläkin maagisempia.

Täysin integroitu

Oppilaat voivat luoda ja työstää Creaza-projekteja Fronterissa kolmen helpon vaiheen kautta:

 1. Siirry Fronter-huoneen Resurssit-kansioon.
 2. Valitse vaihtoehdot Luo ja Creaza.
 3. Työstä projektiasi Creaza-liittymässä ja valitse Tallenna.

Arviointi

Saumaton integrointi tarkoittaa, että Creaza-projekti voidaan palauttaa Fronter-tehtävän osana, jolloin siitä tulee osa oppilaan henkilökohtaisesta portfoliosta.

Multimediatyökalut

Kehitä videon-, äänen- ja kuvanmuokkaustaitoja jo varhaisessa iässä samalla, kun opetat kansallista opetusohjelmaa.

Cartoonist

Sarjakuvatyökalu, jonka avulla voit luoda sarjakuvia tai omia digitaalisia tarinoita käyttämällä ammattimaisia taustoja, hahmoja, lavasteita, kuvia ja tekstejä.

MovieEditor

Elokuvaeditori, jossa voidaan luoda elokuvia käyttämällä ammattimaisen näköisiä nimitekstejä, siirtymiä, erikoistehosteita, animaatioita, musiikkia ja kerrontaa.

AudioEditor

Editori äänen tallentamiseen, leikkaamiseen ja miksaamiseen.

Mindomo

Voit järjestää ja tarkastella ajatuksia, ideoita, linkkejä sekä muita tietoja visuaalisesti. Laajenna luovien projektien ja ryhmätöiden mahdollisuuksia

Ephorus

Vaikka voi olla helppoa ja jopa houkuttelevaa kopioida toisten oppilaiden työ, on selvää, että oppilaat oppivat enemmän tekemällä tehtävät itse. Fronteriin integroidun Ephorus-plagioinninvalvonnan avulla opettajat voivat helposti ja nopeasti havaita plagioinnin ja taistella sitä vastaan.

Ephorus vertaa automaattisesti kaikkia järjestelmän kautta palautettuja tehtäviä Internetissä oleviin asiakirjoihin

 • internetistä löytyviin dokumentteihin
 • Muihin oppilaiden palauttamiin asiakirjoihin
 • Muiden Ephorus-järjestelmää käyttävien oppilaitosten asiakirjoihin (jos olet valinnut tämän vaihtoehdon).

Miten se toimii?

Fronterin palautuskansiota säädetään niin, että kaikki palautetut työt skannataan plagioidun sisällön varalta automaattisesti.

Aina, kun järjestelmää käytetään (missä koulussa tai yliopistossa tahansa) plagioinnin havaitsemiseen käytettävä asiakirja- ja koulutyötietokanta kasvaa.

Järjestelmä pystyy skannaamaan teksti-, Word-, OpenOffice-, PDF- ja HTML-tiedostoja. Sekä opettaja että oppilas saavat sähköpostitse raportin plagiointiskannauksen tuloksista.