Johda tiedolla.

Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä miten opetussuunnitelma toteutuu tai selaile erilaisia yhteenvetoja, jotka kokoavat yhteen paljon puhuvaa tietoa käytöstänne. Valmiiden yhteenvetojen lisäksi voimme räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopivia raportteja.

Opetussuunnitelman toteutuminen

  • Varmistu opetusmenetelmien monipuolisuudesta analysoimalla kursseilla käytettyjä sisältöjä ja aktiviteetteja
  • Seuraa kuinka paljon opetussuunnitelman tavoitteita on kytketty kurssien sisältöihin, aktiiviteetteihin ja arviointiin
  • Etsi tyypillisiä käyttötapoja vertailemalla eniten ja vähiten käytettyjä sisältötyyppejä
  • Tutki yksittäisten tavoitteiden saavuttamista ja löydä alueet joissa tarvitaan tukea

Oppijoiden sitoutuminen

  • Seuraa sitoutumista kouluittain, rooleittain tai hae käyttäjäryhmiä, jotka hyötyisivät koulutuksesta tai tuesta
  • Selvitä toteutuuko ”opiskele missä ja milloin tahansa” seuraamalla kirjautumisajankohtia
  • Tutustu yksityiskohtaisiin raportteihin käyttäjien aktiivisuudesta

Oppijan eteneminen

  • Vertaile oppijoiden etenemistä koulujen ja kurssien välillä tai oppimistavoitteittain
  • Tutustu yksityiskohtaiseen kuvaukseen oppimistavoitteiden saavuttamisesta suhteessa aikaan
  • Tarkastele yksittäisen oppijan etenemistä suhteessa saavutettuihin oppimistavoitteisiin