Me tarjoamme kaiken samasta paikasta, yhden luukun palvelumallilla

Miltei kaikki digitaaliset järjestelmät aiheuttavat vain lisävaivaa ja harva pystyy aidosti auttamaan. Suomalaiset opettajat ovat tunnetusti maailman kärkeä pedagogisessa osaamisessa. Kuinka voisimme taata korkean laadun myös jatkossa? Jokapäiväinen haaste on osoittaa että kaikki työ perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin. Lisäksi haastetta tuo jokaisen oppijan yksilöllisen
tukemisen tarve. Ohjaus, palautteenanto, arviointi ja osaamisen osoittaminen eivät voi tapahtua erillisissä järjestelmissä jotka vaativat erillistä sisäänkirjautumista. Nyt on aika yhdistää voimat, ja koota kaikki saman katon alle – tehdä jotakin mikä aidosti auttaa arjessa!

Yhden luukun palvelumalli: Opetussuunnitelmat ovat aidosti käytettävissä ja ladattu valmiiksi, jotta yksittäisiä tavoitteita voidaan liittää aktiviteetteihin. Kirjastosta on myös m ahdollista etsiä tiettyyn tavoitteeseen kytkettyä sisältöä. Näin järjestelmä voi palvella kuten kirja ennen – kertoa opetussuunnitelman mukaisisten prosessien edistymisestä. Kaikki yhdellä kirjautumisella!

Tallennus ja haku: Kirjaston sisällöt on kytketty oppimistavoitteisiin. Sisältöjä voidaan etsiä avainsanoilla tai tavoitteilla ja sisältöjä voidaan jakaa.

Oppimisprosessin suunnittelu: Suunnittele oppimisprosessi, lähde liikkeelle tavoitteista, valitse tehtävät ja resurssit – tee tavoitteet ja eteneminen näkyväksi.

Arvointi oppimistavoitteiden näkökulmasta: Kytke tehtävien arviointi oppimistavoitteisiin ja peilaa osaamista suhteessa laajempiin tavoitteisiin.

Suunitelman jakaminen: Jaa tuntisuunnitelmat tai laajemmat oppimisprosessit kollegoiden kanssa.

Raportointi: Kaikki toiminta tuottaa tietoa oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Enää et ole arvailun varassa.