Kaikki toiminnot yhdellä kirjautumisella – yhdistä oppijat, opettajat ja vanhemmat

Tue oppimista myös kouluajan ulkopuolella. Mahdollista kaikille yhteisön jäsenille pääsyn tietoon, joka on heille tärkeää ja anna tilaisuus osallistua yhteiseen työskentelyyn. Oppilaitosjohto, opettajat, vanhemmat ja oppijat voivat kaikki olla tasavertaisia toimijoita yhteisössä, jonka he itse luovat ja rakentavat.

Opettajalta opettajalle

 • Yhteisöt: Opettajat voivat toimia yhteistoiminnallisesti oppilaitoksessaan tai organisaatiorajat rikkoen. Erilaisia vertaisryhmiä sekä yhteisöjä voidaan perustaa niin pedagogisiin teemoihin kuin ammatillisen kehittymisen tukemiseksi.
 • Kirjasto: Opettajat voivat jakaa resursseja, työstää niitä yhteistoiminnallisesti, arvioida ja luoda niistä omia versioitaan.
 • Opettajalta oppijoille
 • Suunnitelma: Opettajat voivat käyttää Suunnitelma-työvälinettä perinteisten tuntisuunnitelmien tekemiseen ja käyttää sitä toiminnanohjauksen välineenä.
 • Ilmoitukset: Ilmoitukset voivat olla tekstiä, videota tai ääntä ja katsottavissa laiteriippumattomasti, myös oman mobiilisovelluksemme kautta.
 • Pikaviestit: Viestejä voi helposti lähettää luokalle, ryhmälle tai yksilöille vaikka yksilöllisten oppimispolkujen ohjauksen apuna. Tehtävä-työkalussa voi muistuttaa myös palautuspäivämääristä.
 • Jatkuva arviointi tavoitteellisen työskentelyn osana: Opetussuunnitelman tavoitteet tai organisaation omat tavoitteet liitetään aktiviteetteihin jotta oppija näkee konkreettisesti mitä tavoitetta kohti hän työskentelee. Opettajan on vaivatonta peilata oppijan osaamista suhteessa tavoitteisiin.

Oppijoilta oppijoille

 • Keskustelualueet: Yhteistoiminnallisuutta tukevat keskustelut voivat olla videopäiväkirjan muodossa tai sisältää kuvia, ääntä tai upotuksia sosiaalisesta mediasta. Tämä on työväline, joka
  auttaa ideointivaiheessa ja tukee monipuolisesti yhteistoiminnallisuutta.
 • Ryhmäkansiot: Työtiloihin voi lisätä omia kansioita ryhmille ja antaa heille niitä työvälineitä joita yhteistoiminnallisuus sillä hetkellä edellyttää. Esimerkkinä resurssit, keskustelut ja vaikka chat- ja videoneuvottelutyöväline.
 • Yhteisöt: Oppijat voivat halutessaan perustaa yhteisöjä ja kutsua muita mukaan yhteistoiminnallisiin projekteihin oman kiinnostuksensa, opintoryhmän tai kerhon puitteissa.

Opettajalta vanhemmille

Vanhempien osallistaminen oman lapsensa oppimispolkuun ja koulun käytäntöjen kehittämiseen on arvokasta. Pelkkä tieto siitä onko lapsi paikalla tai mitä arviointeja hän on saanut ei riitä. Itslearning tarjoaa vanhemmille tietoa ja helpottaa kommunikointia opettajan kanssa.