Työvälineet viestintään

 • uutisvirta
 • keskustelualueet
 • ryhmät ja yhteisöt
 • pikaviestin
 • kalenteri
 • vanhempien portaali
Työvälineet suunnitteluun

 • Oppimistavoitteiden kytkeminen aktiviteetteihin ja resursseihin
 • Oppimistavoitteiden saavuttamiseen perustuva arviointi
 • Kaikki suunnitelmat ovat muokattavissa ja jaettavissa
Työvälineet arviointiin

 • laaja valikoima testi- ja tehtävätyökaluja
 • oppimistavoitteiden edistymisraportti
 • mahdollisuus seurata ja raportoida muualla tapahtuva oppiminen
 • yksilölliset etenemisraportit

 

Joustavia työkaluja

itslearningissä on mm. suosittelujärjestelmä, digitaalinen resurssipankki, muokattavat kurssit, opiskelijoiden omat resurssipankit ja blogit sekä mahdollisuus videon ja äänen taltiointiin kaikkialla järjestelmässä.

”Opiskelijasi” näkymä, joka kokoaa tiedot oppijoiden suunnitelmista, arvioinneista, tehtävistä ja opettajan ja oppijan välisestä viestinnästä

Laiteriippumattomuus

Mobiili sovellus (iOS ja Android), responsiivinen suunnittelu, integrointi Google Driven ja OneDriven kanssa, LTI-työkalujen ja OneRosterin tuki

Jokainen oppija kehittyy yksilöllisesti. Oppimisalustan pitää tukea oppijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja ja auttaa heitä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. itslearningin avulla oppijat työskentelevät yhteistoiminnallisesti, kommunikoivat ja kehittyvät itseohjautuviksi samaan aikaan kun opettajilla on välineet yksilöiden tehokkaaseen tukemiseen.