Selkeä suunnitelma. Eteneminen vaiheittain. Kytkeminen laajempaan strategiaan.

Uuden järjestelmän käyttöönotto on paljon muutakin kuin tunnusten jakaminen käyttäjille. Onnistunut käyttöönotto vaatii rinnalleen strategian ja suunnitelman toimintakulttuurin muutoksesta. Me itslearningillä haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Tarjoamme tukeamme kaikissa vaiheissa aina strategian laatimisesta koulutuksen, konsultoinnin ja käyttöönoton suunnitteluun ja toteutukseen – me olemme sinun kumppanisi tällä matkalla.

Onnistuneen käyttöönoton edellytykset

  • Suunnitelma
  • Strategia
  • Toteutus
  • Arviointi

Ota kaikki osapuolet mukaan asettamaan tavoitteet

Teknologia on väline laajempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvän suunnittelun avulla teknologia auttaa meitä yltämään parempiin suorituksiin ja saavuttamaan jotakin ennennäkemätöntä. Suunnitteluvaiheessa autamme asiakkaitamme määrittelemään visionsa ja muodostamaan käsityksen tilasta jossa he haluavat olla käyttöönottovaiheen päättyessä. Joidenkin asiakkaiden kohdalla tämä tarkoittaa keskittymistä oppimistulosten parantamiseen, toisten kohdalla hallinnollisen työn vähentämiseen. Riippumatta asiakkaan visiosta, tarvitsette rinnallenne kokeneen kumppanin, joka ohjaa teitä tekemään oikeat valinnat tavoitteenne saavuttamiseksi.

Laadi strategia

Laatimalla tarvekartoituksen ja strategian, voimme valmistaa toimintasuunnitelman jonka avulla saavutatte tavoitteenne. Tämän vaiheen lopputuloksena luomme välitavoitteisiin pilkotun lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelman, josta käy selkeästi ilmi oletetut lopputulokset. Lisäksi laadimme kuvauksen tarpeitanne vastaavista palveluista joiden avulla yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan.

Tuumasta toimeen

Kaikissa kehittämisprojekteissa on tärkeää saada vahva alku ja onnistua tiedottamaan tuloksista jo projektin alkuvaiheessa kaikille osapuolille. Yhdessä kehittämämme suunnitelman avulla rakennamme toimintamallin, jolla tuloksia saadaan alusta alkaen. Tämän positiivisen alkusysäyksen avulla on mahdollista ylläpitää myönteistä kehitystä myös jatkossa.

Tulosten arviointi ja palaute

Mittaaminen, tulosten tarkastelu ja menetelmien kehittäminen on aina tärkeää. Keskitymme käyttöönottoprojektinne aikana vahvasti siihen, että etenemme yhdessä laatimamme suunnitelman mukaisesti saavuttaaksemme asetetut tavoitteet. Takaamme sen, että toimintamme on linjassa laatimanne strategian kanssa ja että saatte hankinnastanne irti maksimaalisen hyödyn.