Selkeä suunnitelma. Eteneminen vaiheittain. Kytkeminen laajempaan strategiaan.

Oikean oppimisympäristön valinta on vain puolet urakasta. Hyvin suunniteltu käyttöönottoprojekti auttaa organisaatiota saavuttamaan pedagogiset tavoitteet joiden takia oppimisympäristö alunperin on hankittu.

Uuden järjestelmän käyttöönotto on paljon muutakin kuin tunnusten jakaminen käyttäjille. Onnistunut käyttöönotto vaatii rinnalleen strategian ja suunnitelman toimintakulttuurin muutoksesta. Me itslearningillä haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Tarjoamme tukeamme kaikissa vaiheissa aina strategian laatimisesta koulutuksen, konsultoinnin ja käyttöönoton suunnitteluun ja toteutukseen – me olemme sinun kumppanisi tällä matkalla.

Onnistuneen käyttöönoton edellytykset

  • Suunnitelma
  • Muutoksen johtaminen
  • Toteutus
  • Arviointi

Ota kaikki osapuolet mukaan asettamaan tavoitteet

Ensin on asetettava tavoite. Sen jälkeen tarkastellaan aikataulua. Jos tavoitteeseen pääseminen asetetussa aikataulussa ei vaikuta realistiselta, pitää jompaa kumpaa muuttaa. Kun aikatauluun ja tavoitteeseen voidaan sitoutua, päästään projektille määrittelemään selkeät vaiheet, varaamaan tarvittavat resurssit sekä nimeämään sopivat avainhenkilöt.

Meillä on kokemusta lukuisista käyttöönotoista ja osaamme tukea asiakasta realististen tavoitteiden asettamisessa. Jokainen käyttöönotto on silti erilainen, sillä asiakkaiden tarpeet vaihtelevat. Me autamme aikataulun ja resurssien laadinnassa sekä tuemme asiakasta koko matkan aloituspalaverista laajempaan käyttöönottoon asti.

Voita ihmiset puolellesi

Koska muutos on suurimmalle osalle ihmisistä haastava asia, ihmisten huomioiminen tässä prosessissa on vähintään yhtä tärkeää kuin tekniset yksityiskohdat.

Muutosjohtamisen kannalta oleellista on voittaa ihmisten sydämet muutosta tukemaan. Innostunut opettaja on voimavara jota ei kannata hukata. Digitaalisuudesta on hyötyä niin pedagogisten prosessien kannalta kuin oppijoiden yksilöllisten mahdollisuuksien tukemisessa. Tämä lähestymistapa edellyttää väsymätöntä kommunikointia vanhempien, oppijoiden, opettajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

itslearning on kumppani, joka auttaa myös muutoksen johtamisessa. Meillä on kokemusta viestinnän suunnittelusta, organisaation omien tukirakenteiden ja toimintamallien hyvistä käytänteistä sekä tietenkin suuri määrä valmista materiaalia, joka tukee muutoksesta viestinnässä.

Tuumasta toimeen

Kaikissa kehittämisprojekteissa on tärkeää saada vahva alku ja onnistua tiedottamaan tuloksista jo projektin alkuvaiheessa kaikille osapuolille. Yhdessä kehittämämme suunnitelman avulla rakennamme toimintamallin, jolla tuloksia saadaan alusta alkaen. Tämän positiivisen alkusysäyksen avulla on mahdollista ylläpitää myönteistä kehitystä myös jatkossa.

Opettajille pitää tarjota riittävästi resursseja muutoksen mahdollistamiseksi. Resursseilla voidaan tarkoittaa laitehankintoja, koulutusta, vertaistukea, aikaa opetuksen suunnitteluun tai jotakin muuta. Kun resursseja on varattu riittävästi, onnistutaan luomaan ilmapiiri, jossa jokaisen on mahdollista omaksua muutos omassa tahdissaan. Tämä johtaa muutokseen sitoutuneisiin työntekijöihin.

Tulosten arviointi ja palaute

Mittaaminen, tulosten tarkastelu ja menetelmien kehittäminen on aina tärkeää. Kun ensimmäisiä kokemuksia alkaa kertyä, on niitä hyvä analysoida. Toimintatapojen säännöllinen arviointi on edellytyksenä onnistumiselle ja käytön laajenemiselle.

Jos käyttöönottoprojektin alkuvaiheessa on laadittu huolellinen useamman vuoden mittainen suunnitelma, seurataan sitä ja tehdään toimintaan tarvittaessa muutoksia. itslearningin asiantuntijat ovat mielellään mukana projektin ohjausryhmässä tai tarjoavat apuaan tulosten analysoinnissa.

Käyttöönottoprojekteissa on aina riskejä. Suuri merkitys on oikeiden yhteistyökumppanien valinnalla.

Käytön kehittäminen

Onnistunut käyttöönotto on tärkeä vaihe pitkän asiakassuhteen rakentamiseksi.

Kun käyttöönotosta ollaan siirrytty vakiintuneeseen käyttöön, asiakkaan toimintatavat alkavat usein vakiintua. Tuote kuitenkin muuttuu, samoin ajan kuluessa muuttuvat asiakkaan tarpeet. itslearning tarjoaakin asiakkailleen runsaasti asiakkuuden kehittämiseen liittyviä palveluita. Tärkein näistä on asiaksvastaava, Account Manger. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä että asiakkaat käyttävät palvelua parhaalla mahdollisella tavalla ja ovat tietoisia uusista mahdollisuuksista. .

Lisäksi itslearning-käyttäjien yhteisö on tärkeä vertaisryhmä, johon kuulumisesta on paljon iloa. Tuossa ryhmässä vaihdetaan arvokkaita kokemuksia ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Käyttäjäyhteisö kokoontuu kasvotusten ja verkossa.

Edellä kuvattujen palvelujen lisäksi itslearning järjestää käyttäjäkunnalle ja tuotteesta kiinnostuneille maksuttomia seminaareja ja tapahtumia ajankohtaisista teemoista. Seuraa tiedostusta verkkosivuillamme!