Mitä uutta julkaisussa 106?

Julkaisu 106 sisältää uusia työkaluja, jotka parantavat vuorovaikutusta ja jakamista. Opettajien on helpompi viestitellä oppijoille ja seurata edistymistä.

Seuraa meitä

Vuorovaikutus ja jakaminen ovat itslearning-alustan ja tämän julkaisun ydinasioita. Saat käyttöösi lisää opettajan arkea helpottavia ja aikaa säästäviä yhteistyö- ja viestintätyökaluja. Nyt voit vain yhdellä napsautuksella luoda kopion Microsoft Office -resurssista jokaiselle opiskelijalle ja antaa välitöntä palautetta selaimessa. Olemme myös helpottaneet opettajien ja opiskelijoiden välistä viestintää ja opiskelijoiden edistymisen seurantaa.

Ajan säästöä

Office Online -integraatio

Kun opettaja lisää Microsoft Office -resurssin (Word, Excel tai PowerPoint) tehtävänantoon, hän voi halutessaan tehdä kopion kullekin oppilaalle, seurata työn edistymistä ja antaa ajantasaista palautetta suoraan selaimessa. Et edes tarvitse Microsoft-tiliä.

Opiskelijat voivat työstää tehtävää itslearningissä lataamatta tai lähettämättä vastaustaan. Tämä säästää sekä opiskelijoiden että opettajien aikaa ja antaa opettajille mahdollisuuden tukea ja ohjata tehtäviä paremmin. Tehtävänantojen vastauksia ei tarvitse kopioida tai lähettää, ja opettajille tarjoutuu uusia tapoja laadukkaan palautteen antamiseen suoraan Officen tuottavuustyökalujen kautta.

Office-tehtävämalleja voidaan käyttää itslearningissä jo olevien kätevien työkalujen kanssa:

 • Plagioinnin paljastaminen: kun ominaisuus on käytössä, lähetämme automaattisesti kopion lähetetystä vastauksesta tarkistettavaksi.
 • Vertaisarviointi ja ryhmätehtävät
 • Ääni-/Videopalaute: palautteen tallentaminen opiskelijoille
 • Nopea töiden arviointi ja kommentointi All-in-One Graderissa.

Huomautus:
Kyseessä on ominaisuus, joka tulee käyttöön porrastetusti touko-kesäkuussa.

Ajan säästöä

G Suiten parannuksia

Chromebook-sovelluksen parannus

 • Käyttäjät on aikaisemmin kirjattu automaattisesti ulos itslearningistä, kun he sulkevat Chromebookin. Tästä lähtien (ja jos G Suiten kertakirjautuminen on käytössä) pidämme käyttäjän kirjautuneena itslearningiin.
 • Käyttäjää kehotetaan automaattisesti yhdistämään G Suite -tilinsä, jos he kirjautuvat sisään itslearning-tililleen ja sovellus on asennettu.

G Suite -dokumenttien katselu helpompaa opettajille

Jos opiskelija lähettää Google Doc-, Slide- tai Sheet-tiedoston vastauksena tehtävään, mutta opettajalla ei ole G Suite -tiliä niiden avaamiseen (ja asiakkaalla on käytössä
sisäiset Office-työkalut), muunnamme G Suite-resurssin automaattisesti niin, että sitä voidaan tarkastella Office-ohjelmilla. Näin opettaja voi avata oppilaan tehtävävastauksen

Parannuksia tietoturvaan

 • Automaattinen kirjautuminen Googlen henkilökohtaisilla tileillä ei ole enää mahdollista. Nyt voit käyttää ainoastaan asiakkaan hallinnoimia yritystilejä. Tämä johtuu siitä, että osa asiakkaista ei kyennyt hallitsemaan yksityisten Google-tilien (@gmail) salasanojen moninaisuutta.
 • Kertakirjautuminen (SSO) Itslearning Chromebook -sovelluksen ja itslearning Marketplace -sovelluksen toimii nyt vain virallisessa Chromebook-sovelluksessa tai Marketplace-sovelluksessa.

G Suite -integraatio on nyt oletusarvoisesti käytettävissä

Google-asiakkaat voivat nyt määrittää ja hallita itslearningin ja G Suite -toimialueensa välistä integraatiota. Määrittäminen ja hallinta on näin ollen nopeampaa ja helpompaa.

Järjestelmänvalvojilla on määritysopas, jossa ohjataan G Suite -toimialueen ja itslearningin yhdistämisprosessi alusta loppuun.

Google SSO -asetus

Asiakkaat, jotka käyttävät kolmannen osapuolen kirjautumisjärjestelmiä ja ovat yhdistäneet G Suite -toimialueensa itslearningiin, voivat halutessaan ottaa kertakirjautumisen (SSO) pois käytöstä koulun Google-tilille.

360°-raportit

Sitouta opiskelijat jakamalla 360°-raportteja

Opettajilla on nyt mahdollisuus jakaa opiskelijoiden nähtäville jokaisen oma kurssikohtainen 360°-raportti. Oman edistymisen näkeminen voi auttaa opiskelijaa sitoutumaan omaan oppimiseen ja ymmärtämään paremmin omaa kurssisisältöjen omaksumista.

Opettajat voivat valita, mitkä raporteista opiskelijat näkevät (edistyminen, sitoutuminen ja arvosanat). Oppilaat näkevät vain omat tietonsa, eivät kurssin yleiskatsausta, joka on vain opettajien käytettävissä

Opiskelijoiden käyttöoikeus on oletusarvoisesti pois käytöstä, mutta opettajat voivat helposti ottaa sen käyttöön (tai poistaa käytöstä) milloin tahansa. Kurssin asetuksissa on opettajille kolme uutta vaihtoehtoa, joilla voi muuttaa jokaisen raportin käyttöoikeuden. Aktivoinnin jälkeen opiskelijoiden valikossa näkyy uusi valinta: 360°-raportit.

Huomautus: Tämä kuului julkaisuun 105, mutta poistimme sen kaikilta käyttäjiltä, koska osa asiakkaista ei pystynyt käyttämään ominaisuutta. Jos kohtaat edelleen ongelmia ominaisuuden käyttämisessä, ota yhteyttä itslearningin tukitiimiin.


360°-raportit mentoreille

Mentoreilla tarkoitetaan itslearningissa henkilökuntaa, jotka vastaavat opiskelijoista kurssirajoista riippumatta. He voivat olla akateemisia tukihenkilöitä tai vaikkapa vuosikurssin tutoreita. Tarjoamme mentoreille nyt samaa näkyvyyttä opiskelijoiden edistymiseen, toimintaan ja arvosanoihin kuin opettajilla on eri kursseilla. Mentorit näkevät vain niiden opiskelijoiden tarkemmat tiedot, joiden asioita he hoitavat. Tietojen perusteella mentorit voivat arvioida opiskelijan edistymistä tietyllä kurssilla ja verrata tämän tuloksia kurssin keskiarvoon. Raportit ovat käytettävissä mentorin valikossa uutena vaihtoehtona. Mentorit voivat lähettää ryhmäviestin oppilasryhmille tai viestejä yksittäisille opiskelijoille suoraan raporteista.

Opiskelijan näkymä

Omat opiskelijat -näkymässä näkyvät kaikki mentorin ryhmän oppilaat. Näkymän sisältö:

 • Kaikki opiskelijat, joista mentori on vastuussa
 • Luettelo kaikista aktiivisista kursseista, joille opiskelijat ovat ilmoittautuneet
 • Kurssikohtainen yhteenveto kunkin opiskelijan aktiviteeteista, edistymisestä ja arvosanoista. Yhteenvedosta mentori pystyy näkemään kurssit, joilla opiskelijalla on vaikeuksia tai lisätuen tarvetta.
 • Kurssin napsauttaminen näyttää opiskelijan yksityiskohtaisen yhteenvedon

Kurssit-näkymä

Kurssit-näkymässä näkyvät kaikki aktiiviset kurssit, joille mentorin opiskelijat ovat ilmoittautuneet.

 • Haku, jolla tietty kurssi löytyy nopeasti
 • Viestin lähettäminen yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Huomaa, että opiskelijat voivat vastata täältä lähetettävään ryhmäviestiin
 • Voit vaihdella näkymään kurssin aktiviteetit, edistymisen tai arvosanojen yhteenvedon.
 • Kurssin napsauttaminen näyttää opiskelijan yksityiskohtaisen kurssikohtaisen 360°raportin.

Lähetä viestejä suoraan 360°-raporteista

Opiskelijoiden edistymisen seuraaminen ja viestien vaihtaminen on helpompaa kuin koskaan ennen. 360°-raporteissa opettajat voivat nopeasti vertailla kurssin kaikkia opiskelijoita ja tutustua jokaisen oppilaan suorituksiin helppotajuisten visuaalisten infografiikoiden avulla. Tästä julkaisusta lähtien opettajat voivat lähettää viestejä yksittäisille opiskelijoille tai opiskelijaryhmille suoraan raporteista yhdellä napsautuksella.

Helpompi Microsoft OneDriven hallinta

Järjestelmänvalvojat voivat antaa suostumuksen itslearningin OneDrive-valitsinsovelluksen käyttöön organisaation käyttäjien puolesta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjien ei tarvitse yhdistää Microsoft-tiliään manuaalisesti itslearning-tiliinsä. Näin OneDrive-resurssien käyttämisestä tulee itslearningissä entistäkin helpompaa. Voit määrittää suostumuksen järjestelmänvalvojan valikon Pilvipalvelut-osiossa.

Test 3.0 -käyttäjille

 • Oppimistavoitteiden/-standardien arviointi on lisätty koetyökaluun. Standardit voidaan nyt yhdistää yksittäisiin kysymyksiin. Kunkin standardin arviointi perustuu niiden kysymysten keskimääräisiin pisteisiin, joihin se on yhteydessä.
 • Koetyökalun raportin parannuksilla on pyritty antamaan yleiskuva siitä, miten opiskelijasi suoriutuvat eri kysymyksistä, sekä yleisempi yhteenveto kokeesta.

Muut muutokset

 • Opettajat voivat ilmoittautumistyökalun kautta pyytää opiskelijoita ilmoittautumaan itse kurssiryhmiin. Koska ilmoittautumistyökalu on aktiviteetti, opettajat voivat käyttää sitä suunnittelussa ja se näkyy tehtävänä opiskelijoille.
 • IMS-ES-integraatiota käyttävät asiakkaat voivat nyt luoda opiskelijatietojärjestelmänsä (SIS) avulla kurssimalleihin perustuvia kursseja, jotka sisältävät valmiiksi sisältöä, suunnitelmia ja resursseja opettajien käyttöön.
 • Kyselytyökalu pystyy nyt näyttämään lisätietoja osallistujista sekä vastausten yhteenvedossa että vietävissä tuloksissa. Näin käyttäjät voidaan paremmin erottaa toisistaan vientitiedostoissa. Järjestelmänvalvoja valitsee lisätiedot järjestelmänvalvojan valikossa: Muokkaa yleisiä asetuksia > Ominaisuudet ja suojaus. Lisätietoja ei jaeta anonyymeissä kyselyissä.
 • Olemme tehneet itslearningin luomista sähköposteista (hälytykset, uudet tehtävänannot jne.) modernimman näköisiä ja helppolukuisempia.
 • Olemme poistaneet ePortfolion Summer Sky -teeman ja vaihtaneet tilalle mobiililaitteissa paremmin toimivan teeman.
 • Kaksi vuotta sitten yksinkertaistimme sääntöjä, joilla määritetään, ketkä voivat tehdä hakuja ja kommunikoida viestityökalulla. Olemme nyt poistaneet sääntöjoukon tarpeettomana.
 • Kun tarkastelet kursseja pudotusvalikossa, kurssikoodit näkyvät nyt työkaluvihjeessä. Tämän pitäisi auttaa opettajia, joilla on monta samannimistä kurssia.
 • Esimiehet (rehtorit ja mentorit) voivat nyt järjestää vanhempien yhteenvetoa vanhemman nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella ja löytää helpommin etsimänsä. Huomaa, että jos opiskelijaan liittyy useita vanhempia, luettelo lajitellaan heistä ensimmäinen -perusteella.
 • Suurten koulujen tai koulupiirien järjestelmänvalvojilla voi olla sivustollaan paljo mentoreita ja rehtoreita. Lisäämämme hakutoiminto helpottaa tietyn henkilön löytämistä. Haku käynnistyy, kun kirjoitat vähintään kolme kirjainta.
 • Päivitimme henkilökohtaisiin API-päätepisteisiin seuraavat tiedot: Sijainnin otsikko, sijainnin väri ja tuonnin kuvaus.

Webinaari 106-julkaisusta (engl.k.)