Haasteena digitaalisen toimintasuunnitelman hallinta

Mihin opettajien aika kuluu? Miten digitaalisia työvälineitä käytetään tehokkaasti?

Opettajat ja oppialaitosten johtajat ympäri maailman tietävät, että pääsy luokkahuoneen rajojen ulkopuolella oleviin resursseihin innostaa oppijoita. Se myös auttaa heitä oppimaan taitoja, joita elämässä ja työelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Tämän päivän oppijat tulevat tarvitsemaan kykyä hallita oppimistaan suurien informaatiomäärien paineissa, ratkaista erilaisia
ongelmia sekä ajatella kriittisesti ja luovasti. Näiden 21. vuosisadan taitojen tulisi jo nyt olla oppimisprosessin keskiössä. Miten taataan opettajilla ja oppijoille riittävät taidot hyödyntää digitaalisia resursseja?

* Pakolliset kentät

Takaisin resursseihin