Monimuotoinen luokkahuone

Miten opettajat voivat hyödyntää monimuoto-opetusta formatiivisen arvioinnin ja näkyvän oppimisen edistämiseksi?

Sekä perinteinen fyysinen luokkahuone että verkossa toimiva luokkahuone tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Monimuotoisessa luokkahuoneessa opettaja yhdistää molempien luokkahuonetyyppien parhaat ominaisuudet. Siksi molempien luokkahuonetyyppien ominaisuudet on tunnettava, kun opetusta suunnitellaan.

* Pakolliset kentät

Takaisin resursseihin