Opiskelijakeskeinen LMS

Auta oppijoita ottamaan vastuu omasta oppimisestaan

Oppijakeskeisestä opettamisesta puhuminen voi tuntua turhalta, koska kaiken opettamisen tulisi lähteä oppijoiden tarpeista. Tutkimusten mukaan opettajilla on silti usein liian korostunut rooli
opetustilanteissa. Opettajien tulisikin aktivoida oppijoita enemmän oppimisprosessissa. Oppijakeskeinen opettaminen on yksi mahdollisuus onnistua tässä.

* Pakolliset kentät

Takaisin resursseihin