Kaikki osaaminen näkyväksi

Omia polkuja pitkin kohti yhteistä tavoitetta

Ominaisuudet

Opetussuunnitelma ja sisällön hallinta itslearningin avulla voit kytkeä kaiken sisällön ja toiminnan oppimistavoitteisiin. Järjestelmään on tuotu perusopetuksen ja toisen asteen oppimistavoitteet ja voit itse luoda lisää! Kun kaikki toiminta kytketään tavoitteisiin, on osaamisen karttumista helppo seurata.

Lue lisää

Raportointi ja analytiikka itslearningin raportointityökalun avulla voit kerätä tietoa kaikesta toiminnasta ja käyttää tätä apuna opetuksen kehittämisessä. Laadi itse mittareita tai käytä valmiita mallejamme - johda tiedolla, älä mutu-tuntumalla!

Lue lisää

Tue yksilöllistä oppimista Auta yksilöitä etenemään omalla tavallaan kohti yhteisiä tavoitteita. itslearningin avulla oppijoille voidaan laatia henkilökohtaiset opintosuunnitelmat tai tarjota kullekin oppijalle hänelle sopivia sisältöjä ja aktiviteetteja.

Lue lisää

Viestintä ja yhteistoiminnallisuus Intuitiiviset työkalut yhteistoiminnallisuuteen ja jakamiseen: itslearning tarjoaa työvälineet viestintään opettajien, oppijoiden ja vanhempien välillä. Valitse tarpeitasi vastaava väline pikaviestimen, appin, sähköpostin, videoneuvottelun ja keskustelupalstan joukosta.

Lue lisää

Integroi Kytke itslearning oppilashallintajärjestelmääsi, muihin työkaluihin tai sisällöntuottajien palveluihin. Maailman johtavana oppimisympäristön tarjoajana työskentelemme jatkuvasti sovellusten ja sisällöntuottajien kanssa ympäri maailman voidaksemme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman sujuvan käyttökokemuksen.

Lue lisää

Me tarjoamme kaiken samasta paikasta, yhden luukun palvelumallilla

Miltei kaikki digitaaliset järjestelmät aiheuttavat vain lisävaivaa ja harva pystyy aidosti auttamaan. Suomalaiset opettajat ovat tunnetusti maailman kärkeä pedagogisessa osaamisessa. Kuinka voisimme taata korkean laadun myös jatkossa? Jokapäiväinen haaste on osoittaa että kaikki työ perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin. Lisäksi haastetta tuo jokaisen oppijan yksilöllisen
tukemisen tarve. Ohjaus, palautteenanto, arviointi ja osaamisen osoittaminen eivät voi tapahtua erillisissä järjestelmissä jotka vaativat erillistä sisäänkirjautumista. Nyt on aika yhdistää voimat, ja koota kaikki saman katon alle – tehdä jotakin mikä aidosti auttaa arjessa!

Yhden luukun palvelumalli: Opetussuunnitelmat ovat aidosti käytettävissä ja ladattu valmiiksi, jotta yksittäisiä tavoitteita voidaan liittää aktiviteetteihin. Kirjastosta on myös m ahdollista etsiä tiettyyn tavoitteeseen kytkettyä sisältöä. Näin järjestelmä voi palvella kuten kirja ennen – kertoa opetussuunnitelman mukaisisten prosessien edistymisestä. Kaikki yhdellä kirjautumisella!

Tallennus ja haku: Kirjaston sisällöt on kytketty oppimistavoitteisiin. Sisältöjä voidaan etsiä avainsanoilla tai tavoitteilla ja sisältöjä voidaan jakaa.

Oppimisprosessin suunnittelu: Suunnittele oppimisprosessi, lähde liikkeelle tavoitteista, valitse tehtävät ja resurssit – tee tavoitteet ja eteneminen näkyväksi.

Arvointi oppimistavoitteiden näkökulmasta: Kytke tehtävien arviointi oppimistavoitteisiin ja peilaa osaamista suhteessa laajempiin tavoitteisiin.

Suunitelman jakaminen: Jaa tuntisuunnitelmat tai laajemmat oppimisprosessit kollegoiden kanssa.

Raportointi: Kaikki toiminta tuottaa tietoa oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Enää et ole arvailun varassa.

Johda tiedolla.

Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä miten opetussuunnitelma toteutuu tai selaile erilaisia yhteenvetoja, jotka kokoavat yhteen paljon puhuvaa tietoa käytöstänne. Valmiiden yhteenvetojen lisäksi voimme räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopivia raportteja.

Opetussuunnitelman toteutuminen

 • Varmistu opetusmenetelmien monipuolisuudesta analysoimalla kursseilla käytettyjä sisältöjä ja aktiviteetteja
 • Seuraa kuinka paljon opetussuunnitelman tavoitteita on kytketty kurssien sisältöihin, aktiiviteetteihin ja arviointiin
 • Etsi tyypillisiä käyttötapoja vertailemalla eniten ja vähiten käytettyjä sisältötyyppejä
 • Tutki yksittäisten tavoitteiden saavuttamista ja löydä alueet joissa tarvitaan tukea

Oppijoiden sitoutuminen

 • Seuraa sitoutumista kouluittain, rooleittain tai hae käyttäjäryhmiä, jotka hyötyisivät koulutuksesta tai tuesta
 • Selvitä toteutuuko ”opiskele missä ja milloin tahansa” seuraamalla kirjautumisajankohtia
 • Tutustu yksityiskohtaisiin raportteihin käyttäjien aktiivisuudesta

Oppijan eteneminen

 • Vertaile oppijoiden etenemistä koulujen ja kurssien välillä tai oppimistavoitteittain
 • Tutustu yksityiskohtaiseen kuvaukseen oppimistavoitteiden saavuttamisesta suhteessa aikaan
 • Tarkastele yksittäisen oppijan etenemistä suhteessa saavutettuihin oppimistavoitteisiin
Työvälineet viestintään

 • uutisvirta
 • keskustelualueet
 • ryhmät ja yhteisöt
 • pikaviestin
 • kalenteri
 • vanhempien portaali
Työvälineet suunnitteluun

 • Oppimistavoitteiden kytkeminen aktiviteetteihin ja resursseihin
 • Oppimistavoitteiden saavuttamiseen perustuva arviointi
 • Kaikki suunnitelmat ovat muokattavissa ja jaettavissa
Työvälineet arviointiin

 • laaja valikoima testi- ja tehtävätyökaluja
 • oppimistavoitteiden edistymisraportti
 • mahdollisuus seurata ja raportoida muualla tapahtuva oppiminen
 • yksilölliset etenemisraportit

 

Joustavia työkaluja

itslearningissä on mm. suosittelujärjestelmä, digitaalinen resurssipankki, muokattavat kurssit, opiskelijoiden omat resurssipankit ja blogit sekä mahdollisuus videon ja äänen taltiointiin kaikkialla järjestelmässä.

”Opiskelijasi” näkymä, joka kokoaa tiedot oppijoiden suunnitelmista, arvioinneista, tehtävistä ja opettajan ja oppijan välisestä viestinnästä

Laiteriippumattomuus

Mobiili sovellus (iOS ja Android), responsiivinen suunnittelu, integrointi Google Driven ja OneDriven kanssa, LTI-työkalujen ja OneRosterin tuki

Jokainen oppija kehittyy yksilöllisesti. Oppimisalustan pitää tukea oppijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja ja auttaa heitä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. itslearningin avulla oppijat työskentelevät yhteistoiminnallisesti, kommunikoivat ja kehittyvät itseohjautuviksi samaan aikaan kun opettajilla on välineet yksilöiden tehokkaaseen tukemiseen.

Kaikki toiminnot yhdellä kirjautumisella – yhdistä oppijat, opettajat ja vanhemmat

Tue oppimista myös kouluajan ulkopuolella. Mahdollista kaikille yhteisön jäsenille pääsyn tietoon, joka on heille tärkeää ja anna tilaisuus osallistua yhteiseen työskentelyyn. Oppilaitosjohto, opettajat, vanhemmat ja oppijat voivat kaikki olla tasavertaisia toimijoita yhteisössä, jonka he itse luovat ja rakentavat.

Opettajalta opettajalle

 • Yhteisöt: Opettajat voivat toimia yhteistoiminnallisesti oppilaitoksessaan tai organisaatiorajat rikkoen. Erilaisia vertaisryhmiä sekä yhteisöjä voidaan perustaa niin pedagogisiin teemoihin kuin ammatillisen kehittymisen tukemiseksi.
 • Kirjasto: Opettajat voivat jakaa resursseja, työstää niitä yhteistoiminnallisesti, arvioida ja luoda niistä omia versioitaan.
 • Opettajalta oppijoille
 • Suunnitelma: Opettajat voivat käyttää Suunnitelma-työvälinettä perinteisten tuntisuunnitelmien tekemiseen ja käyttää sitä toiminnanohjauksen välineenä.
 • Ilmoitukset: Ilmoitukset voivat olla tekstiä, videota tai ääntä ja katsottavissa laiteriippumattomasti, myös oman mobiilisovelluksemme kautta.
 • Pikaviestit: Viestejä voi helposti lähettää luokalle, ryhmälle tai yksilöille vaikka yksilöllisten oppimispolkujen ohjauksen apuna. Tehtävä-työkalussa voi muistuttaa myös palautuspäivämääristä.
 • Jatkuva arviointi tavoitteellisen työskentelyn osana: Opetussuunnitelman tavoitteet tai organisaation omat tavoitteet liitetään aktiviteetteihin jotta oppija näkee konkreettisesti mitä tavoitetta kohti hän työskentelee. Opettajan on vaivatonta peilata oppijan osaamista suhteessa tavoitteisiin.

Oppijoilta oppijoille

 • Keskustelualueet: Yhteistoiminnallisuutta tukevat keskustelut voivat olla videopäiväkirjan muodossa tai sisältää kuvia, ääntä tai upotuksia sosiaalisesta mediasta. Tämä on työväline, joka
  auttaa ideointivaiheessa ja tukee monipuolisesti yhteistoiminnallisuutta.
 • Ryhmäkansiot: Työtiloihin voi lisätä omia kansioita ryhmille ja antaa heille niitä työvälineitä joita yhteistoiminnallisuus sillä hetkellä edellyttää. Esimerkkinä resurssit, keskustelut ja vaikka chat- ja videoneuvottelutyöväline.
 • Yhteisöt: Oppijat voivat halutessaan perustaa yhteisöjä ja kutsua muita mukaan yhteistoiminnallisiin projekteihin oman kiinnostuksensa, opintoryhmän tai kerhon puitteissa.

Opettajalta vanhemmille

Vanhempien osallistaminen oman lapsensa oppimispolkuun ja koulun käytäntöjen kehittämiseen on arvokasta. Pelkkä tieto siitä onko lapsi paikalla tai mitä arviointeja hän on saanut ei riitä. Itslearning tarjoaa vanhemmille tietoa ja helpottaa kommunikointia opettajan kanssa.

Oppimisalustan täytyy integroitua saumattomasti muuhun toimintaympäristöön. Tämä tarkoittaa kaiken digitaalisen sisällön ja tiedon tuomista keskeisistä järjestelmistä, kuten oppilashallintorekistereistä, yhteen, keskitettyyn ratkaisuun. Kenelläkään ei ole aikaa arpoa, mitä salasanaa käytetään minnekin, tai mistä jokin asiakirja löytyy. Digitaalisessa ympäristössä asioiden tulee sujua vaivattomasti.

onedrive-250x125
itslearningin avulla voit integroida oppilashallintojärjestelmäsi, oppisisältötoimittajasi, eri sovellukset ja muut oppimateriaalit yhteen kokonaisuuteen. Oppilaat ja opiskelijat, opettajat sekä huoltajat ja muut sidosryhmät kirjautuvat yhteen paikkaan löytääkseen tarvitsemansa.

Esimerkiksi Office 365 -palvelu on miljoonien oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien käyttämä ympäri maailmaa. Kun itslearning ja Office 365 yhdistetään, pääset tietysti lukemaan sähköpostisi, mutta voit myös helposti hyödyntää OneDrivea opetuksessa niin asiakirjojen jakamisessa, yhteistyöskentelyssä kuin tehtävänpalautuksissa. Voit lisäksi käyttää kursseillasi vaikkapa Office Mixin soittolistoja, tai kurssin yhteisiä OneNote-muistioita. Mahdollisuudet ovat rajattomat.logo_drive_64px

Onko käytössänne Office 365:n sijaan Googlen palvelut? Ei huolta – itslearning toimii myös Google Driven kanssa. Google-asiakirjoja voi samaan tapaan hyödyntää kurssilla, ja Google-asiakirjoja voi jakaa itslearningin kirjaston kautta.

Entä Dropbox? Sekin onnistuu.dropbox_blue-2

itslearning toimii hyvin yhteen niin monen palvelun kanssa, koska olemme yhteensopiva IMS Learning Tools Interoperability (LTI) -standardin kanssa. LTI määrittelee tavat, joilla oppimisalusta viestii yhteensopivasti muiden sovellusten ja palveluiden kanssa.

Koska IMS LTI on globaali standardi, käytössäsi on maailmanlaajuinen kirjasto sovelluksia ja sisällöntuottajia.

ims

Vaivattomat integraatiot johtavien oppilashallintorekisterien kanssa tarkoittaa käytännössä, että haemme käyttäjätiedot ja luokat sekä kurssit automaattisesti itslearning-hierarkiaasi. Verrattuna käyttäjätilien luomiseen ja päivittämiseen sekä kurssien ja ryhmien hallintaan käsityönä, ajansäästö on mieletön.

 

Opetus ja koulutus on tiimityötä. Myöskään oppimisalusta ei voi olla erillinen saareke muusta toimintaympäristöstä, ja fiksut oppilaitokset liittävät ne toisiinsa. Näin palvelut valjastetaan todelliseen hyötykäyttöön.

Parhaat ominaisuudet osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Lisää yksilöllinen näkökulma oppimiseen yhteisten tavoitteiden rinnalle! itslearningin avulla opiskelijan yksilöllinen polku voidaan suunnitella joustavasti valinnaisuutta ja työelämälähtöisyyttä hyödyntäen. itslearningin ePortfoliomaailma, yksilölliset suunnitelmat ja aktiviteetteihin kytketyt ammattitaitovaatimukset ovat työvälineet tähän tarkoitukseen. Näin tarjotaan mahdollisuus päästä yhteiseen tavoitteeseen – yksilöllisesti.

 

itslearning on ollut valtava helpotus - nyt opiskelijat tietävät missä mennään ja mitä tehdään

Laura Kuusinen Kouluttaja, luonnonvara-ala

Hyria

”Haluamme olla koulutuksen edelläkävijä ja vahva vaikuttaja”

Lue lisää