Kaikki osaaminen näkyväksi

Omia polkuja pitkin kohti yhteistä tavoitetta

Ammatti- ja lukio-opintoja suorittavan lapsen vanhemmat

Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsensa opinnoissa. Valitettavan usein yhteydenpito kodin ja koulun välillä jää kuitenkin vähäiseksi, kun ollaan jo toisen asteen opintoja suorittamassa. Tiedotus ja satunnaiset tapaamiset opettajan kanssa eivät luo vanhemmille käsitystä oppimisprosesseista ja osaamisen karttumisesta. Kun vanhemmille annetaan mahdollisuus osallistua – nähdä suunnitelmat, tehtävät ja arvioinnit – he voivat tukea, auttaa ja ohjata.

Tiesitkö, että itslearningissä huoltajat pääsevät seuraamaan lastensa opiskelua vanhempien portaalin kautta?

Kuva Lue kuvaus tuotteestamme
Kuva Katso demo
Kuva Katso videomme

Pidä yhteyttä koulun kanssa

Vanhempien portaali on paljon enemmän kuin läsnäolon tai arvosanojen seurantaa. Sen avulla vanhemmat todella ymmärtävät oppijan arkea, mitä on tehty ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tehtävät, suunnitelmat ja henkilökohtaiset tavoitteet ovat kaikki vanhemman nähtävissä.

Lue lisää