Kategoriat Tuotteemme, Uutisia

6 tapaa laskea LMS-alustan ROI


Posted on

Asiakas
5 min read
Focus Keyword
Author Image - Vânia Hasegawa, itslearning

Vânia Hasegawa, itslearning

Verkko-oppimisalustojen, tai tarkemmin oppimisen ohjausjärjestelmien, (LMS) suosio on kasvanut ja niistä on tullut olennaisia oppilaitoksille, kouluille ja korkea-asteella viime vuosina. Oppilaitokset luottavat digitaalisiin alustoihinsa parantaakseen myös kasvokkain tapahtuvia, hybridi- ja etäoppimiskokemuksia. Ja kuten minkä tahansa uuden sijoituksen kohdalla, on tärkeää ymmärtää selkeästi sijoitetun pääoman tuotto. Mutta miten se pitäisi mitata?

Oppilaitoksilla, on haasteita hallita resursseja tehokkaasti ja samalla tarjoten erityisen korkealaatuisia palveluja. Verkko-oppimisalustat (LMS:t) auttavat opettajia jäsentämään kurssejaan tehokkaasti, tarjoavat tietoja kurssin suorituskyvyn parantamiseksi ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden käyttää sisältöä sekä osallistua kursseihin mistä tahansa ja milloin tahansa.

Kun organisaatiot investoivat enemmän aikaa ja resursseja LMS:ään, sijoitetun pääoman tuoton (ROI) analysoiminen antaa heille mahdollisuuden tehdä dataan perustuvia päätöksiä jatkuvan kehityksen varmistamiseksi.

Tässä artikkelissa tarkastellaan muutamia tapoja, joilla oppilaitokset voivat arvioida verkko-oppimisalustan (LMS) sijoitetun pääoman tuottoa.

Mistä meidän pitäisi aloittaa?

Jos oppilaitoksella on jo LMS tai harkitset sellaisen käyttöönottoa, määritä, mitä näkökohtia haluat analysoida, ennen kuin aloitat ROI:n laskemisen ja lukujen keräämisen. Tässä on muutamia vinkkejä:

 • Hahmota oppilaitoksen tavoitteet ja KPI-mittarit tarjotaksesi strategisen viitekehyksen LMS:n käyttöönotolle, varmistaaksesi onnistumisen mittaamisen, helpottaaksesi päätöksentekoa ja vastuullisuutta, edistääksesi jatkuvaa kehitystä, lisätäksesi avoimuutta sidosryhmien kanssa ja mahdollistaaksesi ROI-arvioinnin.
 • Suunnittele käyttöönoton aikataulu siten, että se minimoi uuden LMS:n käyttöönoton tai alustasta toiseen siirtymisen aiheuttamat häiriöt. Varaa tarvittavat resurssit: testaus, laadunvarmistus ja koulutushenkilöstö, muutamia mainitakseni.

  Tutustu, miten Centria Ammattikorkeakoulu ja University of South Denmark ovat onnistuneesti ottaneet käyttöön itslearningin-alustan.

 • Laske ja mittaa käyttöönottoon vaadittava LMS-oppimiskäyrät sekä henkilöstölle että oppijoille. Kaikki eivät omaksu alustan toimintoja heti. Varmista, että koko henkilökunta, opettajat ja opiskelijat saavat riittävän koulutuksen, että opettajille esitellään alustan tuomia etuja ja että heitä kannustetaan hyödyntämään niitä vaihtoehtojen käyttämisen sijaan.
 • Harkitse LMS:n pilotointia muutamalla kurssilla saadaksesi osalliset mukaan. Ota pilotin jälkeen selvää rehtorien ja koulutuspäälliköiden, opettajien ja oppijoiden kanssa, mikä toimi ja mitä haasteita heillä oli pilotin aikana.
 • Harkitse muitakin näkökohtia kuin lopputulosta onnistumista määrittäessäsi, sillä LMS voi lisätä opettajien ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä, tarjota modernisaatiota, säästää aikaa ja parantaa oppilaitoksen mainetta.
 • Puhutaan lopultakin sijoitetun pääoman tuotosta, ROI:sta

  Focus Keyword

  LMS:än sijoitetun pääoman tuoton mittaamisen avulla järjestelmänvalvojat voivat priorisoida oppilaitoksen investointeja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Se auttaa oppilaitoksia myös ymmärtämään arvon, joka lasketaan rahallisista tuotoista suhteessa kustannuksiin.

  Kun LMS on otettu käyttöön, se voi tarjota kustannusetuja, kuten pienempiä matka- ja koulutuskuluja, parempaa skaalautuvuutta ja resurssien uudelleenkäytettävyyttä – mikä voi vastata säästettyä aikaa.

  Muista, että oppilaitosten sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ei voida laskea samalla tavalla kuin muissa yrityksissä. Opetus on enemmän kuin vain numeroita; se on tiedon synteesi, joka johtaa oppimiseen ja voi motivoida oppijoita suoriutumaan parhaansa mukaan.

  Tästä syystä, kun kokoat tietoja raportiksi tai esitykseksi, muista, että jokaisella sidosryhmällä on erilainen näkökulma. Opettajilla voi olla esimerkiksi mielipiteitä käytettävyydestä ja pedagogisesta rakenteesta, IT-tiimi keskittyy todennäköisesti käyttöönottoprosessiin ja tekniseen tukeen, ja lakiosaston on tiedettävä kaikki GDPR-vaatimustenmukaisuudesta jne.

  6 tapaa laskea ROI

  Jos haluat ottaa ensimmäisen askeleen ROI:n analysoinnissa, aloita yksinkertaisesti ja tarkenna prosessia, kun ymmärrät sen paremmin. Tässä on kuusi vaihtoehtoa, joita voit harkita:

  1. Ajansäästö

  LMS-alusta helpottaa yhteistyötä, sisällön tallennusta ja jakamista, kurssien ylläpitoa ja toimittamista, testien jakamista jne. Kaikki on tallennettu yhdelle alustalle, mikä parantaa resurssien käytettävyyttä. Tämä antaa opettajille mahdollisuuden keskittyä enemmän opetukseen, yksilölliseen opiskelijan ohjaukseen ja merkityksellisten oppimiskokemusten kehittämiseen. Opettajien tulisi käyttää tämä tilaisuus ja oppia tekemään yhteistyötä entistä enemmän.

  • Keskitetty kurssihallinta, kuten uusi Suunnitelmat-työkalu
  • Automaattinen arviointi ja palautteenanto
  • Tehokas sisällönjakelu
  • Online-arvioinnit
  • Viestintä ja yhteistyö
  • Resurssien jakaminen ja uudelleenkäyttö
  • Raportointi

  Lisävihje: Mieti, kuinka monta tuntia opettajat käyttävät kurssien jäsentämiseen ja onko kollegoiden välinen yhteistyö lisääntynyt. Tätä varten voidaan käyttää kyselyä.

  Lisäksi: tutustu, miten MKC Training, MidKent Collegen tytäryhtiö Iso-Britanniassa, toteutti itslearningin käyttöönoton.

  2. Rahallinen säästö:

  Jos oppilaitoksessanne on jo LMS, on tärkeää arvioida kaikki siihen liittyvät kustannukset – mieluiten ennen LMS:n käyttöönottoa ja sen jälkeen. LMS:n hinta voi ulottua alustan ja lisenssien lisäksi ylläpitoon, integrointiin ja niin edelleen, varsinkin jos oppilaitos itse ylläpitää LMS:n.

  On tärkeää ymmärtää SaaS LMS:n ja itse-ylläpidetyn oppimisalustan välinen ero.

  SaaS LMS:ää ylläpitää kolmannen osapuolen palveluntarjoaja, ja se toimitetaan verkon välityksellä. Käyttäjät käyttävät opetusalustaa verkkoselaimen kautta sen sijaan, että he asentaisivat tai ylläpitäisivät ohjelmistoja omille palvelimilleen. Infrastruktuuri, päivitykset, tietoturva ja tuki ovat toimittajan vastuulla – kuten esimerkiksi itslearning. Ja nämä päivitykset otetaan yleensä käyttöön automaattisesti, mikä varmistaa, että käyttäjät voivat käyttää uusimpia parannuksia ja ominaisuuksia ilman ylimääräistä vaivannäköä.

  Itse käyttöön otettu tai ylläpidetty LMS (opetusalusta) asennetaan ja sitä käytetään organisaation omissa palvelimissa tai laitteistoinfrastruktuurissa – tässä tapauksessa oppilaitoksessa. Organisaatio vastaa tarvittavien laitteistojen hankinnasta, LMS-ohjelmiston asennuksesta, konfiguroinnista ja ylläpidosta. Päivityksiä, suojausta ja tukea hallitaan myös sisäisesti. Joissain tapauksissa infrastruktuuri voidaan hankkia myös kolmannen osapuolen tuottamana.

  Itse-ylläpidetyn ja hallinnoidun LMS:n avulla oppilaitoksilla on hyvät hallinta- ja räätälöintimahdollisuudet, mutta ne ovat myös vastuussa toiminnasta ja ylläpidosta. Heidän on ladattava ja asennettava laitteistot tai ohjelmistot laitteisiin manuaalisesti sekä ylläpidettävä niitä. Tämä vaatii lähes varmasti IT-ammattilaisten palkkaamisen.

  Tässä tilanteessa on tärkeää muistaa, että oppilaitos tarvitsee omistautuneita työntekijöitä ja resursseja LMS:n hallintaan, mikä lisää IT-tiimisi manuaalista työtä, etenkin jos on teknisiä ongelmia, tai sisäisesti tuotettua ratkaisua halutaan kehittää.

  Lisävihje: Kun opetusalusta on otettu käyttöön tai ennen uuden lukuvuoden alkua, kirjaa tulokset ylös ja vertaa niitä seuraaviin lukukausiin tai vuosiin. Näin saat selkeän kuvan oppilaitoksesi edistymisestä.

  3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen:

  LMS-järjestelmää käyttävät oppilaitokset ja korkeakoulut voivat luoda uusia tulomahdollisuuksia, kuten etäopiskelukursseja, MOOC-kursseja ja niin edelleen. Tämä voisi houkutella lisää oppijoita oppilaitokseen ja parantaa kurssisalkkuasi tarjoamalla tuoretta tietoa nuorille opiskelijoille tai investoimalla aikuisten elinikäisen oppimisen kursseihin.

  Vihje: vertaa vuosia keskenään. Tarkista, onko luotu uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja muita myönteisiä vaikutuksia.

  add your description

  4. Oppijoiden suoritustiedot:

  Oppilaitokset voivat analysoida oppilaiden suoritustietoja ennen LMS:n käyttöönottoa ja sen jälkeen. Näiden tilastojen vertailu voi paljastaa tietoa LMS:n tehokkuudesta oppimistulosten parantamisessa. Tässä on useita huomioitavia tarkastuskohteita:

  • Arvosanat
  • Arvioinnin tulokset
  • Valmistumisaste

  5. Käyttäjien omaksuminen ja sitoutuminen:

  Merkittävä LMS:n suorituskyvyn indikaattori on käyttäjien omaksumisen ja sitoutumisen taso. Vuorovaikutteisten mittareiden seuranta voi auttaa määrittämään, kuinka paljon ja kuinka tehokkaasti opettajat ja oppijat käyttävät alustaa. Hyväksyminen ja sitoutuminen korkealla tasolla viittaavat siihen, että LMS:ää käytetään tehokkaasti ja se lisää arvoa oppilaitokselle. Tässä on useita huomioitavia tarkastuskohteita:

  • Aktiivisten käyttäjien määrä
  • Kirjautumistiheys
  • Kurssien suorittamisaste
  • Sitoutuminen

  6. Opettajien ja oppijoiden tyytyväisyys:

  Oppijoiden ja opettajien palautteen kerääminen kyselyiden sekä haastattelujen avulla voi antaa laadullista tietoa opetusalustan vaikutuksesta sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen. Luo tyytyväisyyskysely ennen opetusalustan käyttöönottoa ja sen jälkeen. Voit selvittää kysymyksillä kurssityytyväisyyttä, kurssin arviointia, saavutettavuutta, kurssin rakenteeseen jne.

  Kun olen mitannut ROI:n, minun pitäisi…

  Sijoitetun pääoman tuoton laskemisen jälkeen on hyödyllistä esitellä havainnot esimiehille, johdolle ja opettajille, jotta voidaan osoittaa, miten LMS luo arvoa ja edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista. Laadi esityksiä ja uutiskirjeitä sekä käytä lainauksia osoittaaksesi havaintojesi luotettavuuden. Teknologian tulisi myös mahdollistaa arvon tuottamisen, mikä mitataan rahassa.

  Tämä auttaa muita oppilaitoksessa löytämään ja hyödyntämään kehitysnäkymiä. Ymmärtämällä LMS:n taloudelliset vaikutukset oppilaitos pystyy kohdistamaan sijoituksensa pitkän aikavälin kasvusuunnitelmiinsa, tehdä tietoihin pohjautuvia päätöksiä ja varmistaa parhaan mahdollisen tuoton sijoitukselle.

  Jos oppilaitoksesi harkitsee uuden LMS:n hankintaa ja käyttöönottoa, ota yhteyttä asiantuntijatiimiimme. He voivat auttaa sinua kartoittamaan ja analysoimaan säästö- ja arvomahdollisuuksia olemassa olevan skenaariosi ja strategisen tavoitteesi perusteella sekä oppimaan lisää LMS:sta. Täytä alla oleva lomake tavoittaaksesi tiimimme.

Ota yhteyttä asiantuntijatiimiimme

Illustration of a team collaborating

Jatka lukemista…