Kategoriat Our Product, Uutisia

Koulutus ja teknologia ovat ratkaisevan tärkeitä YK:lle kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi


Posted on

Asiakas
5 min read
Focus Keyword
Author Image - Vânia Hasegawa, itslearning

Vânia Hasegawa, itslearning

Koulutus ja teknologia yhdessä auttavat kestävän kehityksen ohjelman 2030 tavoitteiden saavuttamisessa

Vuonna 2015 Yhdistyneet Kansakunnat (YK) hyväksyi ”Kestävän kehityksen ohjelman 2030”, joka tarjoaa yhteisen etenemissuunnitelman ihmisten ja planeetan rauhaan ja vaurauteen sekä tänään että tulevaisuudessa. itslearning yhdessä muiden kumppaneiden kanssa tukee tätä pyrkimystä, auttaa YK:ta ja muuta maailmaa saavuttamaan tavoitteen vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma 2030 on ihmisille, planeetalle ja hyvinvoinnille tarkoitettu toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on ”todentaa kaikkien ihmisoikeudet ja saavuttaa sukupuolten tasa-arvo”, ja juuri tästä syystä Knowledge Alliance for Business Opportunities SDG:ssä (SDG4BIZ) perustettiin.

Lisäksi tämä allianssi kehittää, testaa ja jakaa opetussuunnitelmia ja koulutusmateriaalia tunnistaakseen ja hyödyntääkseen kestävän kehityksen tavoitteiden liiketoimintamahdollisuuksia. Jos kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä, syntyy 80 miljoonaa uutta työpaikkaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu 10 biljoonan euron edestä.

”Olemme päättäneet rohkeasti ottaa muutoksen askeleet. Niitä tarvitaan kipeästi, jotta maailma saadaan siirtymään kestävälle tielle. 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta osoittavat tämän uuden yleismaailmallisen toimintaohjelman laajuuden ja kunnianhimoisen tavoitteen.”
Yhdistyneet Kansakunnat , Kestävä kehitys – Agenda 2030

Nelson Mandelan sanoin, “Koulutus on tehokkain ase, jolla voit muuttaa maailmaa”. Vaikka sana ”ase” kuulostaa epäsopivalta, hänen väitteensä pitää paikkansa. Koulutus voi todellakin muuttaa maailmaa auttamalla ihmisiä nousemaan köyhyydestä, vähentämään sairauksia ja kuolemia sekä edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Global Partnership for Educationin (GPE) keräämien tietojen mukaan naisten kouluttaminen esti yli 30 miljoonaa alle 5-vuotiaiden lasten kuolemaa ja 100 miljoonaa 15–60-vuotiaiden aikuisten kuolemaa.

Ja nyt voimme yhdistää koulutuksen teknologiaan. Opetusteknologia on kriittinen tekijä hankkeen onnistumiselle, ja oppimisen hallintajärjestelmä (LMS), kuten itslearning yhdessä oppilaitosten kanssa voi jäsentää opetussuunnitelmaa ja tarjota sadoille opettajille ja opiskelijoille välttämätöntä koulutusta ja kursseja.

Mikä on ”Knowledge Alliance for Business Opportunities in SDGs (SDG4BIZ)”?

Se on EU:n Erasmus+ Knowledge Alliance -projekti, joka alkoi vuonna 2021. YK:n mukaan SDG4BIZ hallinnoi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden koulutustoimia keskittyen tietoisuuden lisäämiseen, liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tässä hankkeessa on 9 kumppania, jotka luovat kursseja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi korkeakouluille ja yrityksille.

Hankkeessa ovat mukana itslearningin ohella Suomessa Metropolia AMK, joka myös koordinoi koko hanketta ja Haaga-Helia AMK, Bratislavasta Slovak University of Technology, Turkista Yasar University, Itävallasta Brainplus, Italiasta FENICE Green Energy Park sekä Espanjasta Tknika.

“Metropolia AMK on sitoutunut strategisesti sisällyttämään kestävän kehityksen kaikkeen toimintaansa, myös koulutusohjelmiinsa. Sen seurauksena tämä hanke tukee olennaisesti tätä strategista sitoutumista. Se kannustaa myös poikkitieteelliseen yhteistyöhön Metropolian sisällä, koska meidän kaikkien on yhdistettävä voimamme eri akateemisten alojen kollegoiden kanssa, ja tämä on ollut erittäin hyödyllistä sekä se on lisännyt tieteenalojen välistä yhteistyötä.”
Michael Keaney, Metropolia AMK

Näin ollen kumppanit ovat vastuussa monitieteisen, rajat ylittävän opetussuunnitelman ja koulutusmateriaalin suunnittelusta ja pilotoimisesta ”Kestävän kehityksen tavoitteiden” tunnistamista varten.

Hanke on myös suunniteltu lisäämään tietoisuutta mahdollisesta liiketoiminnan kasvusta kestävän kehityksen tavoitteissa ja palvelemaan EU-yritysten innovaatiokykyä ja Euroopan korkeakouluinstituutin (HEI) osaamistarpeita.

Lisäksi koulutusmateriaali on suunnattu sekä eurooppalaisille korkeakouluille että yrityksille. Se toimitetaan projektikumppaneiden mobiili- ja mikro-oppimista tukevan itslearning-oppimisalustan kautta.

Hankkeessa mukana työskentelee Annariikka Rosendahl Haaga-Heliasta (vastaa opetussuunnitelman yhteisluovan prosessin hallinnasta). Hän tunnustaa, että osallistuminen tähän projektiin tarkoittaa yliopistoille, kumppaneille ja YK-aloitteelle sitä, että he auttavat tätä planeettaa kulkemaan oikeaan suuntaan.

“Riippumatta siitä kuinka suuri tai pieni, jokainen askel oikeaan suuntaan on tapa auttaa maailmaa saavuttamaan vuoden 2030 kestävän kehityksen toimintasuunnitelman.”
Annariikka Rosendahl, Haaga-Helia AMK

Koulutuksessa käsitellään tärkeimpiä kestävän kehityksen tavoitteiden sisältämiä liiketoimintamahdollisuuksia viidessä moduulissa:

 • 1. Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
 • 2. Elintarvikkeet ja maanviljelys
 • 3. Kaupungit
 • 4. Energia ja raaka-aineet
 • 5. Terveys ja hyvinvointi

Alla olevassa kuvassa on yhteenveto hankekumppanien lähestymistavasta ja metodologiasta, jolla vastataan ilmoitettuihin tarpeisiin ja saavutetaan odotetut tulokset.

80% HEIn yhteisön opettajista (1500 opettajaa) ja 350 yritystä koulutetaan SDG4BIZ-hankkeen aikana (vuoteen 2023 mennessä). Nämä massiiviset avoimet online -kurssit, tai MOOCit on tarkoitettu oma-tahtiseen opiskeluun. Ne ovat saatavilla 7 eri kielellä, ja niiden opiskelija saa todistuksen, kun jokainen moduli on suoritettu.
Lontoossa keväällä 2023, itslearning Innovation Summit -tapahtumassa Hye Jung-Majasen, Metropolia AMK, kertoi, miten hankkeessa on kehitetty MOOC-kursseja. Napsauta tästä katsoaksesi koko esityksen.
Julkinen kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille ja mahdollista suorittaa ilmoittautumalla siihen SDG4BIZ:n verkkosivuilta.

itslearning SDG4BIZin kumppanina


SDG4BIZ-hankkeen oppimisalustana olemme enemmän kuin alustan tarjoaja; olemme kumppaneita ja teemme tiivistä yhteistyötä hankkeen kumppanien kanssa luodaksemme parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen.

SDG4BIZ-opetussuunnitelman moduulien pilotointi tehtiin kevään 2023 aikana. Jokainen hankkeessa mukana oleva korkeakoulu on muodostanut opettaja-/akateemisen yhteisön arvioimaan opetussuunnitelmaa, oppimistavoitteita, oppimistekniikoita ja tehtäviä/tehtävänantoja käyttäen itslearningin Suunnitelmat-työkalua. Sen avulla luodaan kurssille paras mahdollinen rakenne.

Lisäksi hanketyöskentelyssä ovat mukana toimittamisesta ja arvioinnista vastaavat henkilöt sekä sopivasti pätevät tutkijat, joilla on asiantuntemusta moduulin sisältöön liittyvistä erityisalueista. He keskittyvät integroimaan opetussuunnitelmamateriaalit kurssin opetussuunnitelmaan validoidun ja varmennetun pedagogisen suunnittelun tuottamiseksi.

Henrik Paajanen, KAM ja Educational Consultant, itslearning, on läheisessä yhteistyössä HEI-korkeakoulujen kanssa, ja hän varmistaa, että itslearningin alusta vastaa kaikkiin moduuleihin liittyviin tarpeisiin.
Paajanen on huomannut, että “Tämän hankkeen uskomattomat saavutukset hyödyttävät kaikkia osapuolia. Lisäksi korkeakoulusektorin elinikäisen oppimisen kurssien ja MOOC-kurssien laajentamisen myötä itslearning auttaa vastaamaan pedagogisiin tarpeisiin tarjotakseen parhaan kokemuksen opettajille ja opiskelijoille. On hienoa, että meillä on asiakas, joka on innokas käyttämään itslearningiä, koska näemme selvästi, miten etenemme kohti päätavoitetta ja kuinka tuemme toisiamme eri tavoin. itslearning-tiimi on varmistanut, että kaikki opetussuunnitelman luomiseen osallistuvat kouluttajat ovat asianmukaisesti koulutettuja hyödyntämään oppimisjärjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla.”

“Tämä on upea kumppanuus meidän ja muiden hankkeeseen osallistujien välillä, sillä pyrimme kaikki samaan tavoitteeseen. Se on monipuolinen oppimisprosessi ja tämä kokemus auttaa meitä parantamaan käytettävyyttä, opetus- ja oppimiskokemusta.”
Henrik Paajanen, KAM ja Educational Consultant, itslearning

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat yhteisen suunnitelman koskien ihmisten ja planeetan rauhaa ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat ydin, jotka kutsuvat kaikkia maita – kehittyneitä ja kehitysmaita – kiireellisesti toimintaan maailmanlaajuisessa kumppanuudessa.

 • 1. Ei köyhyyttä
 • 2. Ei nälkää
 • 3. Terveyttä ja hyvinvointia
 • 4. Hyvä koulutus
 • 5. Sukupuolten tasa-arvo
 • 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
 • 7. Edullista ja puhdasta energiaa
 • 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
 • 10. Eriarvoisuuden vähentäminen
 • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • 12. Vastuullista kuluttamista
 • 13. Ilmastotekoja
 • 14. Vedenalainen elämä
 • 15. Maanpäällinen elämä
 • 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
 • 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Jos haluat tutustua lisää SDG4BIZ-hankkeeseen, napsauta tätä hankkeen kotisivun linkkiä.

Haluatko tietää, miten itslearning voi auttaa oppilaitostasi parantamaan opetusta ja oppimiskokemuksia? Napsauta tätä linkkiä niin asiantuntijamme järjestää ajan tapaamiselle.

Tilaa itslearningin uutiskirje

Illustration of a team collaborating

Jatka lukemista…