Webinar – Öğrenme-Öğretme Sürecine LMS Entegrasyonu

Konuşmacılar: Güneş AKÇA, PhDc ve Adem ÖZER, MA


Öğrenme yönetim sistemleri öğrencinin öğrenme sürecini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için kullanılan teknolojilerdir. Bireysel öğrenmeye imkân veren özellikleri ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ortam tasarlanmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrencinin öğrenmesini sınıf dışı etkinliklerle destekleyerek okul ile sınırlandırılmasını ortadan kaldırmaktadır.

Bu webinarda öğrenme yönetim sisteminin gerekliliği, itslearning öğrenme yönetim sisteminin teknik özelliklerinin kullanımı ve bu özelliklerin öğrenme ortamında uygulanması aktarılacaktır.

Bu doğrultuda webinar sonunda aşağıdaki kazanımlar edinilecektir:

  • Etkileşim ve iletişim araçlarının öğrenme ortamında nasıl uygulanacağı,
  • Hangi tür ders materyallerinin sistem tarafından desteklendiği,
  • Ölçme değerlendirme sürecinin nasıl planlanacağı ve buna yönelik araçların nasıl uygulanacağı,
  • Bu ortamlarda öğrenci motivasyonun nasıl artırılacağı

*Presentation in Turkish

* Denotes a Mandatory Field

Back to Resources