Utbildning: Flipped Classroom – få mer tid med eleverna!


Posted on

Använder du Fronter i ditt arbete, men känner att du bara skrapat på ytan? Vill du uppleva lärplattformens fulla potential? Då är detta utbildningen för dig!

Vi går igenom hur du som lärare får mer kvalitativ tid med eleverna i klassrummet. I stället för att föreläsa för alla elever samtidigt på lektionstid ger läraren förutsättningar för eleverna att förbereda sig före lektionen och på så sätt frigöra tid för djupare diskussioner och mer individuell handledning under lektionerna. Vanligtvis förknippar man modellen med videoklipp som eleven tittar på före en lektion, men kan även vara andra typer av media, ljud, bilder, simulationer etc.

Under kursen arbetar vi praktiskt med att skapa en omvänd undervisningssituation där du lär dig att använda såväl Fronters inbyggda funktioner som nätets aldrig sinande källa av resurser.

Datum: 14 juni
Tid: 9.00-16.00
Plats: Vårt kontor på Drakegatan 6 i centrala Göteborg
Kostnad: 3495 sek exkl. moms

Anmäl dig här

Under utbildningen lär du dig mer om:

  • teorierna bakom ”Flipped Classroom” och hur inlärningen kan påverkas genom att arbeta med denna metodik
  • hur tiden i klassrummet kan utnyttjas mer effektivt
  • hur eleverna kan involveras bättre i sin egen inlärning

Vi går igenom följande områden i Fronter:

  • Sida
  • Prov
  • Forum
  • Rösta

Utbildningen är en blandning av teoretiska genomgångar och praktisk handledning. Därför krävs det att alla deltagare har med sig egen dator för att kunna arbeta i egen site.

I och med att deltagarna är en mixad grupp från många olika skolor så utgår vi från en generell Fronter-plattform. Utbildningen genomförs med 6-12 deltagare per tillfälle. Anmälan är bindande med du kan överlåta din plats.

Detta får du inte missa. Anmäl dig redan idag!

(Vill du ha mer information innan du anmäler dig? Kontakta oss på [email protected] eller ring 070-341 94 24. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till någon annan.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *