MELDING TIL NORSKE BRUKERE VEDRØRENDE FRAVÆRSMODULEN


Posted on

OPPDATERT INFORMASJON OM FØRING AV HELDAGSFRAVÆR 19. MARS 2018

Arbeidet med oppdateringen av fraværsmodulen har vist seg å være mer omfattende enn vi hadde tatt høyde for. Men vi begynner nå å nærme oss en løsning, som vi håper vil fungere for de aller fleste av våre brukere. Vi har jobbet omfattende med utfyllende dokumentasjon og veiledning i forbindelse med føring av heldagsfravær, som inkluderer de oppdateringer vi har gjort. Videre planlegger vi å lage noen korte instruksjonsvideoer som viser hvordan fravær føres etter de siste endringer. Om vi ikke møter på flere uventede hindringer, regner vi med å få dette på plass før påskeuka begynner (altså før 26.mars).

Alf Prøven – Produkteier Fronter

 

OPPDATERT INFORMASJON OM FØRING AV HELDAGSFRAVÆR 22. FEBRUAR 2018

I løpet av onsdag 21.februar slapp vi en oppdatering som igjen vil gjøre det mulig for faglærer å oppdatere fagfravær, selv om kontaktlærer har registrert heldagsfravær. Vi har også tatt grep for å hindre at registrerte fraværskoder slettes automatisk. Videre vil oppdateringen gjøre det mulig å se om en fraværskode er registrert på basisgruppe eller faggruppe. Fraværskoder registrert på en faggruppe vil nå være “merket” med understrek.

Som bildet viser, vil fravær registrert på en faggruppe vises med en strek under selve fraværskoden. Dette indikerer at fraværet vil bli telt med for denne gruppen. Vi jobber videre med å legge til en fargekode, som også gjør det klart for kontaktlærer at faglærer har oppdatert fraværet for sin gruppe.

Alf Prøven – Produkteier Fronter

 

OPPDATERT INFORMASJON OM FØRING AV HELDAGSFRAVÆR 16. FEBRUAR 2018

Det har vist seg vanskeligere å løse utfordringene vi skapte når vi for to uker siden slapp det vi mente ville være en oppgradering av Fronters fraværsmodul. Fronters fraværsmodul har to ulike måter på føre fravær på. En med såkalt rutenett, og en uten rutenett. Oppgraderingen ser ut til å ha hatt ønsket effekt for de som ikke benytter rutenett. Men det har ført til uønskede konsekvenser for de som benytter løsningen med rutenett.

Vi vurderer i øyeblikket om vi må rulle tilbake oppdateringen. Men før vi tar endelig stilling til det, er vi i dialog med noen av våre kunder. Dette for å unngå flere uønskede konsekvenser enn helt nødvendig. Om vi ruller tilbake, vil det få noen negative konsekvenser for noen av våre kunder. Vi vil gjøre vårt beste for å informere om disse konsekvensene.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper vi har skapt for våre brukere!

Alf Prøven – Produkteier Fronter

 

OPPDATERT INFORMASJON OM FØRING AV HELDAGSFRAVÆR 10. FEBRUAR 2018

Vi har klar en oppdatering som skal føre til at det fra tirsdag 13.februar igjen skal være mulig for faglærer å oppdatere fagfravær, også i de tilfeller kontaktlærer allerede har lagt inn heldagsfravær.

Vi fortsetter arbeidet med å få på plass dokumentasjon og brukerveiledninger for endringene som er gjennomført. Dette vil være på plass i løpet av uke 7.

En av endringene som er synlig i Fronter, er at når heldagsfravær (WDA=Whole Day Absence) fylles ut, så vil også timefraværet for samme dag automatisk oppdateres med samme fraværskode. Dette var en nødvendig endring dersom man skal slippe å registrere fraværet dobbelt opp, samtidig som fraværet skal bli registrert mot %-fraværet.

Alf Prøven – Produkteier Fronter.

 

Før helgen slapp vi en oppgradering til vår fraværsmodul. Hensikten med oppgraderingen skulle være å spare lærerne for dobbeltregistrering av fravær.

Før oppgraderingen, måtte man både føre heldagsfravær OG fraværet på den enkelte timen, dersom det skulle bli registrert opp mot 10% fraværsoversikten. Nå viser det seg at vår oppgradering dro med seg en feil, som førte til at faglærer ikke kunne overstyre timefraværet, dersom kontaktlærer allerede hadde satt heldagsfravær. Denne feilen jobber vi med å få fikset så raskt som mulig.

I tillegg var denne oppgraderingen ikke kommunisert til dere som brukere på forhånd. Dette beklager jeg. Vi skulle selvfølgelig har informert dere i forkant om at endringen kom – og hvilke følger endringene ville få for dere. Vi vet dere bruker mye tid på å lære dere rutinene i Fronter – og da skal dere slippe at vi skaper ekstra problemer for dere. Vi jobber med å få på plass denne dokumentasjonen snarest.

Denne saken har høyeste prioritet hos oss – og vi vil gjøre vårt absolutt beste for å ha dette i orden før helgen.

Alf Prøven – Produkteier Fronter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *