Tips til hjemmeskole

Dersom du ikke har funksjonene som vist i videoene under tar du kontakt med vår [email protected]

Nå ut med informasjon til elevene

Med meldingsfunksjonen kan du sende individuelle eller felles meldinger til elevene. Disse kommer som push-meldinger på mobilen. I meldingsfunksjonen skriver du navnet på de som skal motta beskjeden. Du kan sende til en hel faggruppe ved å skrive navnet på faget i mottakerfeltet.

Last ned steg-for-steg beskrivelse

Bruk planleggeren til å lage arbeidsplan

Trykk på “Plan” i det aktuelle faget. Velg dato for planen og legg inn beskrivelse. Velg eller lag ressurser og innhold(se under for tips til innhold). Elevene ser planen automatisk på fagets startside når de logger på. På denne måten er det enkelt for elevene å vite hva de skal gjøre.

Last ned steg-for-steg beskrivelse

Bruk “Gjøremål”

Med verktøyet “Gjøremål” kan du instruere elevene til å gjøre ulike oppgaver uten at disse skal leveres inn. Du kan for eksempel bruke gjøremål til å instruere elevene til å lese i en fagbok eller regne i matteboken. Elevene kan kvittere for at de har gjennomført aktiviteten. På denne måten får du god oversikt over hvor langt elevene er kommet.

Last ned steg-for-steg beskrivelse

Video og lyd som innlevering

Det er enkelt å jobbe med muntlige aktiviteter selv om skolen er stengt. Gi elevene en oppgave som de skal levere inn – til dette bruker du verktøyet “Oppgave”. Be elevene svare ved bruk at videoopptaksfunksjonen. Du kan nå se og høre elevene og gi dem tilbakemelding på innleveringen.