Schools
Masterclass

Masterclass Aanbesteden
Leeromgeving

Masterclass Aanbesteden Leeromgeving

Kennis en ervaring delen

masterclass itslearning

In samenwerking met ROC Midden Nederland, adviesbureau BESTGRANT en Van Ree accountants organiseren wij de Online Masterclass Aanbesteden Leeromgeving.

Steeds meer onderwijsinstellingen staan voor een aanbestedingstraject voor een leeromgeving. Eén van de redenen hiervoor is de verscherpte regelgeving voortkomend uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (geldig sinds 1 juli 2016).

Omdat het resultaat van iedere aanbesteding een langdurige relatie is tussen uw school en leverancier zijn beiden gebaat bij een goede uitkomst. Het resultaat wordt nog belangrijker wanneer de aanbesteding een leeromgeving betreft. Deze leeromgeving faciliteert immers het primaire onderwijsproces en is een belangrijk instrument bij het realiseren van de doelen en ambities uit uw beleidsplan. De aanbesteding van een leeromgeving is dus een zodanig cruciaal instrument dat u zich geen misstap kunt permitteren. Een ongewenst resultaat betekent immers dat uw beleidsplan voor een flink aantal jaren de la in kan.

Het goede nieuws is: met gedegen kennis en een goede voorbereiding omzeilt u alle aanbestedingsvalkuilen op weg naar succes. Met deze Online Masterclass bieden wij u een stap in de goede richting.

Sprekers

Marjon Rietveld

Inkoper, ROC Midden Nederland

Marjon Rietveld werkt nu 10 jaar als inkoper bij ROC Midden Nederland. Zij houdt zich onder andere bezig met aanbestedingen, variërend van schoonmaak, BHV-opleidingen, afval tot en met complexe ICT-systemen zoals bijvoorbeeld een leermanagementsysteem (LMS).Zij onderhoudt ook de contacten met leveranciers.Ze analyseert ook de uitgavepatronen van de diensten en colleges van het ROC MN om gezamenlijk te bekijken of er misschien contracten afgesloten moeten worden (spend-analyse).

Ingrid Klasberg

Projectmanager, ROC Midden Nederland

Ingrid Klasberg is ruim 6 jaar werkzaam bij ROC Midden Nederland, eerst als functioneel applicatiebeheerder van het LMS Blackboard en sinds een jaar als informatie-adviseur. Zij is projectleider van de aanbesteding voor het nieuwe LMS en heeft daarbij veel samengewerkt met Marjon. Voor de implementatie van het nieuwe LMS itslearning is Ingrid ook projectleider. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de colleges en de nieuwe functioneel applicatiebeheerder.

Mark Weebers

Eigenaar, BESTGRANT

Mark Weebers is ruim 12 jaar zelfstandig adviseur in het vakgebied van het aanbesteden. Hij adviseert bedrijven bij het inschrijven op kleine en grote (Europese) aanbestedingen met de visie ‘aanbesteden is wél leuk’. Hij heeft binnen zijn adviespraktijk bij meer dan 1.000 aanbestedingen geadviseerd in vele branches met verschillende producten en diensten. Mark: “iets inkopen met een aanbesteding, betekent dat je het vertrouwen geeft aan een marktpartij. Geef zo’n marktpartij dan ook de ruimte in het aanbestedingsproject en de levering. En timmer niet alles dicht met een Programma van Eisen. Laat je ook een beetje verrassen”.

Marien Rozendaal

Accountant, Van Ree Accountants

Als extern accountant en adviseur is hij al circa 30 jaar betrokken bij een groot aantal onderwijsinstellingen in alle sectoren, van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs. Marien is lid van de werkgroep onderwijs van de beroepsorganisaties van accountants (NBA), deelnemer aan het accountantsoverleg bij de Inspectie van het Onderwijs en deelnemer aan het accountantsoverleg bij de diverse sectorraden. Ook wordt hij door het ministerie van OCW regelmatig gevraagd om zitting te nemen in specifieke werkgroepen.

Quirijn Hamel

Directeur, itslearning Nederland

Quirijn is sinds 2011 werkzaam voor itslearning als algemeen directeur. In die rol is hij veel betrokken bij aanbestedingen samen met het sales team. “Een aanbesteding is een prachtig traject. Elke aanbesteding is anders en het is een leuke en intensieve periode om door te maken, met het team en de aanbestedende dienst. Door de jaren heen hebben we ondersteuning gekregen van externe consultants die ons de kneepjes van het vak hebben geleerd. Graag delen we onze inzichten, ervaringen en kennis om te komen tot een zo goed mogelijk aanbestedingstraject, wat meerwaarde betekent voor de aanbestedende dienst, ons en uiteindelijk de eindgebruikers van de aanbesteedde oplossing”.

Thijs Rottier

Key account manager, itslearning Nederland

Thijs Rottier is ruim zes jaar werkzaam bij itslearning waar hij begon als Key Accountmanager in de regio West Nederland. In deze rol was Thijs verantwoordelijk voor een klantenportefeuille bestaande uit VO, MBO en HO onderwijsinstellingen. Sinds drie jaar houdt Thijs zich als Sales Manager bezig met acquisitie van nieuwe klanten voor itslearning in Nederland en Vlaanderen. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan met aanbestedingen binnen het VO, MBO en HO. Als intern projectleider is Thijs nauw betrokken bij alle fases van een aanbestedingstraject, van voorbereiding tot en met evaluatie. Meedoen aan een aanbesteding is volgens Thijs vergelijkbaar met topsport, het komt aan op een echte teamprestatie.

Data Masterclass

14.30 – 15.30

Het belang van een weloverwogen proces

Donderdag 4 maart 2021

Mark Weebers
Eigenaar, BESTGRANT

Registreren ›

14.30 – 15.30

Na 20 jaar op weg naar een nieuw LMS

Donderdag 11 maart 2021

Marjon Rietveld en Ingrid Klasberg
Inkoper, Projectmanager ROC Midden Nederland

Registreren ›

14.30 – 15.30

Aanbesteden door de bril van de leverancier

Donderdag 18 maart 2021

Quirijn Hamel en Thijs Rottier
Directeur, Key account manager, itslearning Nederland

Registreren ›

14.30 – 15.30

De rol van de accountant bij het aanbesteden van inkoopcontracten

Donderdag 25 maart 2021

Marien Rozendaal
Accountant, Van Ree Accountants

Registreren ›

Inschrijven Masterclass aanbesteden

klik op onderstaande link om u in te schrijven voor de masterclass sessie/sessies

4/03/21: Het belang van een weloverwogen proces: Registreren ›

11/03/21: Na 20 jaar op weg naar een nieuw LMS: Registreren ›

18/03/21: Aanbesteden door de bril van de leverancier: Registreren ›

25/03/21: De rol van de accountant bij het aanbesteden van inkoopcontracten: Registreren ›

itslearning LMS
itslearning, Nederland, | Palatijn 14, 7521 PN Enschede | T: 053 480 3130 | F: 053 480 3131

Copyright © 2021 itslearning.
Alle rechten voorbehouden.