Online training - 26 april 2021

Love to learn

De jaarovergang: Distributie van digitale leermiddelen (ECK-ID)

Met ingang van het komende schooljaar wordt de toegang tot educatief materiaal van de uitgeverij op een andere wijze ontsloten via het ECK-ID. Het ECK-ID is een nieuwe, unieke identificatiesleutel voor alle leerlingen vanaf het primair onderwijs tot en met het Middelbaar Beroepsonderwijs, dat een aantal nieuwe kenmerken heeft, waardoor het onder andere makkelijker wordt om leerlingen in de keten te herkennen maar ook om resultaten uit te wisselen tussen verschillende applicaties. Dit biedt ontzettend veel nieuwe mogelijkheden. Maar eerst moet deze nieuwe manier van identificeren nog geïmplementeerd worden in de verschillende systemen en dat heeft voor elke organisatie een behoorlijke impact. Zo mag dit unieke ID niet meer handmatig tussen systemen worden uitgewisseld. Dat betekent dat informatie tussen je LAS en itslearning ook niet meer handmatig mag worden getransporteerd en er een middleware-oplossing nodig is. Wat dit precies betekent, en welke stappen er genomen moeten worden, bespreken we tijdens deze training.

Datum: 26/04/2021
Tijd: 16:00 en 20:00
Locatie: Online

Prijs:
De cursusprijs bedraagt 49,00 Euro per persoon (vrijgesteld van BTW)
Als uw school een code heeft dan kan deze code ingevuld worden in het registratieformulier.

Doelgroep:
Beheerders in het VO en MBO

Vul het formulier in: