Hopwood Hall College Students
Slide 1
Stichting Savantis zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap. Samen met hun bestuur, medewerkers en partners dragen zij bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties in het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs.

“We hebben eerst een businessplan opgesteld met een strenge set criteria en eisen waaraan een LMS moest voldoen. Door ons te focussen op deze criteria konden we de beste partner voor Savantis kiezen. En dat bleek itslearning.”
Laurents van Stenus
Manager onderwijsproducten en examens, Savantis

De uitdaging

Savantis ontwikkelt al jarenlang leermiddelen, maar in eerste instantie alleen op papier. Door nieuwe ontwikkelingen in de markt behoorde ook zij met een frisse blik naar hun strategie te kijken. Naar aanleiding hiervan moest Savantis een transitie maken van leermiddelen volledig op papier naar een combinatie van online en papier. Dit hebben zij uitgeschreven in een businessplan, maar hierbij stelden zij een strenge set van criteria op. Het LMS dat Savantis wilde gebruiken moést hier dus aan voldoen. Deze criteria zijn vervolgens gebruikt om gesprekken aan te gaan met leveranciers van verschillende online leeromgevingen, waaronder itslearning. Hieruit bleek dat itslearning het beste voldeed aan de opgegeven criteria van Savantis.

Één van de belangrijkste criteria waar itslearning aan moest voldoen volgens de criteria van Savantis was dat het LMS heel erg betrouwbaar moest zijn, dat wil zeggen dat er geen kans was dat het LMS uit zou vallen. Nog een ander belangrijk punt vanuit Savantis was dat het LMS binnen 12 maanden geïmplementeerd moest worden.

Dit is volgens Savantis gelukt, omdat itslearning goed heeft geholpen met het inrichten van de leeromgeving en het aanbrengen van structuur. Ook belangrijk om op te merken is dat Savantis een groot aantal dyslectische leerlingen bedient en met die reden wilde zij dat de teksten in het LMS voorgelezen konden worden. Met de hulp en expertise van itslearning is daarom het LMS dyslexieproef gemaakt door middel van Readspeaker en vormt dit voor Savantis nu een belangrijke functionaliteit.

Hopwood Hall College Students
Slide 1
“De leeromgeving moet een duidelijke structuur hebben; What you see is what you get. itslearning heeft ons daar goed bij geholpen en blijkt een prima partner te zijn.”

Laurents van Stenus, Manager onderwijsproducten en examens, Savantis

Het proces

Savantis wilde dus van papier naar een combinatie van papier en online. Tegenwoordig is er echter veel concurrentie op de markt met betrekking tot blended learning. Savantis wilde zich dus onderscheiden van de concurrentie en besloot daarom een nieuw merk op de markt zetten. Aan dit nieuwe merk hebben zij de volgende naam gegeven; ‘Studeo’. Waarom deze naam? Het moest goed klinken en positieve associaties oproepen. Studeo betekent dan ook ‘ik studeer’. Savantis biedt dus via Studeo blended lesmateriaal en volledige online leermiddelen voor de keuzedelen en opleidingen aan. Daarnaast werkt Savantis erg vraaggericht. Aan de ene kant kijken zij naar wat de sectoren van hen vragen, maar ze krijgen ook vragen vanuit het bestuur, het bedrijfsleven en het scholenveld. Dit nemen zij mee in hun plannen, maar zij kijken zelf ook naar de markt en welke kansen daarin liggen. Daarbij is het ontwikkelen en aanbieden van leermiddelen voor Savantis een continue proces. Dit proces kan zo 250 uur in beslag nemen, wat betekent dat een nieuw keuzedeel makkelijk te implementeren moet zijn in Studeo. itslearning is daarin voor Savantis een prima partner gebleken.

Hopwood Hall College Students
Slide 1
Voor hun online leeromgeving Studeo maakt Savantis gebruik van itslearning. Het ontwikkelen en aanbieden van leermiddelen is voor Savantis een continue proces. Een nieuw keuzedeel moet makkelijk te implementeren zijn in Studeo. itslearning is daarin voor Savantis een prima partner gebleken.

Het resultaat

Savantis is succesvol met het aanbieden van hun online leermiddelen, omdat zij van tevoren een goed uitgedacht businessplan opgezet hebben. Hierbij is een groot deel van het succes te danken aan de set van criteria en functionele eisen waar Savantis zich op heeft gefocust bij het uitzoeken van een goede partner. Dit heeft ervoor gezorgd dat Savantis met Studeo een goed merk op de markt heeft gezet, waardoor hun lesmateriaal zowel online, op papier en blended aangeboden kan worden. Hierbij is er goed gelet op studenten met dyslexie, waarvoor Studeo de mogelijkheid biedt dat teksten kunnen worden voorgelezen met de Readspeaker app in itslearning.

Het concept Studeo gebruikt dus als basis itslearning. De samenwerking tussen Savantis en itslearning is soepel verlopen. Maar itslearning en Savantis dagen elkaar ook uit, met betrekking tot de behoefte van de MBO markt. Savantis levert regelmatig input m.b.t. de behoeften van docenten en studenten zoals bijvoorbeeld een goed volgsysteem. Op basis van deze input ontwikkelt en verbetert itslearning haar platform. Daarom zal deze samenwerking in de toekomst zijn vruchten blijven afwerpen en houden Savantis en itslearning elkaar scherp.

Download de Savantis PDF ›

Visit website: Savantis

  • Schoollocaties: 199
  • Studenten: 5.373
  • Verschillende keuzedelen: 37
  • Verschillende opleidingen: 54
  • Werken met itslearning sinds: 2014