Categoriën: Inspiratie

Genius hour geeft leerlingen de ruimte om te ontdekken


Posted on

Leerlingen gaan op onderzoek uit in het kader van Genius Hour!

Kinderen brengen ongeveer 15.000 uur door op de basisschool en de middelbare school, maar hoeveel uren besteden ze eigenlijk aan de ontwikkeling van hun verbeeldingskracht? Creativiteit en innovatie zijn essentiële vaardigheden, maar ons onderwijssysteem stelt leerlingen niet altijd in staat om hun natuurlijke creativiteit te ontwikkelen.

Verbeeldingskracht van leerlingen stimuleren

Genius Hour komt in veel variaties voor, maar komt voort uit de bedrijfscultuur van Google. Medewerkers van Google mogen 20% van hun werktijd besteden aan projecten naar eigen keuze (op voorwaarde dat de projecten het bedrijf ten goede kunnen komen). Gmail en Google News zijn hiervan enkele resultaten. 

Nu hebben ook enkele docenten ‘Genius Hour’ ontdekt als hulpmiddel om de verbeeldingskracht van leerlingen te stimuleren. Genius Hour is lestijd die wordt gereserveerd om het enthousiasme en de creativiteit van kinderen de ruimte te geven. Leerlingen kunnen zelf kiezen wat ze willen leren gedurende een vastgesteld aantal lesuren. Ze worden uitgedaagd om een onderwerp te onderzoeken en een project uit te voeren dat ze met de klas, de school of de rest van de wereld kunnen delen.

Genius Hour is gebaseerd op het principe van intrinsieke motivatie. Als leerlingen mee mogen beslissen over wat ze leren, nemen hun betrokkenheid en vertrouwen sterk toe, en krijgen ze meer plezier in het leren. Als leerlingen creatief bezig kunnen zijn, neemt hun motivatie en leervermogen toe. Docenten zijn blij met de zelfstandigheid die leerlingen laten zien tijdens Genius Hour. Dit is de eerste stap op weg naar een leven lang leren, en wellicht een van de belangrijkste activiteiten die docenten kunnen geven in de klas.

Docenten hanteren vaak drie regels voor Genius Hour-projecten:

1. Het project moet gebaseerd zijn op een prikkelende vraag.
2. Het project moet onderzoek vergen.
3. Het project moet worden gedeeld.

Praktijkvoorbeeld

Dayna Taylor geeft les in groep 7 op de Eisenhower Elementary School in Michigan, Verenigde Staten. Haar school verstrekt iPads aan alle leerlingen vanaf groep 5. Sinds het najaar van 2014 gebruiken ze de elo van itslearning.

Dayna heeft het afgelopen schooljaar regelmatig Genius Hour ingepland in haar lesprogramma. Ze volgt daarbij grotendeels de bovenstaande drie regels. Haar leerlingen gebruiken het discussieforum in itslearning om hun projectvoorstellen te delen. Ze plaatsen hun ideeën, waarna medeleerlingen met constructieve opmerkingen en vragen kunnen komen. Dayna reserveert een uur per week voor onderzoek en uitwerking van Genius Hour-projecten. Haar leerlingen kozen onderwerpen uiteenlopend van dierenasiels tot honkbal. Als de leerlingen klaar zijn met hun projecten, presenteren ze deze aan de klas.

Dayna verklaart Genius Hour als volgt: “Leerlingen die niet actief zijn in normale onderwijssituaties kunnen op deze manier iets van zichzelf laten zien. Ze kunnen eindelijk hun stem laten horen. Het geeft mij ook de gelegenheid om leerlingen beter te leren kennen en ze te laten zien dat ik echt geïnteresseerd ben in wat hen bezig houdt. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en het zet aan tot leren en groei.”

Ze vertelt verder: “Het is een hele stap om de vertrouwde manier van lesgeven op te geven waarbij je als docent al het werk doet, waarna de leerlingen rustig werken aan wat jij ze hebt opgedragen. Het moeilijkste vond ik de georganiseerde chaos die soms ontstaat tijdens Genius Hour. Er is meer lawaai dan normaal en het gaat er wat ongeorganiseerd aan toe, maar iedereen werkt, denkt en is bezig met iets waar ze meer van willen weten; de passie spat ervan af!”

Eisenhower Elementary School gebruikt pas sinds kort de elo van itslearning en Dayna is erg benieuwd naar de mogelijkheden voor het gebruik ervan tijdens Genius hour. “Ik ben begonnen met het uploaden van filmpjes van presentaties naar itslearning, zodat leerlingen ze opnieuw kunnen bekijken. We hebben ook reflecties en zelf-evaluaties gedaan. Sommige leerlingen kozen voor de traditionele posterpresentaties, maar een groot aantal heeft digitale componenten toegevoegd zoals PicCollages en iMovies om te delen wat ze hebben geleerd,” aldus Dayna. “Ik heb ervaren dat deze leerlingen hier prima toe in staat zijn, en wellicht kunnen ze met behulp van Genius Hour echt een verschil maken in de wereld.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *