Categoriën: Inspiratie

Hoe bereiken we een doorbraak in ons onderwijssysteem?


Posted on

Scholen kunnen ICT en digitaal leermateriaal beter benutten…

Excellent onderwijs is een absolute noodzaak voor de Nederlandse positie in de wereldeconomie. Om het beste uit hun leerlingen te halen, moeten scholen in het primair en voortgezet onderwijs dan ook beter gebruikmaken van ICT en digitaal leermateriaal. Maar hoe? De PO-raad, VO-raad, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken hebben het Doorbraakproject Onderwijs & ICT opgezet om antwoord op deze vraag te krijgen. Als onderdeel van het project hebben meer dan 200 deelnemers, waaronder itslearning Nederland, rondetafelgesprekken gevoerd over 9 thema’s. In dit artikel leest u meer over de adviezen die uit de gesprekken van de tafel ‘Digitaal Leermateriaal’ naar voren zijn gekomen.

Doorbraak op weg naar gepersonaliseerd leren

Hoe kunnen we meer modulair en kwalitatief beter digitaal leermateriaal realiseren? De tafel Digitaal Leermateriaal moest komen tot concrete voorstellen, zodat nog in schooljaar 2014/2015 de eerste stappen kunnen worden gezet. Bij de bespreking bleek al snel dat vraag en aanbod elkaar nog niet hebben gevonden. Schoolbestuurders willen betaalbaar en flexibel inzetbaar materiaal dat niet methodegebonden is. Uitgevers hebben al in digitale leermiddelen geïnvesteerd en hebben het gevoel dat de vraag nu achterblijft. De tafel wil vraag en aanbod bij elkaar brengen en heeft daarvoor de volgende adviezen gegeven, die we hierna verder toelichten:
1. Maak eenduidig gebruik van kernbegrippen
2. Verbeter de metadatering van lesmateriaal
3. Leer van voorbeelden en best practices
4. Ontwikkel kennis en kunde via learning labs

Lees meer over het Doorbraakproject Onderwijs en ICT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *