Categoriën: VO/MBO/HO

itslearning voor het MBO: Gestroomlijnd, flexibel en open


Posted on

Hoe vergroten we de zelfredzaamheid van studenten? Hoe werken we op een veilige manier aan 21st century skills? Hoe geven we de juiste taal- en rekenondersteuning? Vragen die steeds vaker en luider te horen zijn als het gaat om het afstemmen van het MBO op de huidige tijd en de nabije toekomst van (online) onderwijs.

Inbedding van vaardigheden in curriculum

De ene school is er verder mee dan de ander, maar alle MBO-instellingen zijn bezig met dit soort vragen. Sommige ROC’s hebben voor het aanleren van vaardigheden zoals zelfredzaamheid en 21st century skills al complete vakken gecreëerd, terwijl andere ROC’s net een projectgroep zijn gestart om deze vaardigheden deel uit te laten maken van hun curriculum.

De aandacht voor inbedding van taal en rekenen, 21st century skills en zelfredzaamheid moet het echter vaak afleggen tegen alle inspanningen die gedaan worden om het onderwijsproces efficiënter te laten verlopen (op basis van Triple A). Dit is natuurlijk zeer belangrijk. Het is echter net zo belangrijk dat studenten in het MBO gemotiveerd en geïnspireerd worden het beste uit zichzelf te halen en spelenderwijs de essentiële vaardigheden onder de knie krijgen. Efficiëntie en structuur, maar tegelijkertijd openheid en flexibiliteit – is dat mogelijk? En hoe verhoudt zich dat tot digitaal en online onderwijs?

ELO-gebruik niet optimaal

De vertaling van het traditionele leslokaal naar eigentijds online onderwijs vraagt om hulpmiddelen die zowel efficiënt en gestructureerd als open en flexibel zijn. De aanwezigheid van een elektronische leeromgeving (ELO) blijft stijgen in het MBO, maar het daadwerkelijke gebruik onder docenten blijft helaas vaak achter. Voordat er gewerkt kan worden aan de essentiële vaardigheden voor studenten moet er dus eerst iets aangepakt worden in de basis. Docenten moeten ondersteund worden met hulpmiddelen die terugkomende taken vergemakkelijken, zodat zij zich kunnen richten op dat wat ze het liefste doen: lesgeven.

Gestroomlijnd waar het moet, flexibel en open waar het kan

Het beste leerplatform is het leerplatform dat daadwerkelijk gebruikt wordt. Hiervoor dient de ELO intuïtief en gebruiksvriendelijk te zijn. Met slechts enkele muisklikken moeten de gewenste handelingen in het leerplatform kunnen worden uitgevoerd. itslearning is een next-generation ELO waarvoor ICT-beheerders, docenten en studenten nauwelijks training nodig hebben om te kunnen starten. itslearning richt zich al meer dan 15 jaar volledig op het ondersteunen van het primaire onderwijsproces (lesgeven) en ziet de docent als coach en inspirator op de weg die de student aflegt naar zijn toekomst in de maatschappij.

Verschillende ROC’s en AOC’s, waaronder het Da Vinci College, Het Hoornbeeck College, ROC Midden Nederland, Gilde Opleidingen, Noorderpoort en Yuverta, profiteren al van de voordelen van ons innovatieve en flexibele leerplatform. Is gestructureerd digitaal lesgeven volgens u een belangrijke aanjager voor het realiseren van uw onderwijsambities? Dan komen wij graag met u in gesprek over het MBO van nu én morgen.

Maak een afspraak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *