Categoriën: Nieuws

2 manieren om te differentiëren in itslearning


Posted on

Nieuws

3 minuten

Geschreven door: Bo Lamers, itslearning Nederland

Differentiëren is een concept dat de afgelopen jaren erg belangrijk is geworden. Daarnaast is het ook een uitdaging voor docenten die moeten inspelen op de behoeften van hun leerlingen, terwijl ze hun lesprogramma volgen. In deze blogpost nemen we u mee door het concept differentiëren, de voordelen ervan en hoe een LMS zoals itslearning u hierbij kan helpen.

Wat is differentiatie?

Differentiatie kan als volgt omschreven worden: “Differentiatie is een onderwijs aanpak waarbij docenten proactief de inhoud, de didactiek, de materialen of de gevraagde leeractiviteiten zodanig aanpassen aan hun leerling populatie dat ze tegemoet kunnen komen aan de verschillen tussen de leerlingen om hen stuk voor stuk optimale mogelijkheden tot ontwikkeling te bieden.” – Carol Ann Tomlinson

Daarmee kan dit in de praktijk betekenen dat er verschillen zijn in:

  • Niveaugroepen
  • Werkvormen
  • Eindproducten
  • Tempo
  • Instructie
  • Verwerking
  • Gebruik van ICT

De voordelen van differentiëren

In uw klas zitten leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften, competenties en leervoorkeuren. Met behulp van personalisatie kunt u hierop inspelen. Huiswerk op maat motiveert leerlingen en het zorgt ervoor dat ze zich begrepen voelen. Inzicht in de voorkennis of beginsituatie van een leerling is cruciaal voor goede personalisatie. Bij differentiatie ontstaat er inzicht in wat een leerling al kan, wat hen motiveert en waar diegene hulp bij nodig heeft.

Hoe een LMS kan helpen met differentiëren

Digitaal lesmateriaal ondersteunt docenten bij het differentiëren. Het kan worden gebruikt voor zowel niveaubepaling als differentiatie van instructie en oefeningen. De vorderingen kunnen worden geanalyseerd en vervolgens als kompas worden gebruikt om het digitale lesmateriaal erop aan te passen. Het is in itslearning mogelijk om het lesmateriaal beschikbaar te maken voor zowel individuen als groepen, zodat docenten aan ieders persoonlijke behoeften kunnen voldoen. Opdrachten, taken en toetsen kunnen in itslearning worden aangeboden voor de verschillende niveaus binnen één klas. Docenten selecteren welke informatie beschikbaar moet zijn voor wie. Hieronder leggen wij uit wat de leerpaden en 360 ° rapporten van itslearning kunnen doen om differentiatie te ondersteunen.

Leerpaden in itslearning

Leerlingen doorlopen een leerpad in hun eigen tempo. Leerpaden zijn een opeenvolging van verschillende bronnen en/of opdrachten. Het kan een lineaire volgorde zijn (doorgaan naar het volgende onderdeel), maar ook een vertakte volgorde waarbij het volgende middel afhangt van de resultaten van een leerling op een bepaald onderdeel. Zo kunnen docenten echt digitaal aanbieden wat een leerling nodig heeft. Verschillende paden zijn mogelijk voor leerlingen met hetzelfde doel. Dit maakt lessen relevanter, interessanter en daardoor leidt dit waarschijnlijk tot positieve resultaten!

Een leerpad is een manier waarop leerlingen gedifferentieerd aan het werk kunnen. Door verschillende bronnen, opdrachten en toetsjes te combineren krijg je als docent niet alleen inzicht in het kunnen van leerlingen, maar kan je ook herhalingsstof of verdiepingsstof toevoegen. Zo kan je bijvoorbeeld een kort toetsje afnemen en afhankelijk van de score van een leerling ze verschillende opdrachten laten doen / bronnen laten bestuderen.”
Jewel Geurtsen, Docent Engels, Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

360° rapporten in itslearning

Onze 360° rapporten geven docenten een goed overzicht van de vorderingen van de leerlingen. Inzicht kan worden verkregen in drie verschillende gebieden. Dit zijn de onderdelen; activiteit, voortgang en cijfers. Het onderdeel activiteit laat zien hoe actief leerlingen zijn in een vak. Bij het onderdeel voortgang kunt u zien welke bronnen en activiteiten door leerlingen zijn geraadpleegd. Bij het onderdeel cijfers kunt u de resultaten per activiteit zien. Met de 360° rapporten kunt u beter differentiëren. U krijgt inzicht in welke leerling welke aandacht nodig heeft en het is mogelijk om leerlingen op meerdere niveaus te betrekken.

Demo overzicht 360° rapporten in itslearning

Wilt u zelf de differentiatiemogelijkheden in itslearning ontdekken? Vraag dan een demo aan via de request a demo pagina.

Lees verder…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *