Categoriën: Nieuws

5 tips om technologie succesvol te implementeren


Posted on

Onderwijstechnologie biedt unieke mogelijkheden om leerlingen actief bij lessen te betrekken. Volgens onderzoek heeft het afwisselen van technologie en face-to-face tijd met de docent daarbij meer effect dan alléén online of face-to-face leren. Maar hoe zorgt u ervoor dat ICT-middelen succesvol geïmplementeerd worden op school?

Simpelweg technologie toevoegen aan lessen hoeft niet per se tot verbetering te leiden. Dat idee heeft er echter toe geleid dat op veel scholen dure hardware nu slechts stof verzamelt en dat veel software achterhaald is. Hoewel er een woud aan tools bestaat en technologie op verschillende niveaus in lessen kan worden geïntegreerd, zijn er vijf belangrijke zaken die de kans op een succesvolle integratie van technologie sterk vergroten.

1. Kennisontwikkeling van docenten

Recente onderzoeken tonen aan dat slechts 23 procent van de docenten bereid is technologie in hun lessen te integreren. Doen ze dat wel, dan wordt technologie vooral gebruikt om informatie te presenteren. Docenten zijn eerder geneigd technologie te gebruiken om leerlingen beter te betrekken, zelfsturing te bevorderen en nieuwsgierigheid te stimuleren als ze zich professioneel in de mogelijkheden hebben verdiept. Professionele ontwikkeling zou dan ook onderdeel van het werk moeten zijn, zodat docenten weten hoe zij technologie kunnen inzetten om specifieke normen te behalen. Technische ondersteuning mag daarbij niet ontbreken – en ook online netwerken of communities kunnen docenten helpen bij het integreren van technologie.

Als professionele ontwikkeling minimaal een jaar lang continu op de agenda heeft gestaan, blijken de meeste problemen in de praktijk te zijn overwonnen. Succesvol en effectief gebruik van technologie vraagt uiteindelijk een cultuurverschuiving binnen de gehele school – en dus bij alle docenten.

2. Vooraf gedegen testen

Voor de technologische toepassing wordt ingevoerd is het verstandig deze uitvoerig te testen, zodat er niets mis kan gaan en geen kostbare leertijd wordt verspild. Let op alle mogelijke manieren waarop er technologisch iets fout kan lopen en bereid alternatieve manieren voor om het leerdoel in dat geval toch te bereiken. Ontwerp, test – en herhaal dit tot zeker is dat de integratie van technologie werkelijk effectief is en dat de leerdoelen worden bereikt. Leren is een proces waarin flexibiliteit en maatwerk vaak noodzakelijk zijn.

3. Ontwerp sjablonen voor breed gebruik

Een universeel ontwerp met vaste structuur zorgt voor een maximale toegankelijkheid van leermiddelen. Werk daarom tijdens de implementatie bijvoorbeeld samen aan herbruikbare sjablonen, richtlijnen voor instellingen, eenvoudige presentaties zonder onnodige informatie – en zorg er voor dat informatie over de technologie en het gebruik op meerdere manieren kan worden geraadpleegd.

4. Ga er niet vanuit dat leerlingen digitaal geletterd zijn

Ga er niet vanuit dat leerlingen veel weten over het gebruik van technologie, puur om het feit dat ze met technologie zijn opgegroeid. Onderzoek wijst uit dat de meeste kinderen geen onderscheid kunnen maken tussen bronnen met een hoge en een lage geloofwaardigheid. Ze weten ook niet hoe ze informatie op internet kritisch kunnen evalueren. Daarnaast meldt 43 procent van de leerlingen dat ze onvoldoende kennis van technologie hebben om dit in hun nabije toekomst, dus in het hoger onderwijs of tijdens hun werk, te gebruiken. Digitale geletterdheid hangt eerder af van de breedte van het gebruik, ervaring, geslacht en opleiding dan van generatie.

5. Zoek waardevermeerdering

Let bij de aanschaf van technologie op waardevermeerdering die in evenwicht is met de kosten. Neem geen genoegen met oplossingen die meer kosten dan ze opbrengen, maar val ook niet in de verleiding van een goedkoop of gratis product dat toch niet voor de gewenste resultaten kan zorgen. Sommige IT-systemen werken bijvoorbeeld niet met andere systemen – en het investeren in dergelijke systemen kan daardoor juist tegenwerken dat leerlingen en docenten samenwerken en efficiënt leren. Het ontwerpen van projecten en systemen die samenwerking mogelijk maken, is een belangrijke uitdaging voor scholen die technologie effectief willen integreren in hun onderwijs.

Meer weten?

De adviseurs van itslearning hebben veel ervaring op het gebied van implementatie van ICT in het onderwijs. Zij denken graag met u mee en kunnen samen met de schooldirectie of de projectgroep een plan van aanpak opstellen met concrete handvatten en acties om het meeste te halen uit uw investeringen in onderwijstechnologie.

Neem contact op voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *