Categoriën: Nieuws

De ideale Blended Classroom: 3 onderwijstheorieen


Posted on

Zowel het traditionele fysieke klaslokaal als de online leeromgeving heeft zijn eigen unieke mogelijkheden. In de Blended Classroom benut de docent de beste eigenschappen van beide omgevingen. De ideale Blended Classroom combineert drie van de momenteel populairste onderwijstheorieën in één gemeenschappelijke aanpak om beter onderwijs en betere leerresultaten op eigentijdse scholen mogelijk te maken.

The Blended Classroom is ontwikkeld door innovatieve docenten die Blended Learning zien als antwoord op de didactische behoeften van leerlingen. Het fysieke klaslokaal wordt met een online leeromgeving gecombineerd om het onderwijs voor leerlingen te verbeteren. De ideale blended classroom is een combinatie van drie populaire onderwijstheorieën: Visible Learning, formatieve evaluatie en Blended Learning.

1. Visible Learning

Visible Learning is een concept dat is uitgedacht en ontwikkeld door John Hattie, Professor of Education aan de Universiteit van Melbourne. Volgens hem vinden Visible Teaching en Visible Learning plaats “wanneer docenten het leren bekijken door de ogen van de leerling en leerlingen zichzelf beschouwen als hun eigen docenten”.

Binnen Visible Learning moet u uw onderwijs zo ontwerpen dat u beseft wat uw leerlingen waarnemen en begrijpen om die informatie vervolgens terug te geven. Voor uw leerlingen wordt het hierdoor duidelijk hoe ze verder moeten gaan om vorderingen te maken. In Visible Teaching legt u helder de leerdoelen uit aan uw leerlingen. Niet alleen aan het begin van het leerproces maar tijdens het gehele leertraject, zodat leerlingen kunnen proberen om de verwachtingen te overtreffen.

2. Formatieve evaluatie

In het kort komt formatieve evaluatie erop neer dat u uw leerlingen continu en tijdig feedback geeft op hun werk, zodat ze duidelijk begrijpen waar ze staan en op welke punten ze beter moeten worden. Dylan Wiliam, Emeritus Professor of Educational Assessment aan de Universiteit van Londen, noemt vijf formatieve evaluatiestrategieën die nodig zijn voor betere leerprestaties van leerlingen:

  1. Maak leerdoelen en evaluatiecriteria duidelijk.
  2. Ontwerp discussies, opgaven en activiteiten die duidelijk maken wat er geleerd wordt.
  3. Geef feedback waarmee leerlingen hun leerprestaties kunnen verbeteren.
  4. Stimuleer leerlingen om elkaar te helpen.
  5. Moedig leerlingen aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerresultaten.

3. Blended Learning

Blended learning is de combinatie van het fysieke klaslokaal met de online leeromgeving. Eén van de meest uitgebreide analyses is uitgevoerd door onderwijsonderzoeker Michael B. Horn van het Clayton Christensen Institute. Hij definieert Blended Learning als leren dat plaatsvindt in de online én de fysieke leeromgeving. Leerlingen hebben een bepaalde mate van controle over tijd, plaats, traject en tempo van hun leren. Blended Learning slaat een brug tussen online leren en de traditionele klasomgeving. Eén van de bekendste voorbeelden van Blended Learning is Flipping The Classroom.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de ideale Blended Classroom en hoe u zelf het concept kunt toepassen tijdens uw lessen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *