Categoriën: Nieuws

Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens


Posted on

13 uitdagingen voor het onderwijs van nu

De Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens staan voor dertien van de grootste onderwijsuitdagingen voor schoolleiders en docenten op dit moment. Deze zijn niet uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op echte schoolplannen van echte scholen in Nederland. Hoeveel herkent u er?

1. Omgaan met verschillen

In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen hun leerlingen graag onderwijs op maat aanbieden, maar hebben hier vaak geen mogelijkheden voor. Verplichte gestandaardiseerde toetsen en een tekort aan tijd en middelen zijn struikelblokken om gepersonaliseerd leren goed vorm te geven. Toch is het belangrijk dat leerlingen zich optimaal – op hun manier – kunnen ontwikkelen.

2. Centrale organisatie van leren

Met alle mogelijkheden die er vandaag de dag zijn op ict-gebied, raakt het scala aan gebruikte educatieve tools, software en apps op veel scholen steeds meer versnipperd. Dit is verwarrend en onoverzichtelijk voor leerlingen, docenten, schoolleiders en ouders. Een overzichtelijke centrale locatie met een goede samenhang tussen curriculum, methodes, doelen en evaluatie is essentieel om leerlingen goed te laten leren.

3. Leerlingen motiveren en eigenaarschap geven

In het basisonderwijs zijn bijna 8 van de 10 leerlingen erg betrokken bij hun school, maar in het voortgezet onderwijs slechts 4 van de 10 leerlingen. De grootste oorzaak is het verschil tussen de manier waarop docenten lesgeven en de manier waarop leerlingen leren. Scholen willen hierop inspringen door leerlingen eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces. Docenten willen graag meer activerende werkvormen aanbieden, maar weten vaak niet hoe ze het plan van de schoolleiding in de praktijk aan moeten pakken.

Hoeveel uitdagingen komen u bekend voor?

Download de volledige lijst met 13 uitdagingen en ontdek hoe uw school ervoor staat!

Download

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *