Categoriën: Community, Nieuws

Het effect van ouderbetrokkenheid op het schoolleven van kinderen


Posted on

Community
5 min read
Focus Keyword
Author Image - Focus Keyword

Geschreven door: Vânia Hasegawa, itslearning

Ouders en voogden spelen een cruciale rol in het onderwijs van hun kinderen. Actief betrokken zijn bij hun schoolleven is essentieel voor hun school- en sociale succes.

Studies hebben aangetoond dat kinderen van wie de ouders betrokken zijn bij het onderwijs, vaker regelmatig naar school gaan, een groter gevoel van eigenwaarde hebben, betere cijfers halen en zich in en buiten de klas beter gedragen.

Bovendien kan ouderbetrokkenheid bijdragen tot een positieve leeromgeving, een betere communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen bevorderen en ouders helpen op de hoogte te blijven van de vorderingen van hun kind en mogelijke moeilijkheden.

Kortom, ouders die betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind kunnen een aanzienlijk verschil maken in hun schoolse en persoonlijke groei.

Waarom is familiebetrokkenheid zo belangrijk voor kinderen?

Familiebetrokkenheid is een essentieel onderdeel van het school- en sociale succes van een kind. Het betreft de actieve deelname van ouders aan het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school.

Het Global Family Research Project, dat wordt geleid door onderzoekers van Harvard University, identificeert systematische betrokkenheid van de familie als een kernonderdeel van onderwijsdoelstellingen zoals prestaties van leerlingen, verandering van school en voorbereiding op school.

Volgens youth.gov, is betrokkenheid van de familie essentieel voor het bevorderen van de lichamelijke gezondheid, de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen. Dit geldt voor kinderen van de kleuterschool tot de middelbare school en voor het welzijn tot in hun volwassenheid.

De voordelen van familiebetrokkenheid voor leerlingen

Het Harvard Family Research Project identificeert belangrijke voordelen van familiebetrokkenheid en waarom leerkrachten en opvoeders er tijd en energie in zouden moeten investeren. Hier zijn er enkele van:

 • Hogere cijfers – Kinderen van wie de ouders betrokken zijn bij het onderwijs halen betere cijfers en hogere testresultaten. Hoe meer ouders betrokken zijn, hoe meer hun kinderen ervan profiteren. Uit een studie van ouders die zeer betrokken zijn bij het onderwijsproces bleek dat hun kinderen vaker beter gingen lezen en rekenen.
 • Beter gedrag – Kinderen ontwikkelen betere sociale vaardigheden en vertonen beter gedrag wanneer hun ouders bij de school betrokken zijn. Studies hebben ook aangetoond dat kinderen minder vaak spijbelen, minder storend zijn in de klas en meer geneigd zijn hun huiswerk te maken als hun ouders erbij betrokken zijn. Eén studie toonde aan dat wanneer vaders zeer betrokken zijn bij school, kinderen meer plezier hebben op school en minder vaak geschorst worden, van school gestuurd worden of een klas over moeten doen.
 • Beter onderwijs – Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid de kwaliteit van scholen kan helpen verbeteren, het moreel van leerkrachten kan verhogen en de reputatie van een school in de maatschappij kan verbeteren. Betrokken ouders winnen het respect van leerkrachten; als gevolg daarvan hebben leerkrachten hogere verwachtingen van hun leerlingen. Betrokkenheid loont ook op de lange termijn: Kinderen blijven langer naar school gaan en hebben meer kans om hun opleiding na de middelbare school voort te zetten.
 • Meer vertrouwen – Als leerlingen zich thuis en op school gesteund voelen, ontwikkelen ze een positievere houding ten opzichte van school, hebben ze meer zelfvertrouwen en geven ze meer prioriteit aan hun schoolprestaties. Kinderen van betrokken ouders hebben meer kans dat ze zich geaccepteerd, meegeteld en gerespecteerd voelen op school.
 • Ook ouders profiteren ervan – Als ouders betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen, voelen ze zich meer op hun gemak in het schoolgebouw, krijgen ze meer vertrouwen in hun opvoedingsvaardigheden en voelen ze zich beter in staat om hun kinderen te helpen leren. Ze zijn ook meer geneigd om hun eigen opleiding voort te zetten.

Hoe kan je de familiebetrokkenheid vergroten?

Focus Keyword

Na het opsommen van zoveel goede aspecten van actief zijn in het schoolleven van een kind, vragen ouders en leerkrachten zich misschien af: maar wat kan ik doen? Naast toewijding en enige planning volgen hier enkele tips over wat er gedaan kan worden:

 • Vrijwilligerswerk: de school kan misschien een extra handje gebruiken bij sociale, sportieve en schoolse evenementen. Dit is een geweldige manier voor ouders om de schoolomgeving te leren kennen en te socialiseren met personeel en andere ouders.
 • Familie avonden: scholen zouden leerlingen en hun familie moeten uitnodigen voor informele evenementen – informele, ongedwongen bijeenkomsten voor docenten en ouders, zonder spanning of formaliteiten. Dit is ook een goed excuus om broers en zussen en andere familieleden de klas van het kind te laten bezoeken.
 • Ouder-/leerkrachtconferenties: digitale communicatie is nodig, maar face-to-face communicatie wordt nooit oud. Conferenties tussen ouders en leerkrachten zijn belangrijk om ouders en voogden een beter inzicht te geven in de omgeving van het kind.
 • Een programma voor ouderbetrokkenheid opzetten: Scholen kunnen programma’s organiseren om ouders samen te brengen in het belang van de leerlingen. Dit is een andere manier om ouders actief bij de school te betrekken.
 • Geef docenten feedback: Ouders kunnen een waardevol onderdeel zijn van de onderwijsstrategie van docenten. Kinderen zijn niet altijd open over hun worstelingen, dus kunnen ouders de docenten laten weten wat de kinderen doormaken, als er al iets is.
 • Vertrouwen opbouwen: Onderzoek toont aan dat een gebrek aan vertrouwen vaak de reden is waarom gezinnen geen tijd op school doorbrengen (Henderson en Mapp, 2002; Mapp, 2003). Probeer ouders deel te laten uitmaken van schoolactiviteiten en -beslissingen.
 • School mobiele app: Een van de beste manieren om de communicatie tussen docenten en ouders te onderhouden is het gebruik van een School App, zoals de itslearning Ouder App. Op deze manier krijgen ouders een duidelijk beeld van de taken, agenda’s en opdrachten van hun kinderen.

De itslearning ouder app kan ouders helpen betrokken te zijn en op de hoogte te blijven

Focus Keyword

itslearning ouder app

Apps zijn de eenvoudigste manier om toegang te krijgen tot sociale media, e-mails, vakken, etc., en de itslearning ouder app is een uitstekende manier om de ouder-school relatie te versterken en leerling informatie op één plaats te verzamelen.

Dit zijn de belangrijkste elementen van de itslearning ouder app:

 • Kalender overzicht: De kalender stelt automatisch een weekoverzicht samen van de lesplannen, hulpmiddelen, evenementen en huiswerk van het kind, inclusief deadlines.
 • Vak overzicht: Toegang tot alle vakken van uw kind die beschikbaar zijn in itslearning. Kies een vak en krijg een overzicht van de beschikbare informatie zoals: docenten in het vak, gebeurtenissen in het rooster voor het vak, taken, beoordelingen en lesplannen.
 • Taak overzicht: Met het taakoverzicht kunt u alle taken zien waaraan uw kinderen werken, en de taken sorteren in verschillende categorieën: actief, te laat, zonder deadline of voltooid.

Kortom, de ouder app stelt ouders in staat om op de hoogte te blijven van het schoolleven van hun kinderen, zodat zij actief hun studiesucces kunnen ondersteunen en thuis een positieve leeromgeving kunnen creëren.

Wilt u meer weten over de app? Klik hier.
En om meer te leren over itslearning, neem contact met ons op.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Illustration of a team collaborating

Lees verder…